VERBINDERS

MJJ-SociaalDomeinOnline-48

Mandy Peper

Verbinder

Initiatiefnemer

 “Iedereen verdient het vertrouwen om elke verandering aan te kunnen” 

 

Als adviseur met een achtergrond als organisatiepsycholoog ben ik expert als het gaat om verandering binnen organisaties en teams. Mijn ervaring binnen zowel het bedrijfsleven als de publieke sector maken dat ik als adviseur zaken vanuit verassende maar vaak effectieve invalshoeken weet te benaderen.

Als leidinggevende en adviseur ligt mijn focus op dat wat mensen en organisaties drijft. Ik creëer een veilige omgeving waarbinnen leren, innoveren en inspireren centraal staan.

Naast mijn werkzaamheden binnen Sociaal Domein Online ben ik interim adviseur, trainer, projectleider, specialist Werving & Selectie gespecialiseerd in het sociaal domein en groepsdynamiek.

 • Begeleiden van veranderingen
 • Leidinggeven binnen veranderende organisaties
 • Voorzitter en gespreksleider
 • Werving & Selectie

Het is mijn doel om professionals binnen het Sociaal Domein optimaal te kunnen laten functioneren en te inspireren. Door te faciliteren in een online omgeving waarbinnen kennisdeling, inspireren, innoveren en samenwerken centraal staat hoop ik consulenten, zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen, docenten, adviseurs en andere collega’s binnen het Sociaal Domein met elkaar in verbinding te brengen. Om zo bij te dragen aan een Sociaal Domein dat domein overstijgend in verbinding is.

”Verbinden is het nieuwe samenwerken”

MJJ-SociaalDomeinOnline-117

Summer Koster

Verbinder

Initiatiefnemer

“Naast kennisoverdracht en samenwerken, moet het vooral ook inspirerend zijn, om in contact met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren” 

Als pedagoog en veranderkundige ben ik expert binnen het sociaal domein, jeugdzorg en jeugdbescherming. Mijn kracht ligt in het verbinden en motiveren van mensen en het enthousiasmeren en coachen tot verandering. Het stellen van vragen en aansturen op reflectie zijn kenmerkend voor mijn handelen.  Als trainer faciliteer ik een lerende omgeving waarbij, naast kennisoverdracht en casuïstiek ook creatieve werkvormen; om te komen tot reflectie en dialoog, basiselementen voor ontwikkeling zijn.

Naast mijn werkzaamheden binnen Sociaal Domein Online ben ik adviseur, trainer, projectleider, leidinggevende en coördinator in het sociaal domein, met als specialisme jeugdhulp.

 • Initiëren van intervisie en methodiek bijeenkomsten
 • Voorzitter en gespreksleider
 • Trainingen geven; (o.a. meldcode huiselijk geweld, richtlijnen jeugdzorg, de beroepscode en tuchtrecht, oplossingsgericht werken, intervisie en samen leer bijeenkomsten, resultaatgericht werken in de jeugdhulp, transformeren in het sociaal domein.)

Mijn doel is om een bijdrage te leveren aan een sociaal domein in verbinding. Verbinden is het nieuwe samenwerken. Het is wenselijk als consulenten, zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen, docenten, adviseurs en andere participanten in het sociaal domein een platform hebben waarin ze vraagstukken kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Een Sociaal Domein Online die in verbinding is met alle domeinen en daarmee “domein overstijgend” oplossingen kunnen bedenken en innovaties kunnen implementeren

0 (3)

Crystal Ziel

Verbinder

 “Wij zijn allemaal, samen verantwoordelijk voor de wereld waarin wij leven” 

Als specialist Stress Sensitief Werk help ik gemeenten en maatschappelijke organisaties deze relatief nieuwe werkwijze een plek te geven binnen hun beleid, bedrijfsvoering en dienstverlening. Dit doe ik door het trainen van professionals, het adviseren van management en het begeleiden van de implementatie binnen de organisatie. Regelmatig spreek ik over dit onderwerp, dus zoek me op!
Binnen Arbo Vitae ben ik werkzaam als adviseur, trainer en spreker. Mijn specialismen zitten op armoedevraagstukken, psychische kwetsbaarheden en stress sensitief werk. Verder ben ik als directeur business development bij ICQ-Talent Profs verantwoordelijk voor het ontwikkelen en in de markt zetten van producten en diensten die betrekking hebben op het sociaal domein en op Social Return on Investment (SROI). Daarnaast adviseer ik (regionale en lokale) overheden en maatschappelijke organisatie over complexe thema’s in het sociaal domein.

 • Begeleiden van SROI-trajecten
 • Ontwikkelen van producten en diensten binnen het sociaal domein
 • Adviseren over inclusief werkgeverschap
 • Begeleiden van projecten in het kader van de inclusieve arbeidsmarkt
 • Trainingen geven (o.a. stress sensitief werk, stress sensitieve dienstverlening, stress sensitieve gespreksvoering, omgaan met psychische kwetsbaarheden, psychopathologie)
 • Inspirerend spreker
 • Voorzitter en gespreksleider

Wij zijn allemaal, samen, verantwoordelijk voor de wereld waarin wij leven. Door in deze gezamenlijke verantwoordelijkheid te verbinden vanuit vertrouwen, creëren wij een samenleving waarin ieders waarde wordt (h)erkend, versterkt en benut.
Vanuit oprechte belangstelling voor mens en organisatie, een onderzoekende houding en kennis over en ervaring met specifieke doelgroepen bied ik innovatieve antwoorden op (sociale) vraagstukken en draag ik bij aan een verbinding die onze samenleving sterkt.
Door uit te gaan van deskundigheid en verbinding draag ik met mijn opleidingen, trainingen en advies bij aan taakvolwassen professionals die in verbinding staan met de mens achter de opdracht. Dit noem ik: groei door te verbinden!

0 (2)

Felix Kievit

Verbinder

“Geluk en doelen halen leiden tot productiviteit, en niet andersom” 

Adviseur met een achtergrond in de sociale wetenschappen, maar getraind in consultancy, groepsdynamiek en workshops geven. Op basis van mijn ervaring op verschillende bestuursniveau’s zoek ik graag naar nieuwe oplossingen in het sociaal domein om kwetsbare inwoners nog beter te kunnen helpen. Mijn kracht ligt in het verbinden van verschillende mensen die nodig zijn om doorbraken in de bureaucratie te realiseren. Vaak weet ik mensen te motiveren voor een nieuwe zienswijze of werkwijze. Ik verken en combineer graag de mogelijkheden die er zijn zodat er nieuwe samenwerkingen en projecten kunnen ontstaan.

