Programma ‘Nu Niet Zwanger’

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

Dakloos, verslaafd, psychische problemen: een zwangerschap is dan misschien het laatste wat je wilt. In negen gemeenten wordt via het programma ‘Nu Niet Zwanger’ ondersteuning geboden aan kwetsbare (potentiële) ouders om de regie te nemen over hun kinderwens en daarbij weloverwogen keuzes te maken.

Er ontstaat een regionaal netwerk van hulpverleningsinstanties waarbinnen professionals hun verantwoordelijkheid nemen om met hun cliënten het gesprek aan te gaan en hen te begeleiden.

Opzet van het programma

Nu Niet Zwanger richt zich specifiek op het voorkomen van ongeplande en ongewenste zwangerschappen bij kwetsbare (potentiële) ouders met bijvoorbeeld ernstige psychische problemen of een verslaving. Een landelijk team van GGD GHOR Nederland biedt samen met Rutgers ondersteuning bij de opstart van een regioprogramma, door onder andere inzet van een kwartiermaker, scholing en materialen.

Bespreekbaar maken

De doelgroep is al in beeld bij veelal diverse hulpverleningsinstellingen. Het is daarom van belang dat de betrokken hulpverleners de bewustwording, verantwoordelijkheid en vaardigheden rondom het bespreekbaar maken van het onderwerp kinderwens, seksualiteit en anticonceptie vergroten.

Meer informatie

Heeft uw gemeente interesse? Nodig dan het landelijke team uit om in gesprek te gaan over wat er nodig is om het programma op te starten. Neem contact op via nnz@ggdghor.nl. Kijk voor meer informatie op: 

Onlangs startte de gemeente Groningen met het programma, zie:

Nu Niet Zwanger wordt van 2019 t/m 2020 landelijk uitgerold, en maakt deel uit van het actieprogramma Kansrijke Start van het ministerie van VWS.

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?