De menselijke maat: interventieprofessionals in het sociaal domein-De werkwijze van interventieprofessionals in het sociaal domein

couple-5385141_1280

In het sociaal domein is diverse hulp beschikbaar voor mensen die problemen en tegenslag ondervinden op allerlei levensgebieden. Wijkteams, jeugdhulpverleners en sociaal werkers staan klaar om inwoners passende zorg en ondersteuning te bieden. In de praktijk blijkt dat de hulpverlening niet in staat is om bepaalde personen te bereiken. Vaak gaat het om mensen met veel sociale en/of psychiatrische problemen die de veiligheid van anderen en zichzelf in gevaar brengen.

Op sommige plekken zijn interventieprofessionals actief. Zij begeleiden inwoners met complexe problematiek die zijn vastgelopen in de systemen. Hoe gaan deze interventieprofessionals te werk? Wat is hun aanpak? En in welke context opereren zij?

Werkwijze interventieprofessionals

In deze publicatie geven we aan hoe interventieprofessionals te werk gaan. Op basis van een verkennend onderzoek van Movisie, in samenwerking met het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), beschrijven we de praktijk van de interventieprofessional of het interventieteam (hoofdstuk 1). In het volgende hoofdstuk bespreken we de vaardigheden (kennis, houding, gedrag) van de interventieprofessional (hoofdstuk 2). Daarna staan we stil bij de randvoorwaarden waarbinnen zij opereren, de institutionele context en de beleidscontext (hoofdstuk 4). In het laatste hoofdstuk gaan we in op de werkzame elementen van de interventieaanpak, waarbij we het begrippenkader van responsief werken hanteren en verrijken (hoofdstuk 5).

5 maart 2021

Auteur Anita Peters & Oka Storms

Jaar 2021

Uitgever(s) Movisie

Type Publicatie

https://www.movisie.nl/publicatie/menselijke-maat-interventieprofessionals-sociaal-domein

Afbeelding van Julie Rose via Pixabay

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

artikelen SDO
Summer Koster

Participatie van jongeren bij beleid

Kinderrechtenorganisaties deden recent weer opnieuw de oproep aan gemeenteraden om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit signaal is de afgelopen jaren vaker

Read More »