 • Jeugd (domeinoverstijgend), vooral 16-27 jaar
 • Maatwerk
 • Presentaties en trainingen
 • Actie-onderzoek
 • Out-of-the-box denken

Ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen kansen krijgen in onze samenleving. Beleid kan daar aan bijdragen door negatieve factoren tegen te gaan of positieve factoren te stimuleren. Ik geloof erin dat als iedereen gelukkiger is, het ook beter met de gehele samenleving gaat. Dat is mijn streven. Ik hoop door nog meer verbindingen te leggen in het sociaal domein mijn bijdrage daaraan te leveren.

Schermafdruk 2020-01-17 09.21.09

Saviel Langius

Verbinder

 Educatie is de vaardigheid om te luisteren zonder je temperament of zelfvertrouwen te verliezen”

 

Als adviseur met een achtergrond als maatschappelijk werker ben ik ster in het vertalen van problematiek naar gemeentelijke kaders. In een snel veranderlijke omgeving is het vertalen van werkvloer naar beleid een van mijn krachten. Ik verbind graag praktijk met mensen en mensen met de praktijk. Binnen dit speelveld maak ik gemakkelijk contact en lukt het me om het beste bij anderen boven te halen. Hierdoor kan ik snel naar de kern en betrek ik anderen in mijn advies.

Ik ben expert op het gebied binnen het sociaal domein, jeugd- en wmo zorg, beschermd wonen, GGZ en problematiek bij jongvolwassenen. Als expert ga ik voor het beste voor een ander en denk ik graag domein overstijgend.

 • Sociaal domein
 • Jeugd- en wmo zorg, beschermd wonen,
 • GGZ en problematiek bij jongvolwassenen.
 • Als expert ga ik voor het beste voor een ander en denk ik graag domein overstijgend.

Ik geloof erin dat als je elkaar kent dat je beter gebruik maakt van elkaars kennis. Elkaar mogen is niet genoeg maar het begin van een mooie bloeiende impactvolle samenwerking. Als we dan effectief beleid willen neerzetten en verandering tot stand willen brengen moeten we elkaar kennen.

Geluk en plezier in werk is voor mij belangrijk net zoals anderen plezier laten hebben in hun werk. Door het contact aan te gaan op basis van vertrouwen, aandacht en humor wordt samenwerken voor mij meer waardenvol. We mogen gebruik gaan maken van elkaar, dit doen we door te verbinden, vragen te stellen en samen te werken op elk niveau.

”Verbinden is het nieuwe samenwerken”

0 (1)

Liesbeth Tieland

Verbinder

“Iedereen is eigenaar van zijn of haar leven. Een sterke samenleving wordt gevormd door mensen die zich eigenaar voelen van hun leven en zich samen met anderen ontfermen over iets wat ze wél willen.” 

Van kinds af aan heb ik een fascinatie gehad voor wat mensen beweegt en hoe systemen werken. Deze fascinatie heeft geleid tot expertise rond mensen en gedrag in een veranderende wereld en een visie op eigenaarschap.
Vanuit deze expertise en visie (bege)leid ik teams en/of organisaties die bij willen dragen aan een sterke samenleving.
Ik ben sterk in het creëren van overzicht in tijden van chaos, focus te verleggen van wat niet werkt naar wat we wél willen, een geheel te maken van wat eerst los van elkaar stond en de juiste toon te zetten die tot ontwikkeling uitnodigt met meer vertrouwen als gevolg.

 • Eigenaarschap
 • Transformatie in sociaal domein
 • Verandermanagement
 • Cultuurverandering
 • Organisatieontwikkeling
 • Inspirerend leiderschap

Mijn missie? Bijdragen aan systemen weer dienend maken aan de mens.    
Waarom sociaal domein online?
Omdat ik het geweldig vind om samen met andere vakidioten informatie en inspiratie op 1 platform bij elkaar te brengen over wat wél werkt in het sociaal domein.

0

Pim Mocking

Verbinder

 “Vanuit het standpunt van een jongere is het leven een oneindig lange toekomst” 

Als adviseur met een achtergrond als maatschappelijk werker en bestuurder ben ik expert binnen het sociaal domein, jeugdzorg en de non-profit sector. Mijn kracht ligt in het verbinden en het denken in oplossingen. Ik ben een ster in contact leggen en zorgen dat die contacten elkaar kunnen blijven vinden, ook wel netwerken genoemd. Het snel schakelen in mijn netwerk en het zorgen van verbindingen tussen mensen is kenmerkend voor mijn werkwijze.

Als adviseur en bestuurder wil ik er graag voor zorgen dat mensen optimaal genieten van hetgeen dat zij doen. Hiervoor is een omgeving nodig waarin ieder goed kan participeren en vooral zichzelf kan zijn.

 • Voorzitter en gespreksleider
 • Bemiddelaar
 • Projectleider
 • Peoplemanagement
 • Motivator

Het is mijn doel om het sociaal domein en haar netwerk te versterken en te inspireren. Zo werken we allemaal voor een sterk sociaal domein en dragen we bij aan de maatschappij.  Aankomende tijd ga ik kijken hoe ik zelf een verschil kan gaan maken met het betrekken van jongeren en ouderen in het vormen van beleid. Het begint voor mij al simpel, gewoon met de vraag: “Hoe kunnen we jongeren en ouderen betrekken bij dit project?”. Immers zijn we met onze vele beleidskeuzes, inkooptrajecten en andere overheidstaken bezig voor jongeren of bezig voor de toekomstig ouderen.

”Verbinden is het nieuwe samenwerken”

Schermafbeelding 2020-12-09 om 12.02.07

Sandra ME Jacobs

Verbinder

 “alswedewereldandersinrichtenzijnmindermensenbeperkt

Ik ben op mijn best als ik mag adviseren, op het spoor zetten, duwtjes de goede richting uit kan geven, mag upliften en een stukje wijzer maken én ik hou van mensen. Ik zet mijn ogen en oren open voor wat de ander nu eigenlijk vraagt en help het beste antwoord vinden. Dat deed ik als therapeut, doe ik als trainer en als coach en sinds een aantal jaar nu ook als Wmo adviseur.

Ik werk met de wet in mijn ene en mijn hart in de andere hand en een vast geloof in een maatschappij waarin samenredzaamheid het sleutelwoord is.

Hoe leuk ik mijn werk vind lees je in mijn boek ‘O, dus dát is Wmo!’, dat ik in 2019 heb gepubliceerd. De planning is dat ik in 2021 mijn tweede boek publiceer.

 • Schrijver
  publicaties: O, dus dát is Wmo! – paperback ©2019, blogs & (opinie)artikelen 

 • Spreker
  ter motivatie & inspiratie

 • Spiegel (trainer)
  123just BE, omdat je soms even stil moet staan om verder te komen

 • Sparringpartner (coach)
  123just BE, want wat doet wat jij doet eigenlijk met een ander?

 • Allround Wmo adviseur

Mijn ambitie is om mensen van alle kanten met elkaar te verbinden, omdat we allemaal als doel hebben om een beetje leuk leven te hebben en we dat samen veel beter voor elkaar krijgen dan ieder voor zich.

