Academische werkplaatsen

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw), financiert twaalf regionale academische werkplaatsen die zich bezighouden met het verbeteren van de jeugdhulp en vragen over transformatie. Binnen deze werkplaatsen delen gemeenten, praktijkinstellingen, universiteiten en hogescholen, ouders en jongeren hun kennis. Het doel hiervan is om de samengebrachte kennis toegankelijk te maken voor alle gemeenten.

De financiering van ZonMW loopt van 2015 tot en met 2020 en zit momenteel in de afrondende fase. Door de duurzame samenwerking tussen de partijen spelen de werkplaatsen inmiddels een belangrijke rol in de verbetering van de kwaliteit van de jeugdhulp in Nederland.

ZonMw financiert ook het vervolg op de Academische Werkplaatsen: de Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd. Deze lopen van 2020 tot en met 2024 en de meeste ervan gaan in september van start.

De dertien academische werkplaatsen

Er zijn in alle delen van het land academische werkplaatsen, en iedere werkplaats behandelt een eigen hoofdonderwerp.

Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag (bovenregionaal)
Doel van deze academische werkplaats is het stimuleren van gepaste zorg voor jeugdigen met concentratieproblemen en hyperactiviteit.

C4Youth 2.0 (Groningen) 
Doet onderzoek naar de doelen van de stelherziening jeugd middels de drie projecten: ‘Versterking basisondersteuning’, ‘Doorontwikkeling expertpool’ en het ‘Monitoren van de resultaten met prestatie-indicatoren’. 

KeTJA (Amsterdam)
Dit programma ondersteunt het werk van Ouder- en Kindteams (OKT’s) en andere professionals en vrijwilligers die opvoeders en kinderen helpen met opvoeden en opgroeien in Amsterdam. 

Academische Werkplaats Jeugd Twente
Zorgt voor versterking van de zorg voor kinderen in armoede. Daarnaast werkt AWJT samen met andere organisaties om andere groepen kinderen die in risicosituaties opgroeien, te helpen. 

Academische Werkplaats Risicojeugd (bovenregionaal)
Geeft gerichte zorg aan jongeren met ernstige gedragsproblemen, uitval op alle leefgebieden en met (risico op) justitiecontacten, én aan hun gezinnen. AWRJ draagt zo bij aan een gunstiger toekomstperspectief voor zowel de jongeren als de maatschappij.

AWTJ Utrecht (Utrecht stad)
Verbetert en vernieuwt de zorg en ondersteuning voor jongeren en gezinnen, zodat alle jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien. Dit gebeurt door middel van drie projecten van het Utrecht Model – Gewoon opvoeden, Basiszorg en Aanvullende zorg.

AWTJ Friesland
Stimuleert het gesprek tussen gezinnen, professionals, beleidsmakers en wetenschappers met inzet van dialoogtafelmethodiek. Zo wordt écht met elkaar in gesprek gegaan, van elkaar geleerd, en de hulp verbeterd.

Samen op school (Flevoland en IJsselland)
Samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp ten behoeve van een ononderbroken schoolloopbaan, het voorkómen van (zwaardere) vormen van ondersteuning en het bieden van effectievere hulpverlening waar deze nodig is.

AW SAMEN (Hollands Midden, Holland-Rijnland en Haaglanden)
Eén van de projecten binnen het netwerk SAMEN is Gezin aan Zet. Jeugdteams worden daarin ondersteund bij het versterken van de regie van gezinnen. Dit gebeurt onder andere door de ontwikkeling van de zelfevaluatiecyclus om het zelflerend en zelfsturend vermogen van jeugdteams te versterken. 

Academische Werkplaats Jeugd Noord-Brabant
Verbetert de toegang tot de jeugdzorg. Doet ook onderzoek naar de betekenis van de transformatie ten aanzien van de jeugd en hun omgeving, professioneel handelen en zorgstructuren.

Academische Werkplaats Veilig Opgroeien (Noord-Holland)
Veilig Opgroeien (2015-2019) had als doel het creëren van een optimale verbinding tussen preventieve hulp aan gezinnen bij het gewone opgroeien, en zorg voor kinderen en gezinnen die te maken hebben met kindermishandeling en seksueel misbruik. 

Inside out: transformatie en outcome, verhalen achter de cijfers (Nijmegen)
Helpt gemeenten om beter te sturen op resultaten door onder andere het meten van  effecten en onderzoek naar nuttige factoren en methoden.

ST-RAW (stadsregio Rijnmond)
Kennisontwikkeling op de transformatie in de jeugdhulpketen met als uitgangspunt de versterking van de eigen kracht van individuen en gezinnen.

Meer informatie

Afbeelding van Free-Photos via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?