Werkplaatsen Jeugd

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

In een regionale kenniswerkplaats jeugd (RKJ) werken professionals uit de praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen samen met ouders en jongeren. Met elkaar pakken ze regionale vraagstukken op, wisselen ze kennis en ervaringen uit en werken ze aan oplossingen. De kracht van een kenniswerkplaats zit dan ook in het voortdurend en gelijkwaardig samen werken, leren en verbeteren. Met als doel: bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren. 

Kinderen en jongeren centraal
Elke werkplaats heeft verschillende projecten waarin gezamenlijk wordt gezocht naar oplossingen voor regionale maatschappelijke vraagstukken. De leefwereld en de ervaringen van kinderen, jongeren en ouders staan hierin centraal. Zodat de ondersteuning of versterking zoveel mogelijk in het gewone leven plaats vindt; thuis, op school en in de wijk.

Regionale vraagstukken
Een voorbeeld van zo’n regionaal vraagstuk kan zijn: hoe zorgen we ervoor dat jongeren die uit huis worden geplaatst toch ‘zo thuis mogelijk’ opgroeien? Of: hoe kunnen jongeren en ouders beter worden betrokken bij belangrijke beslissingen tijdens hun hulptraject? De werkplaatsen gaan niet alleen uit van zorg en problemen, maar richten zich juist ook op preventie en eigen kracht. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we de veerkracht van jongeren in het voortgezet onderwijs versterken? Door zulke vragen vanuit diverse perspectieven te bekijken en te doorgronden, ondersteunen de werkplaatsen de jeugdsector bij het vernieuwen en professionaliseren.

werkplaatsenjeugd.nl/regionale-kenniswerkplaatsen-jeugd/

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?