Oeps, een vordering is niet meegenomen in de schuldregeling. Wat nu?

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.

Alle schuldeisers zijn akkoord met een schuldregeling, de regeling loopt, en dan duikt er ineens nog een vordering op die niet is meegenomen. Een van de schuldeisers heeft bijvoorbeeld niet alle schulden opgegeven of een schuldeiser die eerder nog niet bekend was, meldt zich. Dit is een probleem want in beide situaties valt de vordering niet automatisch binnen de schuldregeling. Via de helpdesk wordt ons vaak gevraagd om mee te denken over een oplossing. Wat doe je met zo’n vergeten vordering?

Het doel van de schuldregeling is om je cliënt schuldenvrij te krijgen. Als er dan een vergeten vordering opduikt dan is dat een bedreiging voor de lopende schuldregeling. Uiteraard mag je deze schuld niet verzwijgen. Je moet alle schuldeisers er dus over informeren. Maar als je verder niets doet dan blijft de vordering buiten de minnelijke regeling. Los van de problemen die dit kan geven tijdens het traject, is je cliënt na het minnelijke traject dan niet schuldenvrij. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Een vergeten vordering, wat moet je ermee?

Zo’n vergeten vordering wil je dus onderdeel maken van de lopende schuldregeling. Maar hoe pak je dat aan?

De minnelijke schuldregeling is een civielrechtelijke overeenkomst tussen de schuldenaar en de schuldeisers. In de aanbodbrief aan de schuldeisers zijn de afspraken vastgelegd waarmee de schuldeisers akkoord zijn gegaan. Meestal is hierin niet vastgelegd dat nieuwe schulden zomaar kunnen worden toegevoegd. En dat betekent dat je bij een vergeten vordering dus opnieuw moet gaan onderhandelen. Want alle schuldeisers moeten het ermee eens zijn dat de vergeten schuld meegaat in de schuldregeling.

Tips voor de onderhandeling

De gemeente heeft bij de onderhandelingen de rol van bemiddelaar. Als niet is afgesproken dat vergeten vorderingen zonder overleg mogen worden toegevoegd, dan moet je de schuldeisers dus overhalen om akkoord te gaan met een nieuw schuldregelingsaanbod. Maak dus een nieuw voorstel en leg uit dat er een vergeten vordering is opgedoken die je graag toe wil voegen aan de schuldregeling. Dit nieuwe aanbod leg je voor aan alle schuldeisers. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat er een vergeten vordering wordt toegevoegd en wat de gevolgen zijn voor het percentage dat ze uiteindelijk ontvangen. Vraag alle schuldeisers dus nadrukkelijk om ermee akkoord te gaan dat deze vergeten vordering wordt toegevoegd aan de huidige schuldregeling.

Pas maatwerk toe om de schuldeisers te overtuigen.

Schuldeisers gaan niet akkoord met nieuw aanbod

Stel dat de schuldeisers niet akkoord gaan met het nieuwe aanbod. Welke opties heb je dan nog? Dat zijn er twee: maatwerk toepassen en/of een dwangakkoord aanvragen.

Maatwerk

Om de schuldeisers te overtuigen kan je maatwerk toepassen. Onderzoek waarom de schuldeisers niet akkoord gaan. Deze kennis kan je gebruiken om ze over te halen om toch akkoord te gaan met het nieuwe aanbod. Vaak is meer mogelijk dan gedacht. Hieronder schets ik enkele voorbeelden.

  • Het kan voorkomen dat een schuldeiser denkt dat hij meer geld krijgt via de Wsnp. Als dit niet zo is, laat dit dan aan de schuldeiser zien. Leg in dat geval uit dat zowel de schuldeiser als je cliënt beter af zijn met een minnelijke schuldregeling.
  • Soms is enkel extra uitleg nodig. Als het nodig is kan je zelfs je cliënt zijn persoonlijke verhaal laten vertellen. Dit kan net dat extra duwtje zijn om de schuldeiser mee te krijgen.
  • Waar je ook nog aan kan denken is om de looptijd van de schuldregeling te verlengen, bijvoorbeeld met 1 of 2 jaar. Zo verzacht je de nadelige effecten van de vergeten schuld.

Elke situatie is anders, en vraagt om zijn eigen maatwerk benadering. Wees dus creatief.

Dwangakkoord

Als alle schuldeisers akkoord gaan met het nieuwe voorstel dan heb je je doel bereikt. Is dit niet het geval dan kan je nog altijd verzoeken om een dwangakkoord. Als je de hiervoor besproken stappen hebt doorlopen dan heeft het verzoek dwangakkoord een grotere kans van slagen.

Conclusie

Een vergeten vordering is altijd een bedreiging voor de schuldenvrije toekomst van je cliënt. Het is belangrijk om hier een oplossing voor te vinden. Daarvoor moet je opnieuw onderhandelen met de schuldeisers. Een goede methode is het volgen van onderstaand stappenplan.

  • Informeer alle schuldeisers
  • Doe een nieuw schuldregelingsvoorstel
  • Gebruik maatwerk om twijfelende schuldeisers te overtuigen.

Zijn de schuldeisers nog steeds niet akkoord, dan heb je hierna nog een escape: het dwangakkoord. Als je het stappenplan hebt gevolgd dan is de kans groter dat je verzoek slaagt.

https://www.schulinck.nl/opinie/een-vordering-is-niet-meegenomen-in-de-schuldregeling-wat-nu/

14 december 2022 – Charifa Choukeri

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?