Mijn motto is #alswedewereldandersinrichtenzijmindermensenbeperkt en met dat als accu fladder ik iedere dag met enthousiasme mijn bed uit, want als je doet wat je kunt kun je altijd iets.

0 (5)

Martijn Wesseling

Verbinder

 “Vanuit het standpunt van een jongere is het leven een oneindig lange toekomst” 

Na tien jaar zelf als maatschappelijk gewerkt te hebben kwam ik in aanraking met online en blended hulpverlening. Ik zag direct de mogelijkheden om online present te zijn, via chat sneller tot de kern te komen en via een ideale mix tussen techniek en fysiek hulpverlenen welzijn en zorg effectiever, efficiënter en vooral ook meer cliëntgericht in te richten. Mijn kennis van de inhoud en ervaring als maatschappelijk werker maken dat ik me zeer inhoudsgedreven bezig hou met de doorontwikkeling van het vak. Ik weet op een coachende wijze, in alle rust mensen te motiveren aan de slag te gaan met blended hulpverlening.
Welk resultaat bereik jij met je handelen? Ik activeer medewerkers aan de slag te gaan met online en blended hulpverlening. Daarnaast zorg ik ervoor dat organisaties zich bewust worden van de mogelijkheden die e-health heeft.

 

 • Advies en training op het gebied van online en blended learning
Het is mijn missie ervoor te zorgen dat termen als e-health, blended care e.d. niet meer nodig zijn. Dat de mix tussen online en fysieke hulpverlening zo normaal is dat dit het nieuwe normaal is geworden. Hierbij zie ik het ook als een belangrijke missie om ervoor te zorgen dat hulpverleners scholing krijgen. Dat dit al start vanaf de opleiding en dat dit niet als een extra cursus of minor gezien wordt, maar als een vast onderdeel van elke opleiding binnen de zorg.

 

Schermafdruk 2020-05-26 09.51.28

Maaike Huisman

Verbinder

 “De werkelijkheid nemen zoals die is” 

De werkelijkheid nemen zoals die is, zo kijk ik naar patronen. Waar zit het vast? Wat wil dit zeggen? Als systemisch coach en organisatiebegeleider help ik hardnekkige patronen te doorbreken. Dat doe ik vanuit een systemische benadering met oog voor het geheel. Alles en iedereen hoort erbij. Ik stel vragen, neem waar, voel en benoem wat ik zie als opening naar bewustwording en ruimte voor de essentie: dat wat je werkelijk bent. Mijn manier van werken kenmerkt zich door ontvankelijkheid, nieuwsgierigheid en lef. Ik begeleid mensen om zich uit te spreken over wat ertoe doet en help hen rust, ruimte en overzicht te brengen in lastige en hardnekkige situaties.

 • Cultuuronderzoek
 • Doorbreken van (hardnekkige) organisatiepatronen
 • Ontwikkelen en begeleiden van leiderschapsprogramma’s
 • Teamcoaching & individuele coaching

Het is mijn ambitie om hardnekkige patronen in het sociaal domein te doorbreken. Ik streef naar een gezonde balans tussen vermogen en onvermogen: wat is er wél? In het vermogen ligt de bron voor sociale en economische zelfredzaamheid. Daar stroomt het.  

Schermafdruk 2020-05-13 12.36.10

Irene Campfens

Verbinder

 “Het is de dwarsligger die de rails bij elkaar houdt.’ – Jeroen Brouwers

 

Schrijver, spreker en adviseur met een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg. Bekend om mijn aanstekelijke enthousiasme en kritische (soms lastige) doortastendheid. Ik probeer in mijn werk bij te dragen aan meer begrip en minder ongelijkwaardigheid. Wat mij betreft moeten de middelen die we nodig hebben om ons leven te leiden toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen. Dus houd ik mij bezig met het vertalen van context naar tekst, geschreven en gesproken. Van persoonlijk ervaringsverhaal tot beleid en handboek, van diepte-interview tot workshop en lezing.

Je kunt mij benaderen voor samenwerking rond de meest kwetsbare, ingewikkelde en onbegrepen onderwerpen. Ik kijk nergens vreemd van op en durf alles aan, maar een kleine waarschuwing is op zijn plaats: ik houd ook van humor en knopen doorhakken.

In 2018 richtte ik het platform BRAVICO op. BRAVICO ontwikkelt verhalen, producten en activiteiten die bijdragen aan een andere, positieve kijk op eenzaamheid onder jonge mensen.

 • Narratieve communicatie
 • Motiverende gespreksvoering
 • Positieve gezondheid
 • Eenzaamheidscommunicatie
 • Weerbaarheid en assertiviteit
 • Educatie en voorlichting
 • GGZ, jeugd, Wmo, beroepsonderwijs

Een beetje kietelen aan de oksels van conservatief en betuttelend gedachtegoed. Kriebelen door de haren van het publieke domein. Ik wil de kieteldood zijn voor dat wat bedacht wordt door de een, maar helemaal niet goed is voor de ander. Nu in gewoon Nederlands: een frisse wind.

Schermafdruk 2020-05-25 17.46.09

Elena Nabatova

Verbinder

“Op zoek zijn naar de verbeteringen, mij maak je niet blijer “

Ik ben een bevoorrecht mens.

Ik woon in dezelfde gemeente als waar ik werk. Hier worden mijn ouders ouder en groeien mijn kinderen op. Samen met collega’s van Participe Amstelland en onze vrijwilligers zetten wij ons dagelijks in voor een sterkere en socialere samenleving. Het doet mij goed om te zien hoe ontspannen mensen bij ons in de wijkcentra zijn. En dan heb ik heb over honderden mensen die dagelijks voor een kopje koffie, een cursus, een maaltijd of simpelweg voor een praatje naar ons komen.

Gezien en gehoord worden…dat is toch een van de basisbehoeftes? Daarmee bestrijden wij eenzaamheid, verwaarlozing, slechte voeding…. Wij doen ons best om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Ik zie hoe opgelucht de klanten van maatschappelijk werk en ouderenadvies zijn na een deskundig advies en ondersteuning, hoe waardevol de mantelzorgers onze vormen van dagbesteding vinden en hoe blij en actief de deelnemers van deze groepen zijn.

 

Met samenwerkingspartners voeren wij acties uit om mensen die tikkeltje anders zijn toch een plek te geven in deze samenleving, ongeacht hun diagnose, afkomst of leeftijd. Ik ben er van overtuigd dat kwetsbaarheid en kracht vaak door elkaar lopen in het leven. Wie vandaag voor een ander klaar staat, kan morgen zelf iemand nodig hebben voor een boodschap of een luisterend oor. Dat het vaak in grote steden niet vanzelfsprekend is, dat is bewezen. Collega wijkcoaches brengen gesprekken op gang in de straten van onze gemeente waarbij elkaar leren kennen en nieuwsgierig naar elkaar worden een basis vormt voor een stukje wederkerigheid. En dat heb je nodig als je het niet in je eentje redt.

