VERBINDERS

Mandy

Mandy Peper

Verbinder

Initiatiefnemer

 “Iedereen verdient het vertrouwen om elke verandering aan te kunnen” 

 

Als adviseur met een achtergrond als organisatiepsycholoog ben ik expert als het gaat om verandering binnen organisaties en teams. Mijn ervaring binnen zowel het bedrijfsleven als de publieke sector maken dat ik als adviseur zaken vanuit verassende maar vaak effectieve invalshoeken weet te benaderen.

Als leidinggevende en adviseur ligt mijn focus op dat wat mensen en organisaties drijft. Ik creëer een veilige omgeving waarbinnen leren, innoveren en inspireren centraal staan.

Naast mijn werkzaamheden binnen Sociaal Domein Online ben ik interim adviseur, trainer, projectleider, specialist Werving & Selectie gespecialiseerd in het sociaal domein en groepsdynamiek.

 • Begeleiden van veranderingen
 • Leidinggeven binnen veranderende organisaties
 • Voorzitter en gespreksleider
 • Werving & Selectie

Het is mijn doel om professionals binnen het Sociaal Domein optimaal te kunnen laten functioneren en te inspireren. Door te faciliteren in een online omgeving waarbinnen kennisdeling, inspireren, innoveren en samenwerken centraal staat hoop ik consulenten, zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen, docenten, adviseurs en andere collega’s binnen het Sociaal Domein met elkaar in verbinding te brengen. Om zo bij te dragen aan een Sociaal Domein dat domein overstijgend in verbinding is.

”Verbinden is het nieuwe samenwerken”

255526ce-0d0b-44ae-a7c9-d3c12a0c2717

Summer Koster

Verbinder

Initiatiefnemer

“Naast kennisoverdracht en samenwerken, moet het vooral ook inspirerend zijn, om in contact met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren” 

Als pedagoog en veranderkundige ben ik expert binnen het sociaal domein, jeugdzorg en jeugdbescherming. Mijn kracht ligt in het verbinden en motiveren van mensen en het enthousiasmeren en coachen tot verandering. Het stellen van vragen en aansturen op reflectie zijn kenmerkend voor mijn handelen.  Als trainer faciliteer ik een lerende omgeving waarbij, naast kennisoverdracht en casuïstiek ook creatieve werkvormen; om te komen tot reflectie en dialoog, basiselementen voor ontwikkeling zijn.

Naast mijn werkzaamheden binnen Sociaal Domein Online ben ik adviseur, trainer, projectleider, leidinggevende en coördinator in het sociaal domein, met als specialisme jeugdhulp.

 • Initiëren van intervisie en methodiek bijeenkomsten
 • Voorzitter en gespreksleider
 • Trainingen geven; (o.a. meldcode huiselijk geweld, richtlijnen jeugdzorg, de beroepscode en tuchtrecht, oplossingsgericht werken, intervisie en samen leer bijeenkomsten, resultaatgericht werken in de jeugdhulp, transformeren in het sociaal domein.)

Mijn doel is om een bijdrage te leveren aan een sociaal domein in verbinding. Verbinden is het nieuwe samenwerken. Het is wenselijk als consulenten, zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen, docenten, adviseurs en andere participanten in het sociaal domein een platform hebben waarin ze vraagstukken kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Een Sociaal Domein Online die in verbinding is met alle domeinen en daarmee “domein overstijgend” oplossingen kunnen bedenken en innovaties kunnen implementeren

0 (3)

Crystal Ziel

Verbinder

 “Wij zijn allemaal, samen verantwoordelijk voor de wereld waarin wij leven” 

Als specialist Stress Sensitief Werk help ik gemeenten en maatschappelijke organisaties deze relatief nieuwe werkwijze een plek te geven binnen hun beleid, bedrijfsvoering en dienstverlening. Dit doe ik door het trainen van professionals, het adviseren van management en het begeleiden van de implementatie binnen de organisatie. Regelmatig spreek ik over dit onderwerp, dus zoek me op!
Binnen Arbo Vitae ben ik werkzaam als adviseur, trainer en spreker. Mijn specialismen zitten op armoedevraagstukken, psychische kwetsbaarheden en stress sensitief werk. Mijn achtergrond in de Toegepaste Psychologie neem ik mee in het ontwikkelen van nieuwe trainingen en opleidingen. Ik combineer psychologische kennis, praktijkervaring (bij gemeenten, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties) met mijn eigen ervaringsdeskundigheid. Net anders wanneer iemand die zelf armoede heeft gekend hier over vertelt.

