Expertteams realiseren passende zorg

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.

Passende hulp voor kinderen en jongeren, ook bij complexe zorgvragen. Daarvoor staan aanbieders en gemeenten samen aan de lat. Jeugdregio’s richten regionale expertteams in, waarmee elk kind snel passende hulp krijgt, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders (instellingen en vrijgevestigden).

Waarom een (boven)regionaal expertteam?

Het decentraliseren van de jeugdhulp is mede ingegeven door de wens om zorg en ondersteuning dichtbij jeugdigen en hun gezinnen te organiseren om zo een kwaliteitsslag te realiseren, ook voor jeugdigen met complexe zorgvragen. Actie blijft nodig om dit doel te bereiken. Een landelijk dekkend netwerk van (boven)regionale expertteams garandeert dat voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders, op korte termijn passende hulp wordt georganiseerd.

Wat verstaan we onder een (boven)regionaal expertteam?

Er zijn 42 jeugdregio’s en grote verschillen tussen de jeugdregio’s. Dat betekent dat er niet één blauwdruk is voor een goed werkend (boven)regionaal expertteam. In wat volgt worden een aantal algemene kenmerken genoemd en het is aan de jeugdregio’s om deze lokaal in te vullen.

Kenmerken met betrekking tot de inhoudelijke focus van het (boven)regionaal expertteam:

 • het (boven)regionaal expertteam richt zich op complexe zorgvragen, waar de reguliere hulpverlening niet uitkomt
 • het (boven)regionaal expertteam adviseert over passende jeugdhulp, waarbij de vraag van de cliënt centraal staat. De experts zijn in staat om out-of-the-box te kunnen denken.
 • het (boven)regionale expertteam leert van de complexe casuïstiek en haar ontstaansgeschiedenis en versterkt het leren over de jeugdhulp, de samenwerking binnen de regio en het zorglandschap

Kenmerken van de deelnemers aan het (boven)regionaal expertteam:

 • de leden van het expertteam worden door de gezamenlijke gemeenten/regio(s) en gezamenlijke aanbieders verzocht om zitting te nemen in het expertteam vanwege hun erkende deskundigheid en het gezamenlijk vertrouwen hierin.
 • het (boven)regionaal expertteam wordt gevormd door de inhoudelijk meest deskundigen uit organisaties die jeugdhulp aanbieden binnen de jeugdregio. Uitgangspunt daarbij is dat in het expertteam kennis is geborgd van de generalistische en specialistische jeugdhulp en, indien mogelijk, huisartsen en onderwijs.
 • het (boven)regionaal expertteam heeft overzicht over het (boven)regionaal beschikbare aanbod
 • het (boven)regionaal expertteam heeft geaccepteerd gezag. Dit betekent dat aanbieders zorgen voor passend aanbod na het advies van het expertteam en gemeenten zorgen voor de daarbij horende financiering.

Praktische kenmerken van het (boven)regionaal expertteam:

 • het (boven)regionaal expertteam is transparant over haar werkwijze
 • het (boven)regionaal expertteam wordt georganiseerd op een populatiegrootte die het mogelijk maakt om structureel bijeen te komen, en voldoende casuïstiek te behandelen om op elkaar ingespeeld te zijn en blijven
 • het (boven)regionaal expertteam is voor alle professionals in de jeugdregio beschikbaar
 • het (boven)regionale expertteam leert van de complexe casuïstiek en haar ontstaansgeschiedenis en versterkt het leren over de jeugdhulp, de samenwerking binnen de regio en het zorglandschap.

Wanneer organiseer je het expertteam regionaal en wanneer bovenregionaal?

Er zijn grote verschillen in omvang tussen de jeugdregio’s, waarbij de kleinste regio minder dan 100.000 inwoners telt en de grootste meer dan 1,5 miljoen inwoners. Om alle specialistische functies te borgen volstaat het voor sommige, vaak grote jeugdregio’s om binnen de regio samen te werken en afspraken te maken. Kleinere jeugdregio’s daarentegen zullen met andere jeugdregio’s moeten samenwerken, dus bovenregionaal afspraken moeten maken. De inschatting is dat ook bij het inrichten van een expertteam de omvang van de jeugdregio in belangrijke mate bepalend zal zijn voor het regionaal dan wel bovenregionaal organiseren van een dergelijk team.

Welke lessen kunnen we leren van andere (boven)regionale expertteams?

Verschillende jeugdregio’s werken al langere tijd met een (boven)regionaal expertteam. De lessen die zij hebben geleerd, zijn gebundeld op deze pagina. Ook vindt u op deze pagina interviews met de coördinatoren van expertteams.

Hoe kom ik in contact met de expertteams?

Meer informatie over de (boven)regionale expertteams en de contactgegevens van de coördinatoren vindt u in dit bericht.

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/zorglandschap-jeugdhulp/expertteams-realiseren-passende-zorg

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?