De wereld om ons heen verandert en vraagt ons voortdurend om de bestaande dienstverlening tegen het licht te houden. Doen wij het goede? Doen wij het goed? Ik omarm innovatie en vooruitgang ten behoeve van de mens en zijn omgeving. Op zoek zijn naar de verbeteringen, mij maak je niet blijer…en dat vooral samen met collega’s en betrokken bewoners.

Ik ben een bevoorrecht mens.

Wendy

Wendy Dikken

Verbinder

 “Ik geloof in de kracht van ieder mens’

Ik geloof in de eigen kracht van ieder mens. Soms is het puzzelen waar deze eigen kracht is gebleven en hoe je hier weer gebruik van kan maken.

In mijn werk als zorg ondernemen en consulent in het sociaal domein vindt ik dit een erg leuke uitdaging. Steeds weer samen opzoek naar de mogelijkheden en oplossingen.

Door mijn brede werk-en levenservaring heb ik mijn sociale- en communicatieve vaardigheden goed ontwikkeld. Ik weet goed om te gaan met weerstanden en kan mensen op een positieve manier meenemen en oplossingsgericht denken.

Mijn eigen kracht is om doortastend te zijn, breed te kijken naar de vraag, kritisch te zijn en daar waar nodig weer los laten waar kan. Hierdoor kan ik veelal naast mijn cliënten, ouders of kinderen gaan staan. Ook wanneer het moeilijk is of over moeilijke onderwerpen gaat. Ze weer eigen regie geven over hun leven. Wanneer dit lukt, ook al is het klein, is mijn werkdag geslaagd. Ik kan hier intens van genieten.

 • Complexe jeugd aanvragen (verschillende wetgevingen)
 • Jeugdwet/Passend Onderwijs
 • Motiverende gespreksvoering
 • Regievoeren in casuïstiek
 • Enthousiast
 • Verbinder
 • Complexe begeleiding
 • Begeleiden van jong professionals

Mijn wens is om; dat waar ik goed in ben te blijven doen. De kans en ruimte te krijgen om dit verder te mogen ontwikkelen.

Mijn ambitie is om een betekenisvolle bijdrage te mogen blijven geven in het leven van een ander.

Mijn kennis zou ik graag willen overdragen aan jong professionals, ze meenemen in de processen die voor cliënten, ouders of kinderen belangrijk zijn.

Wanneer ik dit kan blijven doen, ben ik een gelukkig mens!

Klariena

Klariena Bouma

Verbinder

”Hakuna Matata” Ik geloof in kansen, mogelijkheden, positiviteit en verbinding!

Als jeugdprofessional, trainer en adviseur mag ik het mooiste vak ter wereld uitvoeren en doen wat nodig is. Hoe mooi is het om van betekenis te kunnen zijn voor hen die het op dat moment nodig hebben. Mijn ervaring ligt op het gebied van de (jeugd)hulpverlening en het sociaal domein, onder andere als ambulant & systeem begeleider, jeugdconsulent en kwaliteitsmedewerker binnen gemeenten.

Het geeft mij ontzettend veel energie wanneer ik contact kan maken, mensen mag verbinden, de verschillende (werk)talen zo mag vertalen dat we elkaar weer snappen.

Mijn kracht zit in het veranderingen te weeg kunnen brengen, samen kwaliteit verbeteren en het mogen delen van mijn kennis en kunde. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu als trainer, docent, coach & trainingsacteur werkzaam ben. Ik werk door contact te maken, te luisteren, te vertalen en te verbinden.

Het is mijn passie om mensen te helpen waar nodig, zodat ze het vervolgens zelf weer verder kunnen doen. Iemand in zijn/haar eigen kracht zetten en laten inzien wat hij/zij zelf allemaal wel kan, hoe fijn is dat!

Contact maken, verbinden & samenwerken.

Autismedeskundige

GGZ-problematiek (jeugd) Veiligheidscasuïstiek Sparringpartner voor (jeugd)professionals. Buiten de box denken; “Ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.”

Trainer:

– De Jeugdwet; SKJ geaccrediteerd

– Het sociaal domein; SKJ geaccrediteerd

– De meldcode; SKJ geaccrediteerd

– De jeugdprofessional; SKJ geaccrediteerd

– Vraagverheldering: SKJ geaccrediteerd

– Motiverende gespreksvoering; SKJ geaccrediteerd

– Jeugdwet & Wmo (en aanverwante wetgeving);

– Medewerker Frontoffice/toegang (kcc)

Maar ook meer specifieke trainingen over:

– ASS (Autisme spectrum stoornis),

– Autisme en het onderwijs,

– Hoogbegaafdheid,

– Omgaan met weerstand & agressie.

Mijn missie is mensen te helpen wanneer het even tegenzit. Door naast hen te gaan staan en samen op zoek te gaan naar de eigen kracht, om vanuit daar verder te gaan en veranderingen mogelijk te maken. Daarnaast is mijn doel om samen de zorg binnen het sociaal domein zo te verbeteren dat iedereen de juiste hulp kan krijgen, wanneer dit nodig is. Contact maken, verbinden & samenwerken.

Schermafdruk 2020-05-26 11.14.29

Ramona Meza

Verbinder

 “Waar je ook heen gaat, ga met heel je hart.’ – Confusius

Als systeemspecialist met een achtergrond in het ambulant jongerenwerk en leerplicht ben ik thuis in werking van relaties en interacties zowel in gezinssystemen als in bredere maatschappelijke systemen. Zeker ook daar waar uitval ontstaat. In mijn werk help ik de context waarin uitval ontstaat begrijpen en zoeken naar een context waar ruimte is voor participatie. Mijn expertise bestaat uit herstellen of leggen van helpende verbindingen van de mens met zichzelf, van de mensen onderling en tussen de verschillende systemen. Want hoe meer helpende verbindingen, hoe meer steun en veerkracht ontstaat om met de soms weerbarstige en complexe praktijk van opgroeien, opvoeden, relaties en  het leven om te gaan. Ik geloof erin dat de weg naar oplossing en herstel bepaald wordt door de mate waarin de eigen veerkracht en het herstellend vermogen van mensen en hun systeem geactiveerd wordt.

Als leerplichtambtenaar in dienst van de gemeente ben ik vooral gericht op implementeren en inbedden van een systeemgerichte benadering van schoolverzuim. Binnen de gemeente zelf maar zeker ook in relatie met de andere betrokkenen:scholen, sociale wijkteams, enz

Vanuit mijn eigen praktijk zet ik me tweeledig in. Enerzijds als systeemtherapeut / systeemspecialist in het behandelen van uiteenlopende problematiek en anderzijds als vaandeldrager van een een systeemgerichte benadering van uitval in het onderwijs.  Daartoe ontwikkel ik op maat opleiding en trainingsaanbod voor leerplichtambtenaren en anderen in het onderwijs.