 • Trainingen geven (o.a. stress sensitief werk, stress sensitieve dienstverlening, stress sensitieve gespreksvoering, omgaan met psychische kwetsbaarheden, psychopathologie)
 • Inspirerend spreker
 • Voorzitter en gespreksleider
 • Ontwikkelen van interventies binnen het sociaal domein

Wij zijn allemaal, samen, verantwoordelijk voor de wereld waarin wij leven. Door in deze gezamenlijke verantwoordelijkheid te verbinden vanuit vertrouwen, creëren wij een samenleving waarin ieders waarde wordt (h)erkend, versterkt en benut.
Vanuit oprechte belangstelling voor mens en organisatie, een onderzoekende houding en kennis over en ervaring met specifieke doelgroepen bied ik innovatieve antwoorden op (sociale) vraagstukken en draag ik bij aan een verbinding die onze samenleving sterkt.
Door uit te gaan van deskundigheid en verbinding draag ik met mijn opleidingen, trainingen en advies bij aan taakvolwassen professionals die in verbinding staan met de mens achter de opdracht. Dit noem ik: groei door te verbinden!

0 (2)

Felix Kievit

Verbinder

“Geluk en doelen halen leiden tot productiviteit, en niet andersom” 

Adviseur met een achtergrond in de sociale wetenschappen, maar getraind in consultancy, groepsdynamiek en workshops geven. Op basis van mijn ervaring op verschillende bestuursniveau’s zoek ik graag naar nieuwe oplossingen in het sociaal domein om kwetsbare inwoners nog beter te kunnen helpen. Mijn kracht ligt in het verbinden van verschillende mensen die nodig zijn om doorbraken in de bureaucratie te realiseren. Vaak weet ik mensen te motiveren voor een nieuwe zienswijze of werkwijze. Ik verken en combineer graag de mogelijkheden die er zijn zodat er nieuwe samenwerkingen en projecten kunnen ontstaan.

 • Jeugd (domeinoverstijgend), vooral 16-27 jaar
 • Maatwerk
 • Presentaties en trainingen
 • Actie-onderzoek
 • Out-of-the-box denken

Ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen kansen krijgen in onze samenleving. Beleid kan daar aan bijdragen door negatieve factoren tegen te gaan of positieve factoren te stimuleren. Ik geloof erin dat als iedereen gelukkiger is, het ook beter met de gehele samenleving gaat. Dat is mijn streven. Ik hoop door nog meer verbindingen te leggen in het sociaal domein mijn bijdrage daaraan te leveren.

Schermafdruk 2020-01-17 09.21.09

Saviel Langius

Verbinder

 Educatie is de vaardigheid om te luisteren zonder je temperament of zelfvertrouwen te verliezen”

 

Als adviseur met een achtergrond als maatschappelijk werker ben ik ster in het vertalen van problematiek naar gemeentelijke kaders. In een snel veranderlijke omgeving is het vertalen van werkvloer naar beleid een van mijn krachten. Ik verbind graag praktijk met mensen en mensen met de praktijk. Binnen dit speelveld maak ik gemakkelijk contact en lukt het me om het beste bij anderen boven te halen. Hierdoor kan ik snel naar de kern en betrek ik anderen in mijn advies.

Ik ben expert op het gebied binnen het sociaal domein, jeugd- en wmo zorg, beschermd wonen, GGZ en problematiek bij jongvolwassenen. Als expert ga ik voor het beste voor een ander en denk ik graag domein overstijgend.

 • Sociaal domein
 • Jeugd- en wmo zorg, beschermd wonen,
 • GGZ en problematiek bij jongvolwassenen.
 • Als expert ga ik voor het beste voor een ander en denk ik graag domein overstijgend.

Ik geloof erin dat als je elkaar kent dat je beter gebruik maakt van elkaars kennis. Elkaar mogen is niet genoeg maar het begin van een mooie bloeiende impactvolle samenwerking. Als we dan effectief beleid willen neerzetten en verandering tot stand willen brengen moeten we elkaar kennen.

Geluk en plezier in werk is voor mij belangrijk net zoals anderen plezier laten hebben in hun werk. Door het contact aan te gaan op basis van vertrouwen, aandacht en humor wordt samenwerken voor mij meer waardenvol. We mogen gebruik gaan maken van elkaar, dit doen we door te verbinden, vragen te stellen en samen te werken op elk niveau.

