Meerjarenplan nodig voor herinrichting Jeugdzorg

road-166543__480

Is de transitie al begonnen?

‘Meerjarenplan nodig voor herinrichting jeugdzorg’

Afgelopen week zijn we geconfronteerd met demonstrerende jeugdzorgwerkers, met berichtgeving over paarse krokodillen en jeugdzorg organisaties die omvallen. Wat is er aan de hand? Welke rol spelen we zelf in dit proces? En hoe kunnen we dit tij keren? Of is dit een uitloop van de transitie en komt er na chaos wederopbouw?

Zijn er gemeenten die nu samen met de jeugdhulpaanbieders een meerjarenplan opstellen? en welk aandeel heeft het Rijk hierin?

Vakbond FNV kondigt een staking aan in de jeugdzorg op 2 september, omdat het personeel onder druk staat door de toenemende vraag, personeelstekorten en administratieve lasten. Veel gemeenten kampen met aanzienlijke financiële tekorten door bezuinigingen en het toegenomen beroep op jeugdhulp. Daardoor komen jeugdhulpaanbieders onder steeds grotere financiële druk en blijft de beoogde transformatie uit, signaleert Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut. Ze pleit voor een meerjarenplan voor de herinrichting van de jeugdzorg.

‘Al deze ontwikkelingen versterken elkaar’, zegt Ans van de Maat. ‘De ombouw vraagt om een duidelijk plan in een gereguleerd proces. Het zou helpen als gemeenten samen met jeugdhulpaanbieders en het Rijk hiervoor een meerjarenplan opstellen. Gemeenten en Rijk moeten jeugdhulpaanbieders meerjarenperspectief bieden, met voldoende geld, zodat ze inhoudelijk en organisatorisch de beoogde transformatie kunnen realiseren.’

‘Voor de aanbieders heeft de ombouw niet alleen financiële consequenties. De transformatie vereist ook een andere manier van werken. Dat is niet alleen een organisatieverandering maar heeft ook grote gevolgen voor de medewerkers. Jeugdzorgwerkers moeten hun expertise anders inzetten of nieuwe expertise opbouwen. De aanbieders moeten hen daarbij stimuleren en ruimte geven.’

‘Dat alles vraagt dat jeugdhulpaanbieders samen optrekken en ophouden met concurreren. Marktwerking gaat ons in deze ontwikkeling niet helpen. Dan gaan financiële en organisatiebelangen zwaarder wegen dan de inhoudelijke vernieuwing. Vergeet niet, het gaat hier om de hervorming van een publieke voorziening.’

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; FNV; Nu.nl; Brabants Dagblad

LinkedIn
Facebook
Twitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

artikelen SDO
Summer Koster

Participatie van jongeren bij beleid

Kinderrechtenorganisaties deden recent weer opnieuw de oproep aan gemeenteraden om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit signaal is de afgelopen jaren vaker

Read More »