Veilig praten over veiligheid met kinderen – Geweld hoort nergens thuis

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

Veilig praten over veiligheid met kinderen                                       

‘Had ik het maar geweten.
Dat het kon stoppen,
Dat ik niet hoefde te doen alsof
Ik het kon vergeten.
Geweten bij wie ik aan kon kloppen.’

120.000 kinderen
Jaarlijks worden naar schatting 120.000 kinderen in Nederland slachtoffer van kindermishandeling. Kindermishandeling kent vele verschijningsvormen, bijvoorbeeld het  slachtoffer of getuige worden van fysiek, seksueel of psychologisch geweld of emotionele verwaarlozing. Niet zelden ervaren kinderen daar hun leven lang negatieve gevolgen van. Maar liefst de helft van de volwassenen die huiselijk geweld meemaakt, was als kind slachtoffer van kindermishandeling.

Het gesprek heeft invloed
Het lukt ouders in Nederland de afgelopen jaren steeds vaker om kindermishandeling thuis te stoppen, dankzij verbeteringen in professionele hulp en ondersteuning. Maar om de cirkel van geweld te doorbreken is allereerst nodig dat we veilig kunnen praten over onveiligheid. Dat geldt ook voor kinderen. Praten over thuis, zonder te oordelen, maakt mogelijk dat kinderen en ouders die kampen met frustraties, onmacht, spanningen en/of onveiligheid in huis de juiste steun of hulp krijgen om samen het geweld structureel te stoppen.

Handvatten voor scholen en gemeenten
Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. De gids ‘Ieder kind geïnformeerd’ geeft handvatten voor scholen en gemeenten om op scholen het gesprek met kinderen hierover mogelijk te maken, en is gemaakt op basis van ervaringen van slachtoffers uit het verleden en wetenschappelijke inzichten. Je treft deze gids die gemaakt is in opdracht van het programma Geweld hoort nergens thuis als download aan bij dit nieuwsbericht.

Luister ook naar de podcast opgenomen op Sterrenschool de Ruimte in Almere

Meer informatie: inof@geweldnergensthuis.nl

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?