”Verbinden is het nieuwe samenwerken”

0 (1)

Liesbeth Tieland

Verbinder

“Iedereen is eigenaar van zijn of haar leven. Een sterke samenleving wordt gevormd door mensen die zich eigenaar voelen van hun leven en zich samen met anderen ontfermen over iets wat ze wél willen.” 

Van kinds af aan heb ik een fascinatie gehad voor wat mensen beweegt en hoe systemen werken. Deze fascinatie heeft geleid tot expertise rond mensen en gedrag in een veranderende wereld en een visie op eigenaarschap.
Vanuit deze expertise en visie (bege)leid ik teams en/of organisaties die bij willen dragen aan een sterke samenleving.
Ik ben sterk in het creëren van overzicht in tijden van chaos, focus te verleggen van wat niet werkt naar wat we wél willen, een geheel te maken van wat eerst los van elkaar stond en de juiste toon te zetten die tot ontwikkeling uitnodigt met meer vertrouwen als gevolg.

 • Eigenaarschap
 • Transformatie in sociaal domein
 • Verandermanagement
 • Cultuurverandering
 • Organisatieontwikkeling
 • Inspirerend leiderschap

Mijn missie? Bijdragen aan systemen weer dienend maken aan de mens.    
Waarom sociaal domein online?
Omdat ik het geweldig vind om samen met andere vakidioten informatie en inspiratie op 1 platform bij elkaar te brengen over wat wél werkt in het sociaal domein.

0

Pim Mocking

Verbinder

 “Vanuit het standpunt van een jongere is het leven een oneindig lange toekomst” 

Als adviseur met een achtergrond als maatschappelijk werker en bestuurder ben ik expert binnen het sociaal domein, jeugdzorg en de non-profit sector. Mijn kracht ligt in het verbinden en het denken in oplossingen. Ik ben een ster in contact leggen en zorgen dat die contacten elkaar kunnen blijven vinden, ook wel netwerken genoemd. Het snel schakelen in mijn netwerk en het zorgen van verbindingen tussen mensen is kenmerkend voor mijn werkwijze.

Als adviseur en bestuurder wil ik er graag voor zorgen dat mensen optimaal genieten van hetgeen dat zij doen. Hiervoor is een omgeving nodig waarin ieder goed kan participeren en vooral zichzelf kan zijn.

 • Voorzitter en gespreksleider
 • Bemiddelaar
 • Projectleider
 • Peoplemanagement
 • Motivator

Het is mijn doel om het sociaal domein en haar netwerk te versterken en te inspireren. Zo werken we allemaal voor een sterk sociaal domein en dragen we bij aan de maatschappij.  Aankomende tijd ga ik kijken hoe ik zelf een verschil kan gaan maken met het betrekken van jongeren en ouderen in het vormen van beleid. Het begint voor mij al simpel, gewoon met de vraag: “Hoe kunnen we jongeren en ouderen betrekken bij dit project?”. Immers zijn we met onze vele beleidskeuzes, inkooptrajecten en andere overheidstaken bezig voor jongeren of bezig voor de toekomstig ouderen.

”Verbinden is het nieuwe samenwerken”

Schermafdruk 2020-04-17 13.35.29

Sandra ME Jacobs

Verbinder

 “alswedewereldandersinrichtenzijnmindermensenbeperkt

Als adviseur met een achtergrond als oefentherapeut-Mensendieck, ergonomisch trainer in bedrijven, re-integratieconsulent en beleidsmewerker ben ik expert binnen het sociaal domein voor de Wmo. Ik werk met de wet in mijn ene en mijn hart in de andere hand en bewaak de balans in het geven van maatwerkadviezen op basis van standaarden.

Naast de ‘gewone’ Wmo aanvragen behandel ik bezwaren en voer second opinions uit. Ik ben als freelance docent Wmo verbonden aan het grootste opleidingscentrum van werkend Nederland, verzorg in company inspiratiesessies, spreek op evenementen en organiseer vanuit mijn eigen bedrijf trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling én heb een boek geschreven over dat bijzondere werk van over de drempel, achter de schermen en aan de keukentafel.

