Effectieve professional

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.

Er wordt van jou als professional in het sociaal domein veel gevraagd. Effectief werken is daardoor steeds belangrijker. Steven Covey heeft 7 eigenschappen beschreven, die niet mogen ontbreken om zo effectief mogelijk te kunnen werken.

We hebben eerder al verteld over de Cirkel van invloed. Tijdens ons programma: Methodisch reflecteren en klankbordsessies, is dit een terugkerend thema. Wat zijn die 7 eigenschappen die jou kunnen helpen in je effectiviteit? We leggen het je uit. 😉

Wellicht ken je ‘m al. Stephen Covey, auteur van de bestseller: ‘’The seven habbits of highly effective people’’. Hij beschrijft in dit boek het geheim van effectiviteit. Het geheim zit ‘m in de 7 eigenschappen die kunnen bijdragen aan je effectiviteit als professional. Door de toepassing van onderstaande eigenschappen kun je meer effectiviteit ervaren in je dagelijks handelen. Veel van de eigenschappen kennen we, maar zijn we ons niet altijd bewust van. We nemen je mee in de 7 eigenschappen van effectiviteit:

 1. Proactief handelen;
 2. Start met het eind voor ogen;
 3. Belangrijke zaken eerst;
 4. Denk, praat en handel in win – win;
 5. Begrijp voordat je begrepen wordt;
 6. Werk synergetisch op basis van respect, aandacht en vertrouwen;
 7. Hou je gereedschap scherp.
Proactief handelen


Dit gaat over je cirkel van invloed. Hoe handel je op basis van je invloed en bereik? Proactief handelen is gerelateerd aan het erkennen van je eigen verantwoordelijkheid en invloed. Waar ben je verantwoordelijk voor? Hoe hou je meer regie? Je hebt niet altijd invloed op wat er gebeurt, maar wel hoe je handelt.

Het is belangrijk om tijd vrij te maken voor zelfreflectie. Waarschijnlijk heb je niet altijd invloed op de hoeveelheid werk die je per dag hebt. Wel heb je een keuze hoe je hiermee omgaat en hoe je je prioriteiten stelt.

Start met het eind voor ogen


Start met een heldere visie. Wat is je einddoel?

Wat is de bedoeling van je werkzaamheden en hoe maak jij het verschil? Dit zijn mooie vragen om bewust over na te denken. In het boek wordt de volgende vraag gesteld: ‘’Hoe wil je later herinnerd worden?’’ Op welke manier draagt je dagelijks handelen hieraan bij?

Door in je werk een heldere visie te hebben, lukt het makkelijker om te visualiseren wanneer iets voor jou geslaagd is. Hoe vaker je dit doet, hoe makkelijker het wordt om in concrete stappen te denken en te handelen. Stel deze vraag ook aan anderen. Wat is hun doel? Wanneer is je inzet succesvol?

Belangrijke zaken eerst


Hou gemaakte afspraken helder in beeld, werk gedisciplineerd en hou vast aan je doel. Het is niet erg om ‘nee’ te zeggen. Het is belangrijk kritisch te kijken naar wat je doet, wanneer je het doet en waarom je het doen.

Waar sta je voor in je werkzaamheden? Het is van belang je niet te laten leiden door invloeden van anderen of een (te) hoge werkdruk. Je hebt zelf invloed op hoe je handelt in de situatie. Blijf altijd in dialoog met jezelf over de bedoeling van je werkzaamheden en het inrichten van je eigen leven. Reflectievragen kunnen je hierbij helpen bijv.:

 • Hoe dragen mijn acties bij aan mijn doel?
 • Wat wil ik bereiken?
 • Zijn mijn werkzaamheden en acties in balans?
Denk, praat en handel in termen van win – win


Win – Win is een filosofie van menselijke interacties, het elkaar gunnen en op zoek naar balans in geven en nemen. We verwijzen graag naar de term: “ik ben oké – jij bent oké”, vanuit de transactionele analyse. Dit is de volwassen manier om gezamenlijk naar standpunten te kijken. Veel professionals in het sociaal domein staan onder druk. Ze hebben te maken met veel verschillende organisaties en professionals vanuit verschillende rollen. Er is een gezamenlijk belang. Hou dit voor ogen tijdens de samenwerking.

Streef ernaar eerst te begrijpen en dan begrepen te worden


Nieuwsgierig zijn naar anderen, luisteren en echt te proberen te begrijpen kan je verder helpen. Het uitgangspunt is dat de ander zoveel wijsheid heeft, dat je daarvan kan leren. Het verrijkt je, het is de kunst om te blijven luisteren.

Luisteren als basis van goed contact. We schreven al eens eerder over de kracht van luisteren en het stellen van vragen. Deze eigenschappen vragen om minder te vertellen en eerst vragen te stellen om de ander echt te begrijpen.

Synergie op basis van respect, aandacht en vertrouwen


Synergie gaat over samenwerken, over in balans zijn en met aandacht voor elkaar en vertrouwen in het handelen van jezelf en de ander. Het gaat niet over compromissen, maar over het vermenigvuldigen door het te delen. Het willen bereiken van gezamenlijke groei, win – win situaties. Om dit te bereiken is het nodig dat je in het contact met anderen open bent en nieuwsgierig naar de ander. Synergie bestaat eigenlijk uit alle voorgaande eigenschappen. Samen met elkaar in balans en samen zorgt dit voor prestatie en creativiteit.

Hou je gereedschap scherp


Jezelf onderhouden is een van de krachten van persoonlijke ontwikkeling. Heb oog voor je eigen behoeften en zorg voor goede zelfzorg. In je werk als professional ben je zelf ‘het gereedschap’, het is daarom belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Hoe hou je je gereedschap scherp? Onderstaand enkele tips:

 • Neem regelmatig rust.
 • Blijf nieuwsgierig.
 • Neem tijd voor persoonlijke reflectie en intervisiebijeenkomsten.
 • Zorg dat je uitgedaagd wordt. Bijv. door het lezen van een boek of leuke sport.
 • Heb aandacht voor je fysieke gezondheid.

Bekijk alle artikelen

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?