Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

De Impactmonitor laat het verschil zien dat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling maakt in de levens van de betrokken mensen. De jaarlijkse monitorrapportage is dan ook een belangrijk onderdeel voor een systematische aanpak op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Volgens de recentste prevalentieschattingen hebben ongeveer 747 duizend mensen van 18 jaar of ouder in de periode 2012–2017 te maken gehad met huiselijk geweld. In 2017 zijn er naar schatting 90 duizend tot 127 duizend kinderen die te maken hebben gehad met kindermishandeling.

Systematische aanpak

Monitoring van de aanpak is een belangrijk onderdeel voor systematische aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het vraagt om nauwe samenwerking van partijen als het Rijk, gemeenten, Veilig Thuis, beroepsgroepen in de hulpverlening en zorg, de Raad voor de Kinderbescherming, onderwijs, huisarts, politie, Openbaar Ministerie en Reclassering.

Leren van én met elkaar

De monitor levert input waarmee alle betrokken partijen mét elkaar en ván elkaar kunnen leren om zo de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld verder te verbeteren. Zowel in de uitvoering als in beleid. Met het zichtbaar maken van de lokale, regionale en landelijke stand van zaken vormt de monitor de basis voor verbetering.

Jaarlijkse monitorrapportage

Jaarlijks verschijnt een rapportage op basis van de op dat moment beschikbare gegevens uit het online dashboard, dat integraal onderdeel is van de Impactmonitor. De indicatoren op het dashboard worden twee keer per jaar geactualiseerd.

Stapsgewijze uitbreiding

In de komende jaren wordt de monitor stapsgewijs uitgebreid, onder meer met indicatoren over samenhangende en effectieve hulp, de rol van omstanders, verbetering outcome, toerusting van toekomstige professionals en inter- en multidisciplinaire samenwerking. Daarnaast zijn dan ook ontwikkelingen in de tijd zichtbaar.

Meer informatie

De impactmonitor is ontwikkeld vanuit het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Zie ook

https://vng.nl/artikelen/impactmonitor-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

Afbeelding van Michal Jarmoluk via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?