Ethiek in de psychologie

Ontwerp zonder titel (61)

Ethiek in de psychologie bereidt toekomstige psychologen voor op ethische dilemma’s diein de beroepspraktijk voorkomen. Omdat elk moreel probleem uniek is, biedt dit boekeen uitgebreide basis die de student in staat stelt correcte afwegingen te maken. Daartoeworden zowel de ethische begrippen, de belangrijke normatieve theorieën, de argumentatieleeren de Nederlandse en Belgische beroepscodes behandeld.

Deel één van Ethiek in de psychologie gaat in op de algemene ethiek, waarna in deel tweede ethiek voor psychologen en toegepast psychologen wordt besproken. Dit deel omvatethische kwesties op diverse werkterreinen waar psychologie een rol speelt, zoals voorlichting,reclame en marketing, coaching en training, assessment en advies, diagnostieken therapie en, tot slot, onderzoek. Door het hele boek heen staan mini-casussen die detheorie illustreren. In de bijlagen zijn de Nederlandse en Belgische beroepscodes integraalopgenomen.

Ethiek in de psychologie is bestemd voor studenten toegepaste psychologie aan het hbo enstudenten psychologie aan de universiteit.

Jacquelien Rothfusz is docent beroepsethiek en psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen,Academie voor Sociale Studies bij de opleiding Toegepaste Psychologie. Zij is ookauteur van Ethiek in sociaalagogische beroepen en eindredacteur van Samenwerken aan integratie.

https://www.bol.com/nl/p/ethiek-in-de-psychologie/1001004007636622/?bltgh=kTrBMnbkGKnR6dy6-WNAxQ.2_9.14.ProductImage

LinkedIn
Facebook
Twitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

artikelen SDO
Summer Koster

Participatie van jongeren bij beleid

Kinderrechtenorganisaties deden recent weer opnieuw de oproep aan gemeenteraden om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit signaal is de afgelopen jaren vaker

Read More »