WIE ZIJN WIJ

Mandy

Mandy Peper

Verbinder

Initiatiefnemer

 “Iedereen verdient het vertrouwen om elke verandering aan te kunnen” 

 

Als adviseur met een achtergrond als organisatiepsycholoog ben ik expert als het gaat om verandering binnen organisaties en teams. Mijn ervaring binnen zowel het bedrijfsleven als de publieke sector maken dat ik als adviseur zaken vanuit verassende maar vaak effectieve invalshoeken weet te benaderen.

Als leidinggevende en adviseur ligt mijn focus op dat wat mensen en organisaties drijft. Ik creëer een veilige omgeving waarbinnen leren, innoveren en inspireren centraal staan.

Naast mijn werkzaamheden binnen Sociaal Domein Online ben ik interim adviseur, trainer, projectleider, specialist Werving & Selectie gespecialiseerd in het sociaal domein en groepsdynamiek.

  • Begeleiden van veranderingen
  • Leidinggeven binnen veranderende organisaties
  • Voorzitter en gespreksleider
  • Werving & Selectie

Het is mijn doel om professionals binnen het Sociaal Domein optimaal te kunnen laten functioneren en te inspireren. Door te faciliteren in een online omgeving waarbinnen kennisdeling, inspireren, innoveren en samenwerken centraal staat hoop ik consulenten, zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen, docenten, adviseurs en andere collega’s binnen het Sociaal Domein met elkaar in verbinding te brengen. Om zo bij te dragen aan een Sociaal Domein dat domein overstijgend in verbinding is.

”Verbinden is het nieuwe samenwerken”

255526ce-0d0b-44ae-a7c9-d3c12a0c2717

Summer Koster

Verbinder

Initiatiefnemer

“Naast kennisoverdracht en samenwerken, moet het vooral ook inspirerend zijn, om in contact met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren” 

Als pedagoog en veranderkundige ben ik expert binnen het sociaal domein, jeugdzorg en jeugdbescherming. Mijn kracht ligt in het verbinden en motiveren van mensen en het enthousiasmeren en coachen tot verandering. Het stellen van vragen en aansturen op reflectie zijn kenmerkend voor mijn handelen.  Als trainer faciliteer ik een lerende omgeving waarbij, naast kennisoverdracht en casuïstiek ook creatieve werkvormen; om te komen tot reflectie en dialoog, basiselementen voor ontwikkeling zijn.

Naast mijn werkzaamheden binnen Sociaal Domein Online ben ik adviseur, trainer, projectleider, leidinggevende en coördinator in het sociaal domein, met als specialisme jeugdhulp.

  • Initiëren van intervisie en methodiek bijeenkomsten
  • Voorzitter en gespreksleider
  • Trainingen geven; (o.a. meldcode huiselijk geweld, richtlijnen jeugdzorg, de beroepscode en tuchtrecht, oplossingsgericht werken, intervisie en samen leer bijeenkomsten, resultaatgericht werken in de jeugdhulp, transformeren in het sociaal domein.)

Mijn doel is om een bijdrage te leveren aan een sociaal domein in verbinding. Verbinden is het nieuwe samenwerken. Het is wenselijk als consulenten, zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen, docenten, adviseurs en andere participanten in het sociaal domein een platform hebben waarin ze vraagstukken kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Een Sociaal Domein Online die in verbinding is met alle domeinen en daarmee “domein overstijgend” oplossingen kunnen bedenken en innovaties kunnen implementeren