Uitvraag Wmo-BW-kosten: CBS beantwoordt veelgestelde vragen

wmo kosten gegevens

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

Centrumgemeenten is gevraagd om voor 29 januari de kostengegevens van 2019 voor de cliënten Wmo-beschermd wonen aan te leveren bij het CBS. Dit verzoek is gedaan vanwege de uitstroom van cliënten naar de Wlz-ggz. Deze uitstroom maakt het noodzakelijk om een nauwkeurige nacalculatie van de kosten te doen. Dit is essentieel om de financiële stromen en verantwoordelijkheden tussen de gemeenten en landelijke zorginstanties goed in kaart te brengen. Zo wordt het op een eerlijke manier te verdelen.

Om gemeenten te helpen bij deze uitvraag, heeft het CBS een overzicht gemaakt van vragen van centrumgemeenten over de uitvraag. Dit overzicht bevat de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden, die nuttig zijn bij de aanlevering van de kostengegevens. Gemeenten kunnen deze lijst raadplegen voor verduidelijkingen.

De aanlevering van de kostengegevens is nodig voor de nacalculatie van de kosten Wlz (Wet langdurige zorg). Dit is specifiek gericht op de uitstroom naar de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Het correct en tijdig aanleveren van deze gegevens helpt om een duidelijk beeld te krijgen van de financiële impact van de Wlz-ggz-uitstroom op de gemeenten en om eventuele budgettaire aanpassingen te kunnen maken.

Voor meer details over deze uitvraag en de bijbehorende vragen en antwoorden, verwijzen wij naar ons bericht en de ledenbrief van 16 december 2020. Gemeenten worden aangemoedigd om deze documentatie zorgvuldig door te nemen om ervoor te zorgen dat alle benodigde informatie correct en tijdig wordt aangeleverd.

Bekijk de antwoorden op de veel gestelde vragen bij de uitvraag Wmo-BW-kosten.

Meer van Sociaalweb

Themadossier: “Beschermd wonen & maatschappelijke opvang”Beschermd wonen en beschermd thuis – voor gemeentenBeschermd wonen – voor zorgaanbieders

12-01-2021

Bron: VNG

https://www.sociaalweb.nl/nieuws/uitvraag-wmo-bw-kosten-cbs-beantwoordt-veelgestelde-vragen

Afbeelding van Pete Linforth via Pixabay

Bekijk meer!

Ontdek meer

Innovatie

Lancering nieuwe Augeo App

Leestijd: < 1 min. Korte dagelijkse tips en informatie over aanpak kindermishandeling en veerkracht  Met de nieuwe Augeo App blijven professionals up-to-date over onderwerpen

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?