Hoe ga je om met weerstand?

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Als professional in het sociaal domein heb je soms te maken met weerstand of andere verwachtingen van inwoners. Bestaat weerstand eigenlijk wel?

Vanuit het oplossingsgerichte gedachtengoed bestaat weerstand niet, maar geeft weerstand een andere boodschap. Bijvoorbeeld: wat je nu doet, of wat er gebeurt past niet bij mij. Dit noem je feitelijk geen weerstand, maar niet de juiste aansluiting vinden. We delen graag een aantal tips met je, zodat je de aansluiting (waarschijnlijk) wel kunt vinden en daarmee de gevoelens van weerstand kunt verminderen.

Als je contact hebt met iemand, dan is er automatisch een vorm van ‘samenwerking’. Neem dit altijd serieus.

Onderstaande tips kunnen je helpen:
 1. Sluit aan. Neem de ander en de weerstand serieus.
 2. Maak contact. Benoem wat je ziet en vraag naar de weerstand.
 3. Toon begrip voor de ander – iedereen heeft wel eens weerstand respecteer dit.

Er kunnen verschillende redenen voor weerstand zijn:

 • Geen motivatie;
 • De ander ziet het belang er niet van in;
 • De ander vindt het niet leuk of inspirerend;
 • Praktische belemmeringen;
 • Andere verwachtingen of doelen.
Hoe buig je weerstand om?
 1. Ga samen op zoek naar wat iemand wel motiveert.
 2. Bespreek praktische belemmeringen en alternatieven. Er zijn altijd meer scenario’s. Vraag hier actief naar. Je kunt helpen door de verschillende scenario’s op een rijtje te zetten.
 3. Bespreek wat de persoon zelf zou kunnen doen om belemmeringen te verhelpen (wie of wat is hiervoor nodig).
 4. Heb oog voor de verlieservaring, vraag door naar de specifieke wens. Bespreek hoe de verlieservaring gering kan zijn.
 5. Reflecteer en bespreek: heb je mandaat? Zo ja, waar heb je mandaat over?
 6. Hoe is je werkrelatie? Wat zou jij kunnen inzetten voor een betere werkrelatie? Wat zou er gebeuren als je dit aan de ander zou vragen?
 7. Vergeet vooral niet dat je altijd terug kunt naar start! Is het voor iedereen helder waarom je met elkaar in gesprek gaat? Zijn de verwachtingen uitgesproken?

Wil je aan de slag met samenwerking in het sociaal domein? Reflectie over jouw rol en tools om tot een betere afstemming met de inwoner, complexe casuïstiek of teamleden te komen? Dan kan het programma Methodisch reflecteren positief bijdragen aan je professionele ontwikkeling.

Summer Koster

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?