Gevecht om structureel extra jeugdgeld gaat door

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

De ‘deal’ met het kabinet voor de extra miljard euro voor de jeugdzorg blijft staan. Een motie om die niet te accepteren, werd door een kwart van de gemeenten gesteund en daarmee verworpen. Het VNG-bestuur moet zich wel blijven inzetten voor een structurele verhoging van het macrobudget voor jeugdhulp.

Arbitrage

Dat is woensdag besloten tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG in Barneveld. De hoop is nu vooral gevestigd op het onafhankelijk onderzoek naar de kosten- en volumeontwikkelingen over de periode 2015 tot 2019. Aan de hand daarvan wordt bepaald of en welke structurele compensatie vanaf 2022 nodig is. Daaraan gekoppeld is een arbitrage, voor als gemeenten en rijk het niet eens worden over de te nemen maatregelen op basis van de onderzoeksuitkomsten.

Terugwerkende kracht

In dat onderzoek moet ook de structurele doorwerking van de volumegroei tussen 2015-2017  worden meegenomen, vinden bijna alle gemeenten. Voor zover die niet te beïnvloeden is door gemeenten, moet dat met terugwerkende kracht worden gecompenseerd. Een motie van Assen en Leiden daartoe is door 99,6 procent van de gemeenten tijdens de ALV aangenomen.

Nood is hoog

De nood is hoog en gemeenten balen ervan dat het kabinet niet bereid is om structureel extra middelen vrij te maken, zo bleek ook tijdens de ALV. Structurele verhoging wordt aan een volgend kabinet overgelaten. Maar nu de VNG terug naar de onderhandelingstafel te sturen, vond driekwart van de gemeenten een brug te ver. ‘We zijn er nog niet. We gaan door met onze vechtersmentaliteit’, zegde de Rotterdamse wethouder Sven de Langen (zorg) namens het VNG-bestuur toe. De miljard euro geeft lucht voor de eerste drie jaar, aldus De Langen. De VNG blijft bij het kabinet hameren op de noodzaak tot structurele ophoging van het jeugdbudget.

Schijntje

Niet alle gemeenten vinden dat er nu lucht is gecreëerd. Zo stelde de gemeente Bodegraven-Reeuwijk dat de gemeente dit jaar vijf ton krijgt van de 400 miljoen die er voor alle gemeenten beschikbaar is. ‘Dat is een schijntje van wat er nodig is’, aldus wethouder Robèrt Smits (jeugd). De gemeente kijkt aan tegen een tekort van 3,4 miljoen euro.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gevecht-om-structureel-extra-jeugdgeld-gaat-door.9763357.lynkx

Binnenlands Bestuur Yolanda de Koster 05 jun 2019 

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?