 • Wmo adviseur
  indicatiestelling, bezwaren & second opinions
  opleider consulenten
  denktank beleid & ontwikkelingen
 • Schrijver boek ‘O, dus dát is Wmo!’, blogs & (opinie)artikelen
 • Spreker
  inspiratietalks
 • Spiegel
  interactieve trainingen & intervisiesessies
 • Sparringartner
  individueel coach

Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in” het gedachtegoed dat er minder mensen beperkt zijn als we de wereld anders inrichten. Mijn ambitie is om mensen aan alle kanten van de keukentafel (‘cliënt’, consulent, bedenker en uitvoerder) met elkaar te verbinden.

Verbinden is voor mij de ander zien, oordeelloos en met respect, vanuit oprechte betrokkenheid en waardering. Met compassie. Het is weten waar het over gaat in het sociaal domein, je aandacht erbij houden, je laten raken en jezelf meenemen zonder in de weg te gaan zitten. Met elkaar en voor elkaar.

Ik fladder iedere dag met enthousiasme mijn bed uit omdat ik er in geloof dat de wereld nóg mooier kanen omdat ik wil doen wat ik kan doen om daaraan bij te dragen. “

0 (5)

Martijn Wesseling

Verbinder

 “Vanuit het standpunt van een jongere is het leven een oneindig lange toekomst” 

Na tien jaar zelf als maatschappelijk gewerkt te hebben kwam ik in aanraking met online en blended hulpverlening. Ik zag direct de mogelijkheden om online present te zijn, via chat sneller tot de kern te komen en via een ideale mix tussen techniek en fysiek hulpverlenen welzijn en zorg effectiever, efficiënter en vooral ook meer cliëntgericht in te richten. Mijn kennis van de inhoud en ervaring als maatschappelijk werker maken dat ik me zeer inhoudsgedreven bezig hou met de doorontwikkeling van het vak. Ik weet op een coachende wijze, in alle rust mensen te motiveren aan de slag te gaan met blended hulpverlening.
Welk resultaat bereik jij met je handelen? Ik activeer medewerkers aan de slag te gaan met online en blended hulpverlening. Daarnaast zorg ik ervoor dat organisaties zich bewust worden van de mogelijkheden die e-health heeft.

 

 • Advies en training op het gebied van online en blended learning
Het is mijn missie ervoor te zorgen dat termen als e-health, blended care e.d. niet meer nodig zijn. Dat de mix tussen online en fysieke hulpverlening zo normaal is dat dit het nieuwe normaal is geworden. Hierbij zie ik het ook als een belangrijke missie om ervoor te zorgen dat hulpverleners scholing krijgen. Dat dit al start vanaf de opleiding en dat dit niet als een extra cursus of minor gezien wordt, maar als een vast onderdeel van elke opleiding binnen de zorg.

 

Schermafdruk 2020-05-26 09.51.28

Maaike Huisman

Verbinder

 “De werkelijkheid nemen zoals die is” 

De werkelijkheid nemen zoals die is, zo kijk ik naar patronen. Waar zit het vast? Wat wil dit zeggen? Als systemisch coach en organisatiebegeleider help ik hardnekkige patronen te doorbreken. Dat doe ik vanuit een systemische benadering met oog voor het geheel. Alles en iedereen hoort erbij. Ik stel vragen, neem waar, voel en benoem wat ik zie als opening naar bewustwording en ruimte voor de essentie: dat wat je werkelijk bent. Mijn manier van werken kenmerkt zich door ontvankelijkheid, nieuwsgierigheid en lef. Ik begeleid mensen om zich uit te spreken over wat ertoe doet en help hen rust, ruimte en overzicht te brengen in lastige en hardnekkige situaties.

 • Cultuuronderzoek
 • Doorbreken van (hardnekkige) organisatiepatronen
 • Ontwikkelen en begeleiden van leiderschapsprogramma’s
 • Teamcoaching & individuele coaching

Het is mijn ambitie om hardnekkige patronen in het sociaal domein te doorbreken. Ik streef naar een gezonde balans tussen vermogen en onvermogen: wat is er wél? In het vermogen ligt de bron voor sociale en economische zelfredzaamheid. Daar stroomt het.  

