Monitor aansluiting onderwijs en jeugdhulp

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

De verbinding onderwijs–jeugd, een samenwerking tussen het Nederlands Jeugdinstituut, de PO-Raad, VO-raad, en de VNG lanceert vandaag de vernieuwde Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (AOJ). Het instrument biedt gecombineerde cijfers over onderwijs en jeugdhulp en de regionale samenwerking op dit gebied. De samenwerking voor wat kinderen, jongeren en hun ouders nodig hebben is het vertrekpunt.

Vernieuwde Monitor AOJ

De vernieuwde Monitor AOJ geeft samenwerkingsverbanden en gemeenten meer inzicht in de opbrengsten van de samenwerking in de regio. In de monitor vinden zij cijfers die helpen bij het voeren van preventief jeugdbeleid bij de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp in de praktijk. Zo ziet de gebruiker bijvoorbeeld in één oogopslag hoe in de regio de jeugd-populatie eruitziet en hoe zij opgroeit, hoe het onderwijsaanbod van invloed is op de kosten van het leerlingenvervoer, hoeveel jeugd gebruik maakt van jeugdhulp én onderwijsondersteuning en de risicofactoren voor potentieel jeugdhulpgebruik.

Nieuw in de Monitor AOJ is de integrale en vraaggestuurde opzet van de cijfers over onderwijs en jeugdhulp, de toelichting op de cijfers en wat een regio ermee kan. Dit resulteert in openbare rapportages per thema, waarin gegevens worden gecombineerd, die van belang zijn voor preventief jeugdbeleid en input zijn om de verbinding van het onderwijs en de jeugdhulp in de praktijk te realiseren. Het instrument is bedoeld om het gesprek in de regio daarover te voeden. Zoals bijvoorbeeld het gesprek tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten in het op overeenstemmingsgericht overleg (OOGO).

De grafieken, tabellen en rapportages met onderwijs-jeugdcijfers zijn via de monitor voor iedereen laagdrempelig via een webapplicatie beschikbaar. Het instrument biedt benchmarks op het niveau van de gemeente, de samenwerkingsverbandregio, en het landelijk gemiddelde. De Monitor AOJ wisselt gegevens uit met het Dashboard Passend Onderwijs van de VO-raad en de PO-Raad en Waarstaatjegemeente.nl van de VNG.

Verbinding, visie en samenwerking zijn de bouwstenen

De Monitor AOJ versterkt in de regio de sturing op de verbinding onderwijs-jeugdhulp middels cijfers voor een feitelijke weergave van de huidige en de toekomstige situatie in de regio. Het is hierbij een vereiste dat de partners (schoolbesturen, jeugdhulp en gemeente) die elkaar in de samenwerking gevonden hebben, gezamenlijk een visie hebben. De monitor AOJ helpt om de visie en doelen op de aansluiting onderwijs en zorg te volgen en te monitoren. Zo kunnen de bestuurders, beleidsmakers én professionals volgen of de inspanningen tot de gestelde doelen leiden. Het instrument ondersteunt daarmee de doelen van de landelijke Coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd en sluit aan op het adviesrapport van kwartiermaker René Peeters ‘Mét andere ogen’.

Lieke Salomé, projectleider van de Monitor AOJ namens het Nederlands Jeugdinstituut: ‘De samenwerking en de verbinding van de twee domeinen is nog volop in ontwikkeling. De vertaling van mooie doelen naar de praktijk is weerbarstig. De ene regio is wat verder dan de andere. En door functiewisselingen moeten regio’s vaak ook weer een stap terug zetten. Met de Monitor AOJ willen we samenwerkingsverbanden en gemeenten helpen op een duurzame en effectieve manier samen te werken. Het instrument biedt cijfermatig inzicht voor sturing en verantwoording. De begeleiding van het proces om echt de verbinding te maken en te werken vanuit een gemeenschappelijk kader, blijft voorlopig wel noodzakelijk.’

Naar de Monitor AOJ

Ontdek meer

Inspiratie

Sociaal werk..werkt!

Leestijd: 2 min. maandag 10 juni 2020 de online inspiratie sessie van Participe. Wil je enkele highlights van het inspiratie dialoog teruglezen, we

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?