Oproep tot 100 x casussen 55+ (langer thuis)

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Jenny en Sjef zoeken 100 Keer: casussen – sociaal werk (55+)

Op 5 juni 2019 geplaatst door sociaal werk Nederland

We zijn op zoek naar 100 verhalen waarin waarin sociaal werkers zoals jij het verschil maken voor ouderen. 
We willen je vragen om een casus met ons te delen. Op deze site vind je informatie over wat we precies vragen en waarom dat er toe doet.

We zullen ons eerst even voorstellen.
Wij zijn Sjef van der Klein en Jenny Zwijnenburg, beiden sociaal werker én oud-sociaalwerker-van het jaar. Vanuit het programma ‘Langer Thuis’ van het ministerie van VWS en 21 partners (waaronder VNG en Social Werk Nederland) zijn wij gevraagd om een onderzoeksproject  uit te voeren naar de betekenis en waarde die het werk van sociaal werkers in de ‘sociale basis’ voor ouderen heeft. Het programma ‘Langer thuis’ richt zich op het ontwikkelen van mogelijkheden voor ouderen om op een prettige manier langer zelfstandig thuis te blijven wonen. 

We merken dat beleidsmakers steeds meer inzien dat de inzet van sociaal werkers onmisbaar is voor thuiswonende ouderen. Zelf weten we als sociaal werkers heel goed wat ons werk betekent voor de mensen waarmee we werken.

Voor de buitenwereld is het echter niet altijd duidelijk wat we precies doen. 
Dat is ook niet zo vreemd, het werk van sociaal werkers heeft veel verschillende vormen. Het richt zich op ouderen met heel diverse persoonskenmerken en speelt zich af in heel verschillende contexten.
Daarbij zijn we tot nu toe als beroepsgroep niet zo sterk geweest in het verkondigen van ons verhaal.
Dat maakt ons een makkelijk ‘doelwit’ voor bezuinigingen. Dit terwijl de preventieve inzet van sociaal werk juist kan zorgen voor kostenbesparingen in de zorg. Het is hard nodig dat we aan de partijen die ons werk financieren sterker willen laten zien wat de waarde is van ons werk.

Help je mee?
Voor de eerste fase van ons project( 5 juni – 9 juli) verzamelen we 100 goede voorbeelden van sociaal werk voor ouderen in de vorm van (geanonimiseerde) succescasussen. Hiermee proberen we ons vakmanschap aan de buitenwereld te laten zien. Op de website ‘100 keer sociaal werk’ vind je het formulier om je casus op te beschrijven. Let op: je ontvangt 15-30 euro per casus. Onderaan de pagina vind je een knop waarmee je het format kunt downloaden en informatie over de onkostenvergoeding die we bieden!

Twijfel je er aan om je verhaal in te sturen? 
Je kunt er op rekenen dat er echt iets mee gedaan wordt. De casussen zijn namelijk dé manier om ons vakmanschap aan de buitenwereld te presenteren. De onderzoeksresultaten worden met de betrokken beleidsambtenaren en de betrokken partners van het programma ‘Langer thuis’ besproken, wat hopelijk leidt tot investering in het werk van sociaal werkers. Per ingediende casus kun je ook een vergoeding ontvangen tussen de €15 – €30,-   

Meer informatie over het project is te vinden op: https://www.100keersociaalwerk.nl/

https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/ouderen-mantelzorg/nieuws/6997-jenny-en-sjef-zoeken-100-keer-sociaal-werk-55

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?