Schermafdruk 2020-05-13 12.36.10

Irene Campfens

Verbinder

 Het is de dwarsligger die de rails bij elkaar houdt.’ – Jeroen Brouwers

 

Schrijver, spreker en adviseur met een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg. Bekend om mijn aanstekelijke enthousiasme en kritische (soms lastige) doortastendheid. Ik probeer in mijn werk bij te dragen aan meer begrip en minder ongelijkwaardigheid. Wat mij betreft moeten de middelen die we nodig hebben om ons leven te leiden toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen. Dus houd ik mij bezig met het vertalen van context naar tekst, geschreven en gesproken. Van persoonlijk ervaringsverhaal tot beleid en handboek, van diepte-interview tot workshop en lezing.

Je kunt mij benaderen voor samenwerking rond de meest kwetsbare, ingewikkelde en onbegrepen onderwerpen. Ik kijk nergens vreemd van op en durf alles aan, maar een kleine waarschuwing is op zijn plaats: ik houd ook van humor en knopen doorhakken.

In 2018 richtte ik het platform BRAVICO op. BRAVICO ontwikkelt verhalen, producten en activiteiten die bijdragen aan een andere, positieve kijk op eenzaamheid onder jonge mensen.

 • Narratieve communicatie
 • Motiverende gespreksvoering
 • Positieve gezondheid
 • Eenzaamheidscommunicatie
 • Weerbaarheid en assertiviteit
 • Educatie en voorlichting
 • GGZ, jeugd, Wmo, beroepsonderwijs

Een beetje kietelen aan de oksels van conservatief en betuttelend gedachtegoed. Kriebelen door de haren van het publieke domein. Ik wil de kieteldood zijn voor dat wat bedacht wordt door de een, maar helemaal niet goed is voor de ander. Nu in gewoon Nederlands: een frisse wind.

Schermafdruk 2020-05-25 17.46.09

Elena

Verbinder

 Het is de dwarsligger die de rails bij elkaar houdt.’ – Jeroen Brouwers

 

Ik ben een bevoorrecht mens.

Ik woon in dezelfde gemeente als waar ik werk. Hier worden mijn ouders ouder en groeien mijn kinderen op. Samen met collega’s van Participe Amstelland en onze vrijwilligers zetten wij ons dagelijks in voor een sterkere en socialere samenleving. Het doet mij goed om te zien hoe ontspannen mensen bij ons in de wijkcentra zijn. En dan heb ik heb over honderden mensen die dagelijks voor een kopje koffie, een cursus, een maaltijd of simpelweg voor een praatje naar ons komen.

Gezien en gehoord worden…dat is toch een van de basisbehoeftes? Daarmee bestrijden wij eenzaamheid, verwaarlozing, slechte voeding…. Wij doen ons best om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Ik zie hoe opgelucht de klanten van maatschappelijk werk en ouderenadvies zijn na een deskundig advies en ondersteuning, hoe waardevol de mantelzorgers onze vormen van dagbesteding vinden en hoe blij en actief de deelnemers van deze groepen zijn.

 

 

Met samenwerkingspartners voeren wij acties uit om mensen die tikkeltje anders zijn toch een plek te geven in deze samenleving, ongeacht hun diagnose, afkomst of leeftijd. Ik ben er van overtuigd dat kwetsbaarheid en kracht vaak door elkaar lopen in het leven. Wie vandaag voor een ander klaar staat, kan morgen zelf iemand nodig hebben voor een boodschap of een luisterend oor. Dat het vaak in grote steden niet vanzelfsprekend is, dat is bewezen. Collega wijkcoaches brengen gesprekken op gang in de straten van onze gemeente waarbij elkaar leren kennen en nieuwsgierig naar elkaar worden een basis vormt voor een stukje wederkerigheid. En dat heb je nodig als je het niet in je eentje redt.

 

De wereld om ons heen verandert en vraagt ons voortdurend om de bestaande dienstverlening tegen het licht te houden. Doen wij het goede? Doen wij het goed? Ik omarm innovatie en vooruitgang ten behoeve van de mens en zijn omgeving. Op zoek zijn naar de verbeteringen, mij maak je niet blijer…en dat vooral samen met collega’s en betrokken bewoners.

 

Ik ben een bevoorrecht mens.

