‘Basisschoolleerling boekte weinig vooruitgang’

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

  • 4 november 2020

Nederlandse basisschoolleerlingen uit de groepen 4 tot en met 7 boekten weinig tot geen vooruitgang tijdens de periode dat de scholen gesloten waren vanwege coronamaatregelen. Dit concluderen onderzoekers van Oxford University na een analyse van toetsresultaten van circa 15 procent van de basisscholen.

De onderzoekers analyseerden de resultaten van de Cito-toetsen die dit jaar zijn afgenomen. De leerlingen boekten het afgelopen schooljaar gemiddeld circa 20 procent minder vooruitgang dan in voorgaande jaren. Leerlingen zaten ongeveer acht weken thuis, zo’n 20 procent van het schooljaar. De onderzoekers concluderen dat de leerlingen op veel scholen weinig tot geen vooruitgang hebben geboekt in de periode dat ze thuisonderwijs kregen.

Uit de analyse blijkt dat leerlingen met laagopgeleide ouders de grootste leerachterstanden opliepen. Volgens de onderzoekers is dit zorgwekkend. Deze leerlingen boeken volgens hen normaliter veel vooruitgang, omdat Nederlandse scholen goed zijn in het wegwerken van achterstanden.

Dat kinderen leerachterstanden hebben opgelopen door coronacrisis is inherent aan deze ongewone situatie, vindt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinsituut. ‘Kinderen zijn flexibel en zullen in de meeste gevallen deze achterstanden vanzelf weer inlopen. Bovendien ontwikkelen ze zich door de coronacrisis juist weer in andere opzichten. Dit onderzoek laat wel zien dat het belangrijk is om bij thuisonderwijs extra aandacht te besteden aan kinderen met laagopgeleide ouders die misschien minder goed in staat zijn hun kinderen daarbij te begeleiden. We moeten ons bovendien realiseren dat hoe langer de crisis duurt, hoe groter de kansenongelijkheid kan worden.’

Bron: De Volkskrant; Oxford University

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2020/Basisschoolleerling-boekte-weinig-vooruitgang

Afbeelding van Mojca J via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?