 • op maat opleiding en trainingsaanbod systeemgericht benaderen van uitval in het onderwijs
 • ervaringsgerichte workshops en trainingen in systeemgericht denken en werken
 • systemische consulten in casuïstiek
 • systeemtherapie

Mijn ambitie is een wereld waarin men in verbondenheid leeft, met zichzelf en de ander. Waarin mensen en hun onderlinge relaties aangesproken worden op hun krachten, talenten en authenticiteit en de unieke waarde daarvan.

0 (5)

Margreet Timmer

Verbinder

“Kinderen hebben het recht om gehoord te worden over ingrijpende gebeurtenissen in hun leven”

Als trainer bij TIMM Consultancy ontwikkel en verzorg ik trainingen voor professionals die werkzaam zijn binnen de zorg voor jeugd.

Vanuit mijn werkervaring als groepsleidster binnen de jeugdhulpverlening, later als casemanager en jeugdbeschermer bij Bureau Jeugdzorg en nu als Kindbehartiger en mediator weet ik als geen ander hoe ingewikkeld het is om te zorgen voor veiligheid van kinderen en hen de ontwikkelingskansen te bieden die zij verdienen. Deze werkervaring gebruik ik tijdens mijn trainingen om de theorie die behandeld wordt te illustreren zodat de onderwerpen gaan leven en deelnemers ervaren hoe een en ander er in de praktijk uit ziet.

Conflicten tussen mensen boeien mij enorm. Het is indrukwekkend wat een conflict met mensen kan doen. Opeens komen er eigenschappen van een mens naar voren die bijzonder krachtig zijn en reflectie op het eigen handelen bemoeilijken. Het is een uitdaging om mensen weer met elkaar om tafel te krijgen en een situatie te creëren waarin gesproken kan worden over het conflict, om te zorgen voor wederzijdse erkenning en toe te werken naar een manier waarop mensen weer met elkaar verder kunnen.

 • Gesprekken met kinderen over kindermishandeling
 • Signs of Safety – Veiligheidsplanning – Samenwerken aan veiligheid
 • Complexe scheidingen en conflicthantering
 • Werken met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Oplossingsgericht werken

Tijdens mijn trainingen wil ik professionals uitdagen om te reflecteren op de manier waarop zij hun werk doen. Samen kijken naar waar ontwikkeling mogelijk en nodig is. Professionals inspireren en motiveren om net een stapje meer te doen en om out of the box te denken. Creatief te zijn en aan te sluiten bij dat wat voor de ander werkt. Om vragen te stellen in plaats van adviezen op te dringen. Dat allemaal is voor mij werken vanuit een oplossingsgerichte benadering.

Daarnaast vind ik het belangrijk om ook mezelf uit te blijven dagen. Om te blijven ontwikkelen en goed om de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Ik ben daarin vooral gericht op de aanpak van kindermishandeling.

Tijdens samenwerken aan veiligheid komt dat allemaal terug. Kennis van het gezin naast de kennis van de professionals zetten. Samen creatief kijken naar oplossingen die de veiligheid herstellen van ieder gezinslid. In gesprek vanuit een oprechte nieuwsgierigheid, van willen weten hoe het zit. Mensen een beetje uitdagen om net even verder te kijken. Werken ook vanuit een systeemgerichte aanpak. Ieder lid van het systeem wordt gezien en gehoord. En dat kan niet zonder ook de kinderen te horen.

937d1e17-cebd-45b9-9ad3-6621f84a235b

Willemijn Koolhaas

Verbinder

“Wikken en wegen, is een voorwaarde om vooruit te komen”

Als procesbegeleider en trainer begeleid ik teams van sociale professionals met name bij hun dagelijkse praktijk. Hoe geef je met elkaar antwoord op alle vragen, verwachtingen die er op je afkomen in deze tijd van verandering binnen het Sociaal domein? Dit doe ik door onder andere het begeleiden van casuïstiekbesprekingen, intervisie, teamcoaching en het ontwikkelen van trainingen op maat. Naar mijn idee is stilstaan, het wikken en wegen, een voorwaarde om vooruit te komen.

 

Ik ben een echte verbinder die goed in staat is structuur te bieden, en voel me met hart en ziel verbonden aan de dagelijkse praktijk van sociaal werkers. Ik heb me gespecialiseerd in generalistisch en integraal werken, ben gedreven in het begeleiden van het transformatieproces in al z’n facetten en geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen.

Door mijn progressiegerichte werkstijl, ben ik gericht op ontwikkelen en op resultaten. Ik maak graag gebruik van mijn kennis van het werkveld en de ruime ervaring in methodisch handelen die ik in de loop van de tijd heb opgedaan. Ik heb oog voor het bewaken van processen.

 • Trainer èn training on the job
 • Teamcoach
 • Procesbegeleider casuistiek besprekingen
 • Procesbegeleider Teamdagen
 • Progressiegericht coachen
 • Trainer DichtErbij

Tijdens mijn werkzaamheden wil ik teams van sociaal professionals uitdagen om te reflecteren en te stimuleren om met elkaar te (blijven) leren en ontdekken. Ik vind het van groot belang om goed aan te sluiten en te vertrouwen op de talenten en mogelijkheden van een team. Een ambitie is om dit met een open houding en met nieuwsgierigheid te blijven doen.

Daarnaast blijf ik mezelf graag uitdagen door middel van verdieping in nieuwe ontwikkelingen en ook zelf met grote regelmaat “te wikken en te wegen”. Dit houdt me scherp, gelukkig en dicht bij de meerwaarde die ik wil bieden binnen het Sociaal Domein.

1588795924026

Jelle de Boer

Verbinder

“Een vlog is een middel. Zichtbaar zijn in de online leefwereld van je doelgroep is het resultaat”

Als hulpverlener in een crisisopvang voor jongeren en later als opbouwwerker in de Utrechtse wijk Overvecht was ik vooral veel aan het praten en vaak aan het typen. Herkenbaar?

Totdat ik in 2013 ontdekte dat ik door het inzetten van vlogs mijn werk beter kon uitvoeren. Met name als het ging om de zichtbaarheid van mijzelf als sociaal professional in de wijk, het zichtbaar maken van interessante activiteiten, het presenteren van  behaalde resultaten en het delen van waardevolle kennis. Plots stond ik niet alleen offline met bewoners in contact, maar stond ik met beide benen in de online leefwereld van de wijk Overvecht.
Dit is het startsein geweest voor het veelvuldig en effectief inzetten van video’s, vlogs en podcasts in mijn werkzaamheden als sociaal professional.