Schermafdruk 2020-05-26 11.14.29

Ramona Meza

Verbinder

 waar je ook heen gaat, ga met heel je hart.’ – Confusius

Als systeemspecialist met een achtergrond in het ambulant jongerenwerk en leerplicht ben ik thuis in werking van relaties en interacties zowel in gezinssystemen als in bredere maatschappelijke systemen. Zeker ook daar waar uitval ontstaat. In mijn werk help ik de context waarin uitval ontstaat begrijpen en zoeken naar een context waar ruimte is voor participatie. Mijn expertise bestaat uit herstellen of leggen van helpende verbindingen van de mens met zichzelf, van de mensen onderling en tussen de verschillende systemen. Want hoe meer helpende verbindingen, hoe meer steun en veerkracht ontstaat om met de soms weerbarstige en complexe praktijk van opgroeien, opvoeden, relaties en  het leven om te gaan. Ik geloof erin dat de weg naar oplossing en herstel bepaald wordt door de mate waarin de eigen veerkracht en het herstellend vermogen van mensen en hun systeem geactiveerd wordt.

Als leerplichtambtenaar in dienst van de gemeente ben ik vooral gericht op implementeren en inbedden van een systeemgerichte benadering van schoolverzuim. Binnen de gemeente zelf maar zeker ook in relatie met de andere betrokkenen:scholen, sociale wijkteams, enz

Vanuit mijn eigen praktijk zet ik me tweeledig in. Enerzijds als systeemtherapeut / systeemspecialist in het behandelen van uiteenlopende problematiek en anderzijds als vaandeldrager van een een systeemgerichte benadering van uitval in het onderwijs.  Daartoe ontwikkel ik op maat opleiding en trainingsaanbod voor leerplichtambtenaren en anderen in het onderwijs.

 • op maat opleiding en trainingsaanbod systeemgericht benaderen van uitval in het onderwijs
 • ervaringsgerichte workshops en trainingen in systeemgericht denken en werken
 • systemische consulten in casuïstiek
 • systeemtherapie

Mijn ambitie is een wereld waarin men in verbondenheid leeft, met zichzelf en de ander. Waarin mensen en hun onderlinge relaties aangesproken worden op hun krachten, talenten en authenticiteit en de unieke waarde daarvan.

0 (5)

Margreet Timmer

Verbinder

Kinderen hebben het recht om gehoord te worden over ingrijpende gebeurtenissen in hun leven.

Als trainer bij TIMM Consultancy ontwikkel en verzorg ik trainingen voor professionals die werkzaam zijn binnen de zorg voor jeugd.

Vanuit mijn werkervaring als groepsleidster binnen de jeugdhulpverlening, later als casemanager en jeugdbeschermer bij Bureau Jeugdzorg en nu als Kindbehartiger en mediator weet ik als geen ander hoe ingewikkeld het is om te zorgen voor veiligheid van kinderen en hen de ontwikkelingskansen te bieden die zij verdienen. Deze werkervaring gebruik ik tijdens mijn trainingen om de theorie die behandeld wordt te illustreren zodat de onderwerpen gaan leven en deelnemers ervaren hoe een en ander er in de praktijk uit ziet.

Conflicten tussen mensen boeien mij enorm. Het is indrukwekkend wat een conflict met mensen kan doen. Opeens komen er eigenschappen van een mens naar voren die bijzonder krachtig zijn en reflectie op het eigen handelen bemoeilijken. Het is een uitdaging om mensen weer met elkaar om tafel te krijgen en een situatie te creëren waarin gesproken kan worden over het conflict, om te zorgen voor wederzijdse erkenning en toe te werken naar een manier waarop mensen weer met elkaar verder kunnen.

 • Gesprekken met kinderen over kindermishandeling
 • Signs of Safety – Veiligheidsplanning – Samenwerken aan veiligheid
 • Complexe scheidingen en conflicthantering
 • Werken met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Oplossingsgericht werken

Tijdens mijn trainingen wil ik professionals uitdagen om te reflecteren op de manier waarop zij hun werk doen. Samen kijken naar waar ontwikkeling mogelijk en nodig is. Professionals inspireren en motiveren om net een stapje meer te doen en om out of the box te denken. Creatief te zijn en aan te sluiten bij dat wat voor de ander werkt. Om vragen te stellen in plaats van adviezen op te dringen. Dat allemaal is voor mij werken vanuit een oplossingsgerichte benadering.

Daarnaast vind ik het belangrijk om ook mezelf uit te blijven dagen. Om te blijven ontwikkelen en goed om de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Ik ben daarin vooral gericht op de aanpak van kindermishandeling.

