Jeugdzorgwerkers kunnen fluiten naar extra jeugdgeld

Jeugdzorgwerkers kunnen fluiten naar extra jeugdgeld

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Jeugdzorgwerkers kunnen fluiten naar extra jeugdgeld

Gemeenten en werkgevers laten de medewerkers in de jeugdzorg in de kou staan. Van de 1,9 miljard euro die gemeenten extra van het rijk krijgen, komt geen eurocent terecht bij de jeugdzorgwerkers. Onacceptabel, zeggen de vakbonden FNV, CNV en FBZ. Niet alleen voor de werknemers, maar ook voor de jongeren die op de jeugdzorg zijn aangewezen.

Problemen

Dat de problemen in de jeugdzorg moeten worden opgelost, staat voor de bonden buiten kijf. Het is daarom goed dat het rijk 1,9 miljard euro extra vrijmaakt voor de jeugdzorg. Het gaat om 1,6 miljard euro voor 2022 en 300 miljoen euro die het kabinet eerder voor dit jaar aan gemeenten had toegezegd. De bonden hadden gehoopt en verwacht dat het geld ook zou worden gestoken in betere arbeidsvoorwaarden.

Tarieven

‘Volgens de Jeugdwet moeten gemeenten in hun tarieven rekening houden met arbeidsvoorwaarden’, stelt FBZ-onderhandelaar Lilian de Groot. De bonden zien echter dat gemeenten met het extra rijksgeld hun tekorten dichten en/of het geld steken in administratie en inkoopprocessen. Over betere arbeidsvoorwaarden voor werknemers wordt niet gesproken, stellen zij. Ook de werkgevers geven niet thuis, waardoor de cao-onderhandelingen op scherp zijn komen te staan.

Wegwerken tekorten

Gemeenten gaan ervanuit dat dat de extra 1,3 miljard euro voor 2022 specifiek bedoeld is voor het wegwerken van de tekorten. ‘Als uitkomst van dit gesprek (overleg kabinet en gemeenten, red) kan ik uw Kamer melden dat het kabinet in 2022 1,314 miljard euro extra beschikbaar stelt aan gemeenten voor de tekorten vanwege de jeugdzorg’, schreef staatssecretaris Paul Blokhuis (Jeugdzorg) op 3 juni aan de Kamer. In de brief werd de Kamer geïnformeerd over het akkoord met gemeentekoepel VNG na het langlopende conflict over de tekorten op de jeugdzorg. Uit die brief leidden gemeenten af dat de gaten in hun begrotingen met het extra geld mogen worden gedicht.

Personeelstekort

De bonden zien dat anders. ‘Gemeenten geven aan dat er niets extra’s voor de jeugdzorg inzit en werkgevers laten het momentum gewoon voorbijgaan’, stelt FNV-onderhandelaar Maaike van der Aar. De jeugdzorgsector kampt met grote personeelstekorten en hoge werkdruk. Het animo om in de jeugdzorg te werken is klein en veel medewerkers stoppen ermee, onder meer vanwege onderwaardering, stellen de bonden. ‘Dit is het moment voor werkgevers om lef te tonen en voor hun mensen te staan. Als de jeugdzorgmedewerker nu niet krijgt waar hij recht op heeft, dan gebeurt het nooit meer’, stelt Van der Aar.

Loonsverhoging

Voor de eerste drie maanden van komend jaar eisen de bonden een loonsverhoging van vijf procent; een fractie van het bedrag dat voor de jeugdzorg beschikbaar komt, stellen FNV, CVV en FBZ. De bonden gaan nu terug naar hun achterban om te overleggen over te nemen stappen, omdat werkgevers tijdens de laatste cao-onderhandelingen geen duidelijkheid hebben gegeven over de arbeidsvoorwaarden voor komend jaar.

Wachtlijsten

De bonden benadrukken dat het uitblijven van fatsoenlijke beloning ‘desastreuze gevolgen’ heeft voor jongeren die jeugdzorg nodig hebben. ‘Ellenlange, onverantwoorde wachtlijsten, steeds wisselende behandelaars en versnippering leiden tot steeds meer schrijnende, en soms zelfs levensbedreigende situaties voor jongeren.’

Bron: https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/jeugdzorgwerkers-kunnen-fluiten-naar-extra.258312.lynkx

Afbeelding van Pezibear via Pixabay

Bekijk meer artikelen

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?