Met mijn bedrijf Zichtbaar met Jelle maak ik professionele vlogs met impact op maat voor maatschappelijke organisaties en leer ik sociaal professionals het vloggen doelgericht en effectief te integreren vanuit hun eigen expertise in het sociaal domein. Dit doe ik door het geven van workshops en het aanbieden van de online training vloggen in het sociaal werk.

Naast mijn werkzaamheden voor mijn bedrijf Zichtbaar met Jelle werk ik als maatschappelijk makelaar bij Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht. Met ons team zetten we juist ook in op het gebruik van video en onze aanwezigheid in de online leefwereld van bewoners in de gemeente Stichtse Vecht.

 • Het produceren van vlogs met impact voor maatschappelijke organisaties.
 • Het aanleren van vlogvaardigheden aan professionals in het sociaal domein.
 • De aansluiting van sociaal professional met de online leefwereld van hun doelgroep.
 • De inzet van nieuwe media in het sociaal domein.

Mijn missie is om het sociaal domein in Nederland aantrekkelijk zichtbaar en pro-actief aanwezig te laten zijn in de online leefwereld. Het efficiënt en doelgericht inzetten van vlogs is hiervoor een perfect middel. Met mijn bedrijf Zichtbaar met Jelle maak ik professionele vlogs met impact op maat voor maatschappelijke organisaties en leer ik sociaal professionals het vloggen doelgericht en effectief te integreren vanuit hun eigen expertise in het sociaal domein. 
                                                                                   

image001

Cynthia Schenk

Verbinder

“In verbinding te zijn met jezelf is de sleutel naar in verbinding zijn met anderen” 

30 jaar geleden startte ik met de opleiding oefentherapie Mensendieck aan de HvA. Een opleiding waarin gedragsverandering van de mens centraal staat.

Tijdens de eerste dag van die opleiding las ik een zin op het schoolbord:” Lichaam en geest zijn niet te scheiden.” Meteen wist ik dat ik voor de juiste opleiding gekozen had. 

Deze holistische zienswijze en de kennis van gedragsverandering, waarin aandacht voor zingeving (de bedoeling), waarden en overtuigingen centraal staan, pas ik nu toe in mijn werkzaamheden als transformatiemanager, organisatieadviseur, trainer en bewustzijnscoach.

De mens staat centraal. In de maatschappij en in organisaties: Het één kan niet zonder het ander. En zo komen twee van mijn grote interesses samen: Persoonlijke gedragsverandering én transformeren (van cultuur) binnen organisaties.

Mijn kracht zit in het aanjagen, inspireren, verbinden van mensen. Ons sociaal kapitaal. Het verbinden van de cure met de care, van beleid,bestuur&uitvoering, van mens&organisatie om samen te werken aan de bedoeling. Iedereen telt mee. Met nieuwsgierigheid, open vizier en vanuit systemische benadering begeleid ik mensen bij persoonlijke verandering en organisaties bij hun transformatietrajecten.

 • Sociaal domein ( Jeugdwet, WMO, Participatiewet)
 • Gezondheidszorg en welzijn
 • Vitaliteit
 • Werken in publiek domein en politieke omgeving
 • Transformatie
 • Kwartiermaker
 • Gediplomeerd therapeut en gecertificeerd coach
 • Toezichthouder

Iedereen telt en doet mee en mag zijn zoals die is. 

Iedereen heeft unieke talenten en vaardigheden en  levert daardoor  een zinvolle bijdrage aan het grotere geheel. 

Afbeelding1

Esther Kiemeney

Verbinder

“Het ontbreekt ons doorgaans niet aan de kennis, het ontbreekt ons aan de moed” Patrick Lencioni

Al 25 jaar ben ik gepassioneerd werkzaam in de Jeugdzorg en Jeugdhulp in het vrijwillig en gedwongen kader in allerlei rollen: Jeugdbeschermer, projectleider, leidinggevende en (team)coach en praktijkbegeleider. Ik ken deze prachtige sector door en door en weet wat er speelt. Als pedagoog, projectleider, praktijkbegeleider, (team)coach en leidinggevende ligt mijn hart, kracht en expertise bij het ondersteunen en faciliteren van professionals, teams, leidinggevenden en organisaties op zowel de inhoud, processen en beleid. Vanuit deze expertise help ik om stevige deskundige teams te bouwen die krachtig zijn en kunnen co-creëren met de samenleving en hun organisatie, mensgericht en in verbinding.

Ik geloof, ondersteund door wetenschap dat professionals en teams pas echt tot ontwikkeling komen als het psychologische veilig is. Het faciliteren daarvan is mijn kracht en dat doe ik door mijn kernwaarden toe te passen: Integriteit, vertrouwen, openheid, duidelijkheid, daadkracht en moed.  Op die manier ontstaan er verbeteringen in eigenaarschap, samenwerking, leren, creativiteit en presteren.

Door in korte tijd verbindingen te maken en samenwerkingsrelaties te laten ontstaan, lukt het mij om snel knelpunten op inhoud, proces of beleid bloot te leggen en te verbeteren. Dit leidt tot meer betrokkenheid, bevlogenheid en verbinding tussen uitvoering en beleid.

 • Praktijkbegeleiding
 • Leidinggeven
 • (Team)coaching on the job en individuele coaching van professionals en leidinggevenden
 • Leiden van intervisie en casuistiekbesprekingen
 • Sparringpartner voor professionals (complexe casuïstiek, persoonlijke en professionele ontwikkeling) en leidinggevenden
 • Transformatie sociaal domein met specialisatie Jeugd
 • Verbinden van beleid en uitvoering

Meer moedige mensgerichte professionals, teams en leidinggevenden en organisaties die in oprechte verbinding met zichzelf, elkaar en met moed en durf co-creëren en daarmee echt verschil maken!

R1

Riemie van Dijk

Verbinder

“Alles wat je nodig hebt is er al”

Als kind was ik al dol op verhalen. Soms ging ik wel drie keer per week naar de jeugdbibliotheek. Tijdens mijn opleiding HBO Jeugdwelzijnswerk maakt het boek ‘Als je voor een dubbeltje geboren bent’  (Kraaykamp 1974) diepe indruk op me. Ik was opgegroeid in een arbeiderswijk en merkte dat het gezegde ‘wie voor een dubbeltje geboren is wordt nooit een kwartje’ op veel van mijn klasgenoten van toepassing leek. Het maakte me nieuwsgierig naar het waarom. Waarom lukt het soms niet om boven de stand te komen waarin je geboren bent?  Mijn ouders waren een andere overtuiging toegedaan. Zij stimuleerden me om te doen wat zij niet konden doen: doorleren!

Dit heeft me gemaakt tot wie ik ben. Al dertig jaar lang zet ik mij in voor groei en ontwikkeling van inwoners, van professionals (in opleiding) en organisaties in het Sociale Domein.

 

Ik ben ervan overtuigd dat het anders moet in het Sociale Domein. Er is geen sprake van een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee doet en mee telt. Het huidige systeem voldoet niet meer.

