Kwetsbare doelgroep maakt beschermd wonen complex – gezamenlijk toezicht IGJ en Wmo-toezichthouders heeft meerwaarde; er zijn ook haken en ogen

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

Dat constateren de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Wmo-toezichthouders na het thematisch toezicht op voorzieningen voor beschermd wonen. De IGJ voerde samen met Wmo-toezichthouders uit tien verschillende regio’s tien toezichtbezoeken uit. Dat toezicht richtte zich op zorgaanbieders van beschermd wonen. Een van de doelen was onderzoeken hoe het staat met de kwaliteit en veiligheid van de zorg bij beschermd wonen. Het tweede doel was dat IGJ en de Wmo-toezichthouders samen ervaring opdeden met risicogestuurd toezicht. En daarin van elkaar konden leren. We hebben van de uitkomsten van dit gezamenlijke toezicht een factsheet gemaakt. Daarnaast hebben we dit toezicht extern laten evalueren.

Bezochte instellingen beschermd wonen scoren positief op de vier thema’s

Uit de toezichtbezoeken blijkt dat de tien getoetste zorgaanbieders grotendeels positief scoren. Zij voldoen aan de meeste normen op het gebied van persoonsgerichte zorg, deskundigheid van zorgverleners, sturen op kwaliteit en veiligheid en medicatieveiligheid. Wat bijvoorbeeld goed is, is dat de zorgaanbieders vanuit de cliënt kijken. Ze onderzoeken: past deze persoon hier en hoe kunnen wij deze cliënt helpen? Vervolgens zoeken zij naar de passende indicatie en de juiste financiering. Toch zagen de toezichthouders ook verbeterpunten. Bijvoorbeeld op het gebied van zorgen voor deskundige zorgverleners en de afstemming met andere aanpalende zorgaanbieders. Het is belangrijk dat zorgaanbieders blijven uitgaan van de cliënt.

Meer willen weten over dit onderwerp klik dan zeker op onderstaande link.

https://www.igj.nl/zorgsectoren/jeugd/publicaties/publicaties/2021/04/30/kwetsbare-doelgroep-maakt-beschermd-wonen-complex-%E2%80%93-gezamenlijk-toezicht-igj-en-wmo-toezichthouders-heeft-meerwaarde-er-zijn-ook-haken-en-ogen

Afbeelding van Detmold via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?