VERBINDERS

Mandy

Mandy Peper

Verbinder

Initiatiefnemer

 “Iedereen verdient het vertrouwen om elke verandering aan te kunnen” 

 

Als adviseur met een achtergrond als organisatiepsycholoog ben ik expert als het gaat om verandering binnen organisaties en teams. Mijn ervaring binnen zowel het bedrijfsleven als de publieke sector maken dat ik als adviseur zaken vanuit verassende maar vaak effectieve invalshoeken weet te benaderen.

Als leidinggevende en adviseur ligt mijn focus op dat wat mensen en organisaties drijft. Ik creëer een veilige omgeving waarbinnen leren, innoveren en inspireren centraal staan.

Naast mijn werkzaamheden binnen Sociaal Domein Online ben ik interim adviseur, trainer, projectleider, specialist Werving & Selectie gespecialiseerd in het sociaal domein en groepsdynamiek.

 • Begeleiden van veranderingen
 • Leidinggeven binnen veranderende organisaties
 • Voorzitter en gespreksleider
 • Werving & Selectie

Het is mijn doel om professionals binnen het Sociaal Domein optimaal te kunnen laten functioneren en te inspireren. Door te faciliteren in een online omgeving waarbinnen kennisdeling, inspireren, innoveren en samenwerken centraal staat hoop ik consulenten, zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen, docenten, adviseurs en andere collega’s binnen het Sociaal Domein met elkaar in verbinding te brengen. Om zo bij te dragen aan een Sociaal Domein dat domein overstijgend in verbinding is.

”Verbinden is het nieuwe samenwerken”

255526ce-0d0b-44ae-a7c9-d3c12a0c2717

Summer Koster

Verbinder

Initiatiefnemer

“Naast kennisoverdracht en samenwerken, moet het vooral ook inspirerend zijn, om in contact met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren” 

Als pedagoog en veranderkundige ben ik expert binnen het sociaal domein, jeugdzorg en jeugdbescherming. Mijn kracht ligt in het verbinden en motiveren van mensen en het enthousiasmeren en coachen tot verandering. Het stellen van vragen en aansturen op reflectie zijn kenmerkend voor mijn handelen.  Als trainer faciliteer ik een lerende omgeving waarbij, naast kennisoverdracht en casuïstiek ook creatieve werkvormen; om te komen tot reflectie en dialoog, basiselementen voor ontwikkeling zijn.

Naast mijn werkzaamheden binnen Sociaal Domein Online ben ik adviseur, trainer, projectleider, leidinggevende en coördinator in het sociaal domein, met als specialisme jeugdhulp.

 • Initiëren van intervisie en methodiek bijeenkomsten
 • Voorzitter en gespreksleider
 • Trainingen geven; (o.a. meldcode huiselijk geweld, richtlijnen jeugdzorg, de beroepscode en tuchtrecht, oplossingsgericht werken, intervisie en samen leer bijeenkomsten, resultaatgericht werken in de jeugdhulp, transformeren in het sociaal domein.)

Mijn doel is om een bijdrage te leveren aan een sociaal domein in verbinding. Verbinden is het nieuwe samenwerken. Het is wenselijk als consulenten, zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen, docenten, adviseurs en andere participanten in het sociaal domein een platform hebben waarin ze vraagstukken kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Een Sociaal Domein Online die in verbinding is met alle domeinen en daarmee “domein overstijgend” oplossingen kunnen bedenken en innovaties kunnen implementeren

0 (3)

Crystal Ziel

Verbinder

 “Wij zijn allemaal, samen verantwoordelijk voor de wereld waarin wij leven” 

Als specialist Stress Sensitief Werk help ik gemeenten en maatschappelijke organisaties deze relatief nieuwe werkwijze een plek te geven binnen hun beleid, bedrijfsvoering en dienstverlening. Dit doe ik door het trainen van professionals, het adviseren van management en het begeleiden van de implementatie binnen de organisatie. Regelmatig spreek ik over dit onderwerp, dus zoek me op!
Binnen Arbo Vitae ben ik werkzaam als adviseur, trainer en spreker. Mijn specialismen zitten op armoedevraagstukken, psychische kwetsbaarheden en stress sensitief werk. Mijn achtergrond in de Toegepaste Psychologie neem ik mee in het ontwikkelen van nieuwe trainingen en opleidingen. Ik combineer psychologische kennis, praktijkervaring (bij gemeenten, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties) met mijn eigen ervaringsdeskundigheid. Net anders wanneer iemand die zelf armoede heeft gekend hier over vertelt.

