Kansrijke kweekvijvers

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.

‘Het aantal arbeidsplekken voor zij-instromers fors verhogen. Dat biedt meerdere voordelen. De nieuwe collega’s kunnen een traject tot SKJ-registratie volgen. En het personeelstekort in de sector vliegt omlaag.’ Het kersverse projectplan ‘Arbeidsmarktproblematiek in de jeugdzorg: alle kansen benut?’ legt daarvoor de contouren bloot. Initiatiefnemer Inge Kuipers van Jeugdbescherming west vertelt waarom werkgevers dit project van Jeugdzorg werkt! moeten omarmen.

Volgens Inge Kuipers willen heel wat oud-medewerkers ‘weer terug naar de jeugdzorg’. Maar ook politiefunctionarissen zouden graag de overstap maken naar de branche. Net als werknemers met de juiste opleiding, maar een andere werkachtergrond.

‘Met deze doelgroep haal je hele interessante mensen binnen, met een boel werk- en levenservaring. Alleen vissen de meeste werkgevers uit dezelfde vijver naar dezelfde geregistreerde professionals. Omdat het zicht vaak ontbreekt, dat medewerkers zónder SKJ-registratie ook een deel van het werk kunnen doen. Bijvoorbeeld zij-instromers.’

Wijsheid in pacht

De teammanager van Jeugdbescherming west ontdekte dat in 2019, toen ze het Kwaliteitskader Jeugd tegen het licht hield.

‘De mogelijkheden zijn legio. Ook voor onze gecertificeerde instellingen, waar alleen geregistreerde jeugdbeschermers de kinderbeschermingsmaatregelen mogen uitvoeren. Want wat meldt het kader onder meer: in het kader van scholing en ontwikkeling kun je niet-geregistreerde professionals voor taken inzetten waarvoor je een registratie nodig hebt. Áls dat maar onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional gebeurt.’

Het Kwaliteitskader Jeugd biedt talrijke opties voor zij-instromers

Met de wijsheid van de teammanager in pacht start Jeugdbescherming west meteen een eigen kweekvijver. Met twintig zij-instromers, verdeeld over een periode van twee jaar. Die gingen eerst ondersteunend aan de slag. Bijvoorbeeld met administratieve klussen, het afgeven van een bepaling om hulp in een gezin op te starten of het uitwerken van gesprekken. Dat leverde al snel een aantal voordelen op: de werkdruk van collega’s ging omlaag, de zij-instromers deden een schat aan ervaring op en konden tegelijkertijd aan de benodigde SKJ-registratie werken. Uiteraard met de nodige begeleiding en onder de hoede van een geregistreerde professional, benadrukt Inge Kuipers.

‘Het merendeel van deze lichting werkt inmiddels als volwaardig jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming west. Met de SKJ-registratie op zak, soms al na een paar maanden. Bij de instelling lopen verschillende projecten gericht op werving en ‘duurzame inzetbaarheid’ van professionals. Voor het project ‘Vanaf dag 1 aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling’ ontving Jeugdbescherming west in december de Impactmaker 2020-Prijs. Impact hebben de inspanningen zeker: de medewerkerstevredenheid neemt toe, de uitstroom is tien procent minder en het verzuim is meer dan een kwart lager.’

Handzame wegingstabel

Het Kwaliteitskader Jeugd biedt ook genoeg ruimte aan niet-gecertificeerde organisaties, verzekert Inge Kuipers: de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, lokale teams, Jeugd- en Opvoedorganisaties en Jeugd-ggz. Die hoeven niet zelf het wiel uit te vinden, want Inge Kuipers en haar collega Silvia van Gaal hebben een handzame ‘Wegingstabel’ samengesteld. 

‘Daarmee kun je in vijf stappen vaststellen, wat een zij-instromer wel of niet mag, binnen de bestaande kaders. Daarnaast kan de tabel gebruikt worden om taken toe te bedelen aan stagiaires. Onder meer Jeugdzorg Nederland, de beroepsvereniging, het Keurmerkinstituut en onze eigen tuchtrechtadvocaat hebben het wegingsinstrument getoetst en goed bevonden. Formeel is het daarmee voldoende dichtgetimmerd.’

Uitdagende ambitie

Het succes van Jeugdbescherming west krijgt vanaf 2021 een vertaling in het landelijk project van Jeugdzorg werkt! Om alle mogelijkheden voor werkgevers inzichtelijk te maken en de registratieroute voor zij-instromers overzichtelijker: alle informatie op één plek en specifiek advies voor werkgevers, zodat de kansen ook echt benut gaan worden! Het project zoomt verder nog in op allerlei flankerende items, zoals samenwerking, instroom en behoud. Inge Kuipers gaat, naast haar huidige functie de projectkar trekken als programmacoördinator. Ze legt de lat hoog:

‘De huidige juridische kaders bieden genoeg ruimte iets moois voor elkaar te krijgen. De tweejarige pilot bij vier organisaties met elk tien zij-instromers vormt nog maar het begin. Want uiteindelijk ga ik de komende vijf jaar voor 250 geregistreerde professionals erbij in de sector.’

Kansen & Eisen

  • Zij-instromers zijn direct inzetbaar als ondersteunende hulptroepen
  • Met een eigen kweekvijver houden werkgevers meer regie over het wervingsproces
  • Kijk eerst welk type mens bij de organisatie past, daarna naar de registratie-eisen
  • Download hier de ‘Wegingstabel’

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar Inge.kuipers@jeugdbeschermingwest.nl.

Winnaar Impactmaker 2020-Prijs

Jeugdbescherming west ontving de Impactmaker 2020-Prijs voor het project ‘Vanaf dag 1 aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling.’ Lees ook het interview met projectleider Silvia van Gaal bij Jeugdhulp. Alles in het werk.

https://www.jeugdzorg-werkt.nl/nieuws/kansrijke-kweekvijvers

Afbeelding van janeb13 via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?