“Laat zien dat we een specialistisch vak hebben!” interview met een casemanager dementie

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.

“Het Kwaliteitsregister casemanager dementie sociaal werk zorg (swz) van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) maakt zichtbaar dat casemanagers met een sociale achtergrond vakspecialisten zijn,” aldus casemanager Esther Tetteroo. Zij werkt als coördinator en casemanager dementie swz in het Netwerk dementie Bommelerwaard, ’s Hertogenbosch e.o.

Wat maakt je vak zo bijzonder?

“Dementie is een heel nare ziekte die veel angst, verwardheid en afhankelijkheid veroorzaakt. Maar het betreft ook een levensperiode waarin je ondanks deze ziekte nog een tijd goed kunt leven. Aan de ene kant verander je als mens wezenlijk en tegelijkertijd blijft er altijd een kern van de persoon die je ooit was. Iemand met dementie is meer dan haar of zijn ziekte. Dat ik bij kan dragen aan de kwaliteit van leven van mensen in zo’n kwetsbare levensfase stemt me dankbaar.”

Hoe geven jullie in het netwerk vorm aan de ondersteuning en zorg?

“Casemanagement voor cliënten en hun naasten is complex en kun je niet als organisatie of gemeente alleen. In het netwerk werken zorgaanbieders daarom regionaal samen. Deze integrale samenwerking met alle partijen is waardevol bij het signaleren van knelpunten en ontwikkelingen, zowel praktisch als beleidsmatig. Als casemanagers dementie hebben we een expertfunctie voor de complexe ondersteuning, en een regierol. We werken deels onafhankelijk, en bieden onze ondersteuning samen met de wijkverpleegkundige uit onze eigen organisatie. Daardoor kunnen we cliënten zo goed mogelijke ondersteuning en zorg geven.”

Wat is het belang van het Kwaliteitsregister casemanager dementie swz bij die begeleiding?

“In de Zorgstandaard dementie staat dat zorgverzekeraars registratie verplicht stellen. Voor casemanagers met een verpleegkundige achtergrond was dit al zo, maar voor casemanagers met een sociaal werk achtergrond niet. Terwijl we een vak hebben dat hoge eisen stelt aan ons kennisniveau. Het is dus goed dat dit nu verandert en van alle casemanagers verwacht wordt dat zij zich aantoonbaar blijven ontwikkelen.”

Wat brengen casemanagers swz specifiek mee?

“We werken cliëntvolgend en zijn goed getraind in gespreksvoering. Het gaat in ons vak over aansluiten bij cliënten en hun naasten, oog hebben voor hun welzijn en gezondheid, omgaan met tegenstrijdige belangen en moeilijke situaties in het cliëntsysteem. Ik waardeer hierbij de expertise van mijn collega casemanagers met een verpleegkundige achtergrond zeer, omdat ik denk dat een divers team het sterkst is. Zo kunnen we af en toe door elkaars bril kijken en van elkaar leren. Dat leren doen we trouwens ook in scholing die de BPSW en V&VN samen aanbieden, zoals de masterclass Dementievriendelijke samenleving. Het is overigens niet de enige diversiteit die ik bepleit hoor. Ik mis mannen, en ook collega’s met een niet-westerse achtergrond. Kortom: hier valt letterlijk en figuurlijk nog een wereld te winnen.”

Terug naar het register. Is het al bekend onder jouw collega’s?

“Nog te weinig heb ik de indruk. Daarvoor zijn denk ik verschillende oorzaken. Eén is in ieder geval dat zorgverzekeraars zelf de eis van registratie nog niet altijd expliciet in hun inkoopvoorwaarden vermelden. Doen zij dat wel dan zal ook de bewustwording bij organisaties groeien, en kunnen zij hun professionals gaan faciliteren bij de registratie. Organisaties zoeken voor hun vacatures nog steeds vaak specifiek naar casemanagers met een verpleegkundige achtergrond, terwijl de vraag om casemanagers groter is dan er dementieverpleegkundigen zijn. Dat gebeurt niet uit onwil, maar hangt samen met die bewustwording: dat er professionele casemanagers zijn met een sociaal werk achtergrond die dus ook de nodige opleiding, scholing en ervaring hebben. Het Kwaliteitsregister maakt dit zichtbaar.”

Hoe kunnen werkgevers hun professionals verder ondersteunen?

“Net als dat bij de V&VN kan, is het ook mogelijk dat organisaties lidmaatschap en registratie van de BPSW vergoeden. Er is een combinatietarief dat het laagdrempeliger maakt. Ben je lid dan maak je ook kennis met het brede sociale domein. Dat biedt inspiratie en het verbindt. Zo spelen er bij dementie thema’s waar andere sociaal werkers in het veld ervaring mee hebben, zoals: samen beslissen met cliënten. In het programma Dementiezorg voor elkaar heb ik meegewerkt aan de toolbox hiervoor. Met registratie laten niet alleen professionals zien dat zij hun vakmanschap hoog hebben, het biedt ook een keurmerk voor organisaties.”


Meer informatie over het Kwaliteitsregister casemanager dementie, het Expertiseprofiel en de Zorgstandaard dementie vind je op de website van de BPSW. De functiegroep Casemanagers dementie nodigt je van harte uit om kennis te komen maken.


https://www.bpsw.nl/actueel/nieuws/item/laat-zien-dat-we-een-specialistisch-vak-hebben-interview-met-een-casemanager-dementie/

Afbeelding van Pexels via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?