Propositie ‘De winst van het sociaal domein’

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

In de propositie ‘De winst van het sociaal domein’ vragen de gemeenten aandacht van het rijk voor 3 opgaven: het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven.

Het zijn grote opgaven die sterk met elkaar samenhangen en daarom een langjarige en niet vrijblijvende samenwerking van de overheid en alle maatschappelijke partners in en rondom het sociaal domein vragen.

De propositie is tot stand gekomen met medewerking vanuit de gemeentelijke netwerken VNG, G4, G40, M50, P10, Divosa en NDSD. 

Randvoorwaarden

De samenhang tussen de opgaven is wat we met prioriteit hebben op te pakken. Samenhang die de huidige grenzen en blokkades opheft tussen vraagstukken, domeinen en financiers. We weten dat we daarmee veel vragen, maar alleen in samenhang rendeert de aanpak en creëren we meerwaarde voor inwoners. De kern van de propositie is dan ook die hefboomwerking: investeren in het sociaal domein ontketent maatschappelijke besparingen! Daarvoor zijn de juiste randvoorwaarden nodig:

  • Voldoende financiële middelen: het wegwerken van de huidige tekorten in het sociaal domein en ruimte voor gemeenten om te kunnen investeren.
  • Een logisch, voorspelbaar systeem met sturing vanuit wat werkt in de uitvoering.
  • Goede bestuurlijke verhoudingen waarbij we als één overheid gezamenlijk de opdracht voor één sterk sociaal domein oppakken, met ruimte voor ieders rol en verantwoordelijkheid.

https://www.programmasociaaldomein.nl/actueel/nieuws/2021/05/04/propositie-de-winst-van-het-sociaal-domein

Afbeelding van Hermann Traub via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?