 • Trainingen geven (o.a. stress sensitief werk, stress sensitieve dienstverlening, stress sensitieve gespreksvoering, omgaan met psychische kwetsbaarheden, psychopathologie)
 • Inspirerend spreker
 • Voorzitter en gespreksleider
 • Ontwikkelen van interventies binnen het sociaal domein

Wij zijn allemaal, samen, verantwoordelijk voor de wereld waarin wij leven. Door in deze gezamenlijke verantwoordelijkheid te verbinden vanuit vertrouwen, creëren wij een samenleving waarin ieders waarde wordt (h)erkend, versterkt en benut.
Vanuit oprechte belangstelling voor mens en organisatie, een onderzoekende houding en kennis over en ervaring met specifieke doelgroepen bied ik innovatieve antwoorden op (sociale) vraagstukken en draag ik bij aan een verbinding die onze samenleving sterkt.
Door uit te gaan van deskundigheid en verbinding draag ik met mijn opleidingen, trainingen en advies bij aan taakvolwassen professionals die in verbinding staan met de mens achter de opdracht. Dit noem ik: groei door te verbinden!

0 (2)

Felix Kievit

Verbinder

“Geluk en doelen halen leiden tot productiviteit, en niet andersom” 

Adviseur met een achtergrond in de sociale wetenschappen, maar getraind in consultancy, groepsdynamiek en workshops geven. Op basis van mijn ervaring op verschillende bestuursniveau’s zoek ik graag naar nieuwe oplossingen in het sociaal domein om kwetsbare inwoners nog beter te kunnen helpen. Mijn kracht ligt in het verbinden van verschillende mensen die nodig zijn om doorbraken in de bureaucratie te realiseren. Vaak weet ik mensen te motiveren voor een nieuwe zienswijze of werkwijze. Ik verken en combineer graag de mogelijkheden die er zijn zodat er nieuwe samenwerkingen en projecten kunnen ontstaan.

 • Jeugd (domeinoverstijgend), vooral 16-27 jaar
 • Maatwerk
 • Presentaties en trainingen
 • Actie-onderzoek
 • Out-of-the-box denken

Ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen kansen krijgen in onze samenleving. Beleid kan daar aan bijdragen door negatieve factoren tegen te gaan of positieve factoren te stimuleren. Ik geloof erin dat als iedereen gelukkiger is, het ook beter met de gehele samenleving gaat. Dat is mijn streven. Ik hoop door nog meer verbindingen te leggen in het sociaal domein mijn bijdrage daaraan te leveren.

Schermafdruk 2020-01-17 09.21.09

Saviel Langius

Verbinder

 Educatie is de vaardigheid om te luisteren zonder je temperament of zelfvertrouwen te verliezen”

 

Als adviseur met een achtergrond als maatschappelijk werker ben ik ster in het vertalen van problematiek naar gemeentelijke kaders. In een snel veranderlijke omgeving is het vertalen van werkvloer naar beleid een van mijn krachten. Ik verbind graag praktijk met mensen en mensen met de praktijk. Binnen dit speelveld maak ik gemakkelijk contact en lukt het me om het beste bij anderen boven te halen. Hierdoor kan ik snel naar de kern en betrek ik anderen in mijn advies.

Ik ben expert op het gebied binnen het sociaal domein, jeugd- en wmo zorg, beschermd wonen, GGZ en problematiek bij jongvolwassenen. Als expert ga ik voor het beste voor een ander en denk ik graag domein overstijgend.

 • Sociaal domein
 • Jeugd- en wmo zorg, beschermd wonen,
 • GGZ en problematiek bij jongvolwassenen.
 • Als expert ga ik voor het beste voor een ander en denk ik graag domein overstijgend.

Ik geloof erin dat als je elkaar kent dat je beter gebruik maakt van elkaars kennis. Elkaar mogen is niet genoeg maar het begin van een mooie bloeiende impactvolle samenwerking. Als we dan effectief beleid willen neerzetten en verandering tot stand willen brengen moeten we elkaar kennen.

Geluk en plezier in werk is voor mij belangrijk net zoals anderen plezier laten hebben in hun werk. Door het contact aan te gaan op basis van vertrouwen, aandacht en humor wordt samenwerken voor mij meer waardenvol. We mogen gebruik gaan maken van elkaar, dit doen we door te verbinden, vragen te stellen en samen te werken op elk niveau.

”Verbinden is het nieuwe samenwerken”

0 (1)

Liesbeth Tieland

Verbinder

“Iedereen is eigenaar van zijn of haar leven. Een sterke samenleving wordt gevormd door mensen die zich eigenaar voelen van hun leven en zich samen met anderen ontfermen over iets wat ze wél willen.” 

