Meer suïcidepreventie in onderwijs en jeugdhulp

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

  • 30 oktober 2020

In onderwijs en jeugdhulp zijn nieuwe vormen van suïcidepreventie nodig. Dat staat in de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, die staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Jongeren zijn een belangrijke doelgroep van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie, die sinds 2014 bestaat en om de paar jaar wordt aangepast. De uitkomsten van recent onderzoek naar de piek in het aantal zelfdodingen onder jongeren in 2017 vragen om extra maatregelen in onderwijs en jeugdhulp. De coronacrisis verhoogt de urgentie, aldus Blokhuis.

Een van de nieuwe maatregelen op de agenda is de verspreiding van de ketenaanpak Strong Teens and Resilient Minds (STORM). In Zuidoost-Brabant zijn goede ervaringen opgedaan met depressie- en suïcidepreventie door deze samenwerking van gemeente, GGD, school en zorg. Andere regio’s kunnen nu met STORM aan de slag gaan, met landelijke en regionale financiële ondersteuning.

Voor scholen wordt een nazorgmodule ontwikkeld om te gebruiken na zelfdoding van een leerling of een docent. Voor lessen kunnen ze ook een beroep doen op de MIND Young Academy en op het programma Lief, Liever, Liefst inzetten, dat gericht is op de acceptatie van LBHTI-jongeren.

Voor het verbeteren van de suïcidepreventie in de jeugdhulp wil Blokhuis het SUPRANET GGZ versterken, een lerend netwerk van ggz-instellingen. Ook wil hij de samenwerking met ervaringsdeskundigen en naasten in de ggz, de jeugdhulp en wijkteams stimuleren. Verder komen er speciale trainingen over suïcidepreventie voor professionals in de jeugdhulp.

Bron: Ministerie van VWS

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2020/Meer-suicidepreventie-in-onderwijs-en-jeugdhulp

Afbeelding van Frankenduden via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?