Ik geloof óók dat het anders kan in een systeem, dat past bij een verandering van tijdperk. Een systeem gekenmerkt door een ‘Nieuw Samenspel’ tussen inwoners, professionals, organisaties en overheid. Een vorm, dat gebruik maakt van het enorme potentieel dat er is bij inwoners, professionals en organisaties:

Voor mij zijn verhalen de brug naar transformatie in het Sociale Domein. Verhalen geven toegang tot het verborgen potentieel, verhalen kunnen zorgen dat:

 

 • De ervaringskennis van inwoners, benut wordt voor de ontwikkeling van beleid- en praktijk;
 • Inwoners weer de held zijn in hun eigen levensverhaal;
 • Leiders zichzelf & anderen inspireren het beste uit zichzelf te halen;
 • Professionals hun praktijkkennis gebruiken om zichtbaar te maken wat de waarde van hun vak is en om (h)erkenning te krijgen voor hun vakmanschap;
 • Communicatie van organisaties gaat over elkaars ‘why, how, what’, zodat ze elkaar kunnen aanvullen & versterken;
 • Verandering wordt gezien als een gezamenlijke reis, waarbij alle lagen van de organisatie betrokken zijn en waarbij je een verbinding legt tussen verleden, heden en toekomst.

 

Kortom: verhalen kunnen zorgen dat iedereen van waarde is en waarde toevoegt. Alles wat je nodig hebt is er al….

Storytelling is méér dan het vertellen van verhalen. Ik noem wat ik doe liever ‘de kunst en kunde van narratief onderzoek’, 4 x V:

 1. Verzamelen van verhalen: prikkelende vragen stellen, waardoor mensen ‘op verhaal komen;
 2. Vormen van verhalen: verhalen zó vormgeven dat ze raken en blijven hangen;
 3. Verdiepen van verhalen: mensen uitnodigen op zoek te gaan naar kennis die verborgen zit in de verhalen;
 4. Vertellen van verhalen: mensen uitnodigen nieuwe inzichten te gebruiken voor verbinding:
 • van mensen met zichzelf, anderen en de samenleving;
 • van de leef- en systeemwereld;
 • van ervaringskennis en wetenschappelijke kennis;
 • van verleden, heden en toekomst.

Mijn ambitie is om het beste van mij te verbinden aan transformatie in het Sociale Domein. Mijn talent is het spelen met talen en verhalen. Daarom laat ik inwoners, professionals en organisaties ‘op verhaal komen’.  Dat geeft nieuwe inzichten en zorgt voor een boost.

Daarom maak ik gebruik van de kracht en rijkdom van verhalen voor:

 • zeggenschap 3.0.
 • levenskunst 3.0.
 • leiderschap 3.0.
 • vakmanschap 3.0.   
 • communicatie 3.0; 
 • verandering 3.0.  
Afbeelding marieke verbinder

Marieke Jongman

Verbinder

“Ik zou het iedereen wel gunnen om te oefenen met moedig zijn”

Ik ben opgeleid als orthopedagoog en heb vanuit die rol ervaring opgedaan in de jeugdhulp, jeugdbescherming, bij diverse gemeenten, bij de GGZ en bij een instituut voor leerproblemen. Wat ik na al die jaren in de jeugdhulp en het sociaal domein heb geleerd, is dat ik enorm veel energie krijg van ontwikkeling, groei en innovatie. Het liefst met een flinke dosis humor, creativiteit en afwisseling.

Dat heeft gemaakt dat ik in 2019 ben gestart als zelfstandig ondernemer. Zo kan ik me richten op de ontwikkeling van professionals en innovatie in het werkveld van de jeugdzorg. Wat ik hierbij gebruik is niet alleen de kennis vanuit mijn studie of opleidingen, maar ook de ervaring die ik afgelopen jaren zelf heb opgedaan. Daarnaast ben ik diep geraakt door Deep Democracy en wat dit kan betekenen in groepen mensen die verschillen van mening. Het mooiste van zelfstandig ondernemen vind ik de afwisseling, de vrijheid en elke keer realiseer ik me weer hoeveel fijne nieuwe mensen ik heb leren kennen.

Expertise

 • Complexe casuïstiek
 • Werkbegeleiding (zowel voor HBO-ers als GW-ers), intervisie en coaching
 • Trainer opleiding Gedragswetenschapper Sociaal Domein
 • Projecten op het gebied van Jeugdzorg
 • Acceptance Commitment Therapy
 • Deep Democracy

Mijn missie is met liefde en compassie mensen te verbinden en hen met humor en creativiteit te ondersteunen om te groeien en ontwikkelen, zodat we het beste uit onszelf halen en samen met meer moed en kwetsbaarheid een betere wereld maken.

Ik geloof dat je als hulpverlener je eigen gereedschap bent. Als je niet goed weet wie je bent, wat je kunt en wilt, is het moeilijk om gezinnen en kinderen verder te helpen. Zelfkennis en -inzicht is noodzakelijk om ons werk goed te kunnen doen. Daarvoor is reflectie nodig en zelfonderzoek. Op die manier leer je beter voor jezelf te zorgen en kun je meer voor anderen betekenen. Met een open houding en nieuwsgierige blik, maak je (bewust van je eigen kwetsbaarheid) pas echt verbinding. 

indira

Indira van Tongerlo

Verbinder

”Denk bij elke maatschappelijke beslissing zeven generaties vooruit”

Bestuurskundige met een groot hart. Aandacht, aanwezigheid en afstemming vind ik belangrijk. Co-creëren en verbinden geven me energie. Ik hou van veranderprocessen en  innovatie.

Ik heb 2 levels in Deep democracy en voel me thuis bij deze methode. De wijsheid van de hele groep benutten, gedragen besluiten nemen, aandacht en erkenning voor de stem van de minderheid. Dit alles met praktisch toepasbare tools, waardoor ook snelheid geborgd is.

Naast bestuurskundige ben ik schrijfster, conceptontwikkelaar en eigenaar bij Elk Uitgevers. Ik ga voor bezielde boeken, vurige verhalen en creatieve concepten.

Mijn ambitie is om impact, plezier en betekenis te hebben. Ik ben analytisch, sensitief en ga voor resultaat. Ik heb ruime ervaring in het sociaal domein als kwartiermaker, procesleider en beleidsmedewerker bij onder andere gemeenten, sociale werkvoorziening, welzijnsorganisatie en woningcorporaties.