Van kinds af aan heb ik een fascinatie gehad voor wat mensen beweegt en hoe systemen werken. Deze fascinatie heeft geleid tot expertise rond mensen en gedrag in een veranderende wereld en een visie op eigenaarschap.
Vanuit deze expertise en visie (bege)leid ik teams en/of organisaties die bij willen dragen aan een sterke samenleving.
Ik ben sterk in het creëren van overzicht in tijden van chaos, focus te verleggen van wat niet werkt naar wat we wél willen, een geheel te maken van wat eerst los van elkaar stond en de juiste toon te zetten die tot ontwikkeling uitnodigt met meer vertrouwen als gevolg.

 • Eigenaarschap
 • Transformatie in sociaal domein
 • Verandermanagement
 • Cultuurverandering
 • Organisatieontwikkeling
 • Inspirerend leiderschap

Mijn missie? Bijdragen aan systemen weer dienend maken aan de mens.    
Waarom sociaal domein online?
Omdat ik het geweldig vind om samen met andere vakidioten informatie en inspiratie op 1 platform bij elkaar te brengen over wat wél werkt in het sociaal domein.

0

Pim Mocking

Verbinder

 “Vanuit het standpunt van een jongere is het leven een oneindig lange toekomst” 

Als adviseur met een achtergrond als maatschappelijk werker en bestuurder ben ik expert binnen het sociaal domein, jeugdzorg en de non-profit sector. Mijn kracht ligt in het verbinden en het denken in oplossingen. Ik ben een ster in contact leggen en zorgen dat die contacten elkaar kunnen blijven vinden, ook wel netwerken genoemd. Het snel schakelen in mijn netwerk en het zorgen van verbindingen tussen mensen is kenmerkend voor mijn werkwijze.

Als adviseur en bestuurder wil ik er graag voor zorgen dat mensen optimaal genieten van hetgeen dat zij doen. Hiervoor is een omgeving nodig waarin ieder goed kan participeren en vooral zichzelf kan zijn.

 • Voorzitter en gespreksleider
 • Bemiddelaar
 • Projectleider
 • Peoplemanagement
 • Motivator

Het is mijn doel om het sociaal domein en haar netwerk te versterken en te inspireren. Zo werken we allemaal voor een sterk sociaal domein en dragen we bij aan de maatschappij.  Aankomende tijd ga ik kijken hoe ik zelf een verschil kan gaan maken met het betrekken van jongeren en ouderen in het vormen van beleid. Het begint voor mij al simpel, gewoon met de vraag: “Hoe kunnen we jongeren en ouderen betrekken bij dit project?”. Immers zijn we met onze vele beleidskeuzes, inkooptrajecten en andere overheidstaken bezig voor jongeren of bezig voor de toekomstig ouderen.

”Verbinden is het nieuwe samenwerken”

images (1)

Ook verbinder worden?

Verbinder

Initiatiefnemer

“Naast kennisoverdracht en samenwerken, moet het vooral ook inspirerend zijn, om in contact met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren” 

0 (5)

Martijn Wesseling

Verbinder

 “Vanuit het standpunt van een jongere is het leven een oneindig lange toekomst” 

Na tien jaar zelf als maatschappelijk gewerkt te hebben kwam ik in aanraking met online en blended hulpverlening. Ik zag direct de mogelijkheden om online present te zijn, via chat sneller tot de kern te komen en via een ideale mix tussen techniek en fysiek hulpverlenen welzijn en zorg effectiever, efficiënter en vooral ook meer cliëntgericht in te richten. Mijn kennis van de inhoud en ervaring als maatschappelijk werker maken dat ik me zeer inhoudsgedreven bezig hou met de doorontwikkeling van het vak. Ik weet op een coachende wijze, in alle rust mensen te motiveren aan de slag te gaan met blended hulpverlening.
Welk resultaat bereik jij met je handelen? Ik activeer medewerkers aan de slag te gaan met online en blended hulpverlening. Daarnaast zorg ik ervoor dat organisaties zich bewust worden van de mogelijkheden die e-health heeft. 

 

 

 • Advies en training op het gebied van online en blended learning
Het is mijn missie ervoor te zorgen dat termen als e-health, blended care e.d. niet meer nodig zijn. Dat de mix tussen online en fysieke hulpverlening zo normaal is dat dit het nieuwe normaal is geworden. Hierbij zie ik het ook als een belangrijke missie om ervoor te zorgen dat hulpverleners scholing krijgen. Dat dit al start vanaf de opleiding en dat dit niet als een extra cursus of minor gezien wordt, maar als een vast onderdeel van elke opleiding binnen de zorg.

 

images (1)

Ook verbinder worden?

Verbinder

Initiatiefnemer

“Naast kennisoverdracht en samenwerken, moet het vooral ook inspirerend zijn, om in contact met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren”