Nieuwe cijfers op 16-27.nl

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

01-07-2020

Sinds kort staat er op de website van 16-27 een nieuwe webpagina met verschillende nieuwe cijfers die relevant zijn voor jouw regio. Op onze website staan zestien persona’s die zijn ontwikkeld op basis van gesprekken met kwetsbare jongvolwassenen. Aan de hand van deze persona’s hebben we in beeld gebracht hoeveel jongeren kenmerken van een persona hebben en wat de overlap tussen die kenmerken is.

Daarnaast is er een update van de cijfers over NEET-jongeren (jongeren die niet werken en geen opleiding volgen) en hun achtergrond in het onderwijs en de jeugdzorg. De cijfers vormen een belangrijk aanknopingspunt dat je kunt gebruiken in het gesprek over kwetsbare jongeren met jouw partners in de regio.

Persona’s in cijfers

Onze partners geven aan dat zij rondom data en sturingsinformatie vooral graag de samenloop van verschillende kenmerken van kwetsbare jongeren in beeld willen zien. Deze samenloop is inhoudelijk zichtbaar in de persona’s die we presenteren op deze pagina. De partners geven aan dat zij hun collega’s en sociale partners graag een cijfermatige boodschap willen geven: “wij hebben ook jongeren met deze problematieken en wij willen wat doen voor deze groep”. We hebben voor drie persona’s de bijbehorende aantallen in kaart gebracht. Zo kun je binnen

jouw regio bekijken hoeveel jongeren kenmerken van deze persona hebben en wat de overlap is tussen de groepen. Deze aantallen zijn in venn-diagrammen  (figuren met overlappende cirkels) weergegeven op deze pagina. Onderaan deze pagina zie je hoe een venn-diagram eruit ziet.

Achtergrond van NEET-jongeren

Een belangrijk speerpunt binnen de landelijke aanpak 16-27 is het helpen van kwetsbare jongeren bij het vinden van een goede dagbesteding. We brengen het aantal NEET-jongeren in beeld per arbeidsregio. Je kunt voor jouw regio zien hoe vaak jongeren met een bepaalde achtergrond zonder werk of opleiding komen te zitten. De cijfers kunt u vinden op deze pagina.

In gesprek over cijfers

Binnen de landelijke aanpak 16-27 stimuleren we het gebruik van data en sturingsinformatie en ontsluiten we met regelmaat nieuwe cijfers. Gebruik van deze data is erg belangrijk voor het creëren van een integrale aanpak omtrent de ondersteuning van kwetsbare jongeren. De data is echter niet alomvattend, maar biedt vooral een aanknopingspunt om samen met collega’s en partners in de regio het gesprek aan te gaan. Door middel van dat gesprek kunt u gezamenlijk duiding geven aan de data en vervolgens doelstellingen formuleren.

Het helpt om dit gesprek te voeren aan de hand van vier vragen:

  • Herkennen: Herkennen we deze uitkomsten uit onze dagelijkse praktijk?
  • Verklaren: Kunnen we deze uitkomsten verklaren? Wat is het verhaal achter deze cijfers?
  • Waarderen: Wat vinden we van deze uitkomsten?
  • Verbeteren: Zijn er verbeteracties nodig, en zo ja, welke?

Doorontwikkeling data

De komende tijd zullen er meer cijfers gepubliceerd worden op website van 16-27. Zo worden er ook andere persona’s op dezelfde manier uitgewerkt. Houd daarom de website en de 16-27 nieuwsbrief goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

https://www.16-27.nl/actueel/nieuwe-cijfers-op-16-27nl

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?