De richtlijn Samen beslissen over passende hulp is geactualiseerd

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

De richtlijn Samen beslissen over passende hulp biedt vanwege de centrale aandacht voor gedeelde besluitvorming een basis voor de andere richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Na de eerste publicatie van deze richtlijn in 2015 en de actualisatie daarvan in 2017 is er op basis van feedback een dynamische herziening uitgevoerd.

In de herziene richtlijn heeft onder meer een update plaatsgevonden van wetenschappelijke literatuur en van instrumenten die professionals in het kader van de probleem- en krachtenanalyse kunnen inzetten. Ook wordt er extra aandacht besteed samen beslissen in gedwongen kader. Op basis van de aanpassingen zijn door het programmateam Richtlijnen Jeugdhulp & Jeugdbescherming, in samenwerking met de auteurs van de richtlijn, ook de werkkaarten en informatie voor ouders van de Richtlijn Samen beslissen over passende hulp herzien. Momenteel werken we aan een gebruiksvriendelijke samenvatting van deze richtlijn.

Wat is er aangepast in de richtlijn?

Enkele actualisaties:

  • Er is informatie toegevoegd over gedeelde besluitvorming in gedwongen kader en gedeelde besluitvorming in situaties met meervoudige en complexe problemen.
  • De instrumenten die kunnen worden ingezet in de onderzoeksfase zijn geactualiseerd.
  • Richtlijnen die samenhangen met de richtlijn Samen beslissen over passende hulp zijn toegevoegd en geactualiseerd.
  • Er is aandacht besteed aan de toepassing bij het werken in wijkteams.

Meer informatie

Meer informatie over het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming* vind je op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.


* Het ontwikkelen en herzien van richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming is een initiatief van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Nederlands Jeugdinstituut. Bij het ontwikkel- en herzieningstraject zijn wetenschappers, professionals en cliënten nauw betrokken. Richtlijnen gelden vanaf de publicatie als professionele standaarden van de betreffende beroepsgroepen en dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp en de jeugdbescherming.

https://www.bpsw.nl/actueel/nieuws/item/de-richtlijn-samen-beslissen-over-passende-hulp-is-geactualiseerd/

Afbeelding van Pexels via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?