Tijdens samenwerken aan veiligheid komt dat allemaal terug. Kennis van het gezin naast de kennis van de professionals zetten. Samen creatief kijken naar oplossingen die de veiligheid herstellen van ieder gezinslid. In gesprek vanuit een oprechte nieuwsgierigheid, van willen weten hoe het zit. Mensen een beetje uitdagen om net even verder te kijken. Werken ook vanuit een systeemgerichte aanpak. Ieder lid van het systeem wordt gezien en gehoord. En dat kan niet zonder ook de kinderen te horen.

R1

Riemie van Dijk

Verbinder

Alles wat je nodig hebt is er al

Als kind was ik al dol op verhalen. Soms ging ik wel drie keer per week naar de jeugdbibliotheek. Tijdens mijn opleiding HBO Jeugdwelzijnswerk maakt het boek ‘Als je voor een dubbeltje geboren bent’  (Kraaykamp 1974) diepe indruk op me. Ik was opgegroeid in een arbeiderswijk en merkte dat het gezegde ‘wie voor een dubbeltje geboren is wordt nooit een kwartje’ op veel van mijn klasgenoten van toepassing leek. Het maakte me nieuwsgierig naar het waarom. Waarom lukt het soms niet om boven de stand te komen waarin je geboren bent?  Mijn ouders waren een andere overtuiging toegedaan. Zij stimuleerden me om te doen wat zij niet konden doen: doorleren!

Dit heeft me gemaakt tot wie ik ben. Al dertig jaar lang zet ik mij in voor groei en ontwikkeling van inwoners, van professionals (in opleiding) en organisaties in het Sociale Domein.

 

Ik ben ervan overtuigd dat het anders moet in het Sociale Domein. Er is geen sprake van een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee doet en mee telt. Het huidige systeem voldoet niet meer.

Ik geloof óók dat het anders kan in een systeem, dat past bij een verandering van tijdperk. Een systeem gekenmerkt door een ‘Nieuw Samenspel’ tussen inwoners, professionals, organisaties en overheid. Een vorm, dat gebruik maakt van het enorme potentieel dat er is bij inwoners, professionals en organisaties:

Voor mij zijn verhalen de brug naar transformatie in het Sociale Domein. Verhalen geven toegang tot het verborgen potentieel, verhalen kunnen zorgen dat:

 

 • De ervaringskennis van inwoners, benut wordt voor de ontwikkeling van beleid- en praktijk;
 • Inwoners weer de held zijn in hun eigen levensverhaal;
 • Leiders zichzelf & anderen inspireren het beste uit zichzelf te halen;
 • Professionals hun praktijkkennis gebruiken om zichtbaar te maken wat de waarde van hun vak is en om (h)erkenning te krijgen voor hun vakmanschap;
 • Communicatie van organisaties gaat over elkaars ‘why, how, what’, zodat ze elkaar kunnen aanvullen & versterken;
 • Verandering wordt gezien als een gezamenlijke reis, waarbij alle lagen van de organisatie betrokken zijn en waarbij je een verbinding legt tussen verleden, heden en toekomst.

 

Kortom: verhalen kunnen zorgen dat iedereen van waarde is en waarde toevoegt. Alles wat je nodig hebt is er al….

Storytelling is méér dan het vertellen van verhalen. Ik noem wat ik doe liever ‘de kunst en kunde van narratief onderzoek’, 4 x V:

 1. Verzamelen van verhalen: prikkelende vragen stellen, waardoor mensen ‘op verhaal komen;
 2. Vormen van verhalen: verhalen zó vormgeven dat ze raken en blijven hangen;
 3. Verdiepen van verhalen: mensen uitnodigen op zoek te gaan naar kennis die verborgen zit in de verhalen;
 4. Vertellen van verhalen: mensen uitnodigen nieuwe inzichten te gebruiken voor verbinding:
 • van mensen met zichzelf, anderen en de samenleving;
 • van de leef- en systeemwereld;
 • van ervaringskennis en wetenschappelijke kennis;
 • van verleden, heden en toekomst.

Mijn ambitie is om het beste van mij te verbinden aan transformatie in het Sociale Domein. Mijn talent is het spelen met talen en verhalen. Daarom laat ik inwoners, professionals en organisaties ‘op verhaal komen’.  Dat geeft nieuwe inzichten en zorgt voor een boost.

Daarom maak ik gebruik van de kracht en rijkdom van verhalen voor:

 • zeggenschap 3.0.
 • levenskunst 3.0.
 • leiderschap 3.0.
 • vakmanschap 3.0.   
 • communicatie 3.0; 
 • verandering 3.0.