Tips voor jongeren participatie bij jeugdhulp beleid

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.


Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 werken gemeenten hard om kinderen en jongeren in kwetsbare situaties te helpen. Vaak worden problemen in de jeugdhulp nog steeds geïsoleerd aangepakt. Zonder met de doelgroep zelf te spreken. Juist betrokkenheid en participatie is nodig, als u de jeugdhulp beter aan wilt laten sluiten bij de behoeften van kinderen en jongeren. Maar hoe doet u dat? Hoe geeft u jongeren een stem binnen hun eigen hulpverleningsproces? Wij geven u 6 tips om participatie in de jeugdhulp beter vorm te geven.

1. Betrek jongeren zo vroeg mogelijk in het proces

Jongeren kunnen vanuit eigen ervaringen een waardevolle bijdrage leveren aan beleid. Betrek jongeren daarom actief en zo vroeg mogelijk bij de totstandkoming van uw jeugdhulpbeleid. U krijgt zo een beter beeld van wat jongeren nodig hebben in uw gemeente of regio.   

2. Zoek aansluiting bij jongeren via begrijpelijke taal en creatieve vormen

Ga echt met jongeren in gesprek en luister goed. Uitgangspunt hierbij is niet het beleid, maar de belevingswereld van de jongeren. Kies onderwerpen die nu spelen en dicht bij de praktijk liggen. Vraag jongeren waar zij het in het overleg over willen hebben en wat ze leuk en belangrijk vinden om te bespreken.

3. Geef participatie op verschillende manieren vorm

Beperk u niet tot één vorm van participatie. Probeer vooral verschillende vormen uit. Zo is het makkelijker om verschillende groepen jongeren te bereiken. Ook kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat bijeenkomsten op verschillende plaatsen en tijdstippen worden georganiseerd. Zo vergroot u de kans dat meer jongeren meedoen.

4. Een mix van online en offline communicatie

Jongeren zijn online het beste bereikbaar. Voor veel jongeren is de drempel hoger om fysiek te verschijnen op een bijeenkomst. Accepteer dat. Voor een deel van de jongeren geldt echter dat zij elkaar juist willen ontmoeten. In veel gevallen werken 1 of 2 fysieke bijeenkomsten in combinatie met de inzet van een online samenwerkingsplatform heel goed.

5. Maak van tevoren duidelijke afspraken en maak het project niet te lang

Maak de periode waarin u van jongeren vraagt mee te werken niet te lang. Jongeren hebben vaak een drukke planning met school, werk of sport en zijn kritisch waar zij wel en niet hun tijd in steken. Zorg er dan ook voor dat u van tevoren duidelijk aangeeft wat u precies van ze verwacht. Wilt u dat ze 4 van de 5 keer aanwezig zijn bij een bijeenkomst? Maak daar dan duidelijke afspraken over en leg ze vast. Zo kunnen jongeren zelf inschatten of ze tijd en zin hebben om aan een project deel te nemen en geeft u ze de verantwoordelijkheid over hun eigen agenda.

6. Zorg voor een duidelijke terugkoppeling

Laat duidelijk weten wat u met de feedback van jongeren gaat doen of hebt gedaan. Wordt het uitgewerkt in beleid en zo ja, hoe dan? Gebeurt het niet, wees hier dan eerlijk over en geef aan waarom iets niet kan.

Inspelen op de ontwikkelingen in het sociaal domein?

Wilt u meer te weten komen over de ontwikkelingen in het sociaal domein en hoe u hierop kunt inspelen? Download dan hier onze whitepaper.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennispartners/bestuursacademie-nederland/6-tips-voor-jongerenparticipatie-bij-uw.9656590.lynkx

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?