1590224998753

Jacobien Verbaan

Verbinder

“Focus op ieders eigen kracht maakt het mogelijk om met en van elkaar te blijven leren en onszelf ontwikkelen. Door vanuit het perspectief van de ander kijken gaat er een wereld voor je open”

In mijn 35 jarige werkleven heb ik met veel verschillende mensen samen gewerkt.  Ik heb ervaring in de volwassenpsychiatrie (als verpleegkundige) en het sociaal domein (als thuiscoach, jeugdconsulent en begeleiden van jeugdconsulenten). In het sociaal domein heb ik afgelopen 15 jaar vooral veel contacten gehad met gezinnen en hun (sociaal/professioneel) netwerk als het gaat om veiligheid en handelingsverlegenheid bij alle betrokkenen; zowel bij de gezinnen als hun (professioneel) netwerk. Ik heb het altijd een uitdaging gevonden om samen met alle betrokkenen te zoeken naar ieders kracht en een gezamenlijk doel. Ik ben er van overtuigd dat iedereen in staat is, hoe klein het stapje ook is, te kunnen blijven leren.

Dat is dan ook in mijn werk mijn ambitie voor zowel mijzelf, mijn collega’s en gezinnen: een leven lang ontwikkelen en leren.’ Ik zoek altijd naar de kracht en mogelijkheden.

Op dit moment ben ik (samen met 2 collega’s) werkzaam bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen als praktijkbegeleider. De werkzaamheden zijn niet in een eenvoudige beschrijving te vatten, maar de kern is het vergroten van de kwaliteit van preventieve zorg voor gezinnen.

Mijn rol is het ondersteunen van collega’s in de praktijk op inhoud en proces en de vertaalslag (signaleren) maken van het management naar de praktijk en andersom. Ik begeleid o.a. intervisie en denk mee in het verhogen van de kwaliteit van processen.

Een mooi nieuw domein voor mij  waarin ik nog beter besef welke belangrijke rol de JGZ – en alle preventieve partners- hebben in ondersteuning van gezinnen om gezond op te groeien.

Recentelijk heb ik de opleiding als trainingsacteur afgerond en ga de masters Bedrijfstheater, Agressietrainingen, Zorg en Psychiatrie en Assessments volgen.

 • Samen zoeken naar positieve initiatieven om (ook) de preventie meer op de voorgrond te krijgen
 • Begeleiden intervisie. Een gemengde intervisie (ik begeleid nu een ‘gemengde’ groep) levert veel inspiratie, begrip en kijkje in elkaars keuken en brein.
 • Ik heb de opleiding Trainingsacteur afgerond en ga de masters Bedrijfstheater, Agressietrainingen, Zorg en Psychiatrie en Assessments volgen. Ik wil graag in gesprek om te bespreken wat ik op dit gebied kan betekenen

Het verbinden van professionals en vrijwilligers die op welke manier dan ook contact hebben met gezinnen om samen na te denken hoe we zoveel mogelijk van elkaar kunnen leren en inspireren.

We moeten beseffen dat we gevangen zitten in onze eigen context, je eigen perspectief is dus erg betrekkelijk.  Een kijkje in elkaars keuken en brein levert veel op omdat je dan even uit je eigen context stapt en vanuit een ander perspectief kunt kijken. 

IMG-20210122-WA0001

Janet Nieuwland

Verbinder

”Samen zorgen voor elkaar; daar geloof ik in”

Ik ben een ervaren professional, in het sociaal domein zorg ik voor de verbinding tussen organisaties die staan voor gezinnen met complexe problematiek.
Als ervaren professional in het sociaal domein zorg ik voor de verbinding tussen organisaties die staan voor gezinnen met complexe problematiek. Door hier integraal naar te kijken en gebruik te maken van het netwerk zoeken we samen naar oplossingen. Als intervisor en docent draag ik bij aan de verdere professionalisering van de hulpverlening en aan de waardevolle kwaliteit van de toekomst!
Als intervisor en docent draag ik bij aan de verdere professionalisering van de hulpverlening en aan de waardevolle kwaliteit van de toekomst! Hierbij staat voor mij het ontwikkelen van de professionele identiteit centraal.
Fotonr-129

Sandra Russell

Verbinder

Als pedagoog hou ik mij bezig met het creëren van optimale context waarin mensen zich kunnen ontwikkelen.  Ik draai goed warm van situaties die als zeer complex of vastgelopen worden ervaren. De zoektocht naar wat is er voor nodig dat het wel lukt vanuit een mensbeeld dat wij allen gelijkwaardig doch niet gelijk zijn aan elkaar krijgt mij altijd weer op het puntje van mijn stoel. Als ondernemer in de zorg maar ik sinds 2006 een brug tussen werken vanuit de bedoeling en werkelijkheid van alle dag die soms weerbarstig is.

 

Mijn ervaring is breed van onderwijs tot gesloten zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De rode draad in mijn werkzaamheden is een creatieve verfrissende aanpak voor situaties rond moeilijk verstaanbaar gedrag. Naast mijn werken met zorgondernemers, organisaties en teams hou ik graag voeling met de werkelijke bedoeling van ons vak de individuele mens. Ik ben wettelijk vertegenwoordiger/mentor voor met een psychische of verstandelijke beperking.

 

Mij vraag je erbij als je met creativiteit, passie en een fijngevoeligheid voor meerzijdige partijdigheid naar een oplossing wil toewerken. Ik zoek altijd naar de verbinding met de context en het borgen daar waar eigenaarschap en verantwoordelijkheid hoort te liggen. Dit betekent dat mijn inzet hoe compleet die ook kan zijn altijd van tijdelijke aard is en start met pragmatisch doen wat voor mijn handen komt.

 • Wettelijk vertegenwoordiger/ mentor
 • Adviseur complexe casuïstiek sociaal domein en onderwijs
 • Coach – Adviseur zorgondernemers in behoud van authenticiteit en verhouden tot wet,- en regelgeving
 • Interim duaal leiderschap bij verbeter of crisistraject in teams of organisatie en behoefte aan groei in verbindend leiderschap.
 • Coach voor individu of team bij wens naar professionele groei en ontwikkeling
 • Organisator van creatieve workshops en evenementen ten dienste van de ontwikkeling binnen jouw organisatie.
 • Verwaarloosde organisaties
 • Oplossingsgericht werken

Het is mijn overtuiging dat iedereen het recht heeft zich een waardevolle bijdrager aan de wereld te voelen en ook te zijn. Vanuit een overtuigend gevoel van gelijkwaardigheid als mens wil ik verbinder zijn met mogelijkheden. Wat is er voor nodig dat iets wel lukt

Mijn ambitie is om faciliterend te zijn aan organisatie, team of individu om te onderzoeken en aangaan wat er voor nodig is bij potentie en groei te kunnen komen zodat er een mogelijkheden ontstaan in het behalen van hun doelen. Hierbij maak ik gebruik van mijn energie, persoonlijk referentiekader en strijdlustigheid voor een betere wereld om aan te sluiten bij wat er al wel is in de situatie.

MJJ-SociaalDomeinOnline-32

Ook verbinder worden?

Voor 555 euro per jaar ben je lid van Sociaal domein online

Heb je gratis toegang tot alle events

en toegang tot het meest inspirerende netwerk

NEEM CONTACT OP