Alweer een conflict. Hoe werk ik samen met de cliënt?

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Werken in het sociaal domein. Hoe werk je samen en ben je meerzijdig partijdig?

In de eerste plaatst door te erkennen dat conflicten onderdeel zijn van het leven. Daarnaast is het normaliseren van conflicten belangrijk. Het gedrag is het enige waar we op kunnen sturen. Het sturen op gedrag, het interveniëren en het ondersteunen van cliënten zorgt voor veel werkdruk. Complexe scheidingen zijn elke dag aan de orde. Wat is dan je rol als professional? In dit artikel geven we een toelichting op het begrip: ‘Meerzijdige partijdigheid’.

Hoe blijf ik meerzijdig partijdig? Als er meerdere perspectieven en belangen zijn, hoe zorg ik dan voor samenwerking tussen iedereen?

Mensen groeien in verbondenheid met andere mensen. Een belangrijke rol van professionals is het faciliteren van die verbondenheid, zodat mensen kunnen groeien en ontwikkelen. Vanuit meerzijdige partijdigheid ben je je bewust dat afkeuring naar de ander bewuste uitsluiting is.

Stel je voor dat je samenwerkt met ouders en kinderen. De ouders zitten in een complexe scheiding en jij kiest partij voor het kind. Door expliciet te benoemen dat je partij kiest voor het kind, wijs je ouders af en daarmee een deel van het kind. Hier komt de meerstemmige houding of meerzijdige partijdigheid bij kijken.

Meerstemmige houding = meerzijdige partijdigheid

Grondlegger psychotherapeut Nagy (2007)

Nagy van de gehechtheidstheorie ging ervan uit dat mensen zich het beste kunnen ontwikkelen in verbondenheid met hun existentiële context: hun belangrijke relaties. Mensen zijn loyaal aan familie hoe verstoord de verhoudingen ook zijn. Dit systeem is altijd op zoek naar evenwicht.

Meerzijdige partijdigheid is een basishouding van de professional waarbij de belangen van alle betrokkenen worden gezien. Dit zonder iemand uitsluiting en oog te hebben voor de meest kwetsbaren.

Bij meerzijdige partijdigheid ga je dus niet op zoek naar de oorzaken en laat je je ook niet verleiden tot stellingname voor 1 persoon. De cliënt, want in het geval van strijd met netwerk en familie zet je je daarmee juist af tegen de cliënt. Je richt je op de interacties. Wat voor de één oorzaak is, kan in een strijd voor de ander een gevolg zijn. Er zijn dus altijd meerdere perspectieven.

5 belangrijke punten bij Meerzijdige partijdigheid:

  • Aandacht voor verschillende perspectieven.
  • Geen schuldige, dader of verliezer.
  • Ga uit van win – win.
  • Je wijst persoon niet af, maar de situatie.
  • Je moedigt aan tot dialoog.

Het verwerven van de basishouding van meerzijdige partijdigheid, zonder expliciete oordeelvorming vraagt om voortdurende groei en training, bewustzijn, reflectie en feedback. Bevraag elkaar tijdens casuïstiek en intervisie. Stel vragen en moedig elkaar aan tot dialoog.

Summer Koster juni’22

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?