Integraal samenwerken

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.


Integraal samenwerken in het sociaal domein


Bij integraal samenwerken in het sociaal domein, staat de mens centraal. De mens in wat hij nodig heeft aan ondersteuning, faciliteiten of daadwerkelijke hulp. Dus niet de regel: “waar ben jij van”, maar de behoefte van de ander.

Integraal samenwerken betekent dat je weet, waar jij van bent. Wat zijn jouw taken en mogelijkheden als professional? Als iets buiten je mogelijkheden of taken valt, dan zorg je dat de vraag van de persoon naar de juiste persoon geleid wordt die wel kan helpen. Voor integrale samenwerking is concrete afstemming (wie doet wat?) noodzakelijk. Net als de intentie om gezamenlijk, de juiste zorg of dienstverlening te realiseren.

Zodra je het besef hebt dat je collega’s, andere afdelingen of instanties nodig hebt voor een vraagstuk, begint mogelijk de uitdaging. Hoe stem je met elkaar en blijf je in contact? Hier geven we je graag 10 tips voor:

10 tips


1. Wees je bewust van de verschil in perspectieven

Je kijkt deels vanuit een bril van de organisatie waar je voor werkt. Dat is bij de ander ook zo. Ben jij bijvoorbeeld een consulent t.a.v. inkomen of de participatiewet, dan heb je een ander kader dan de hulpverlener van GGZ. Samen heb je wel een opdracht uit te voeren, waarin je elkaars expertise goed kunt gebruiken.

2. Ga open en nieuwsgierig het gesprek aan over eventuele verschillen in perspectief

Vraag hoe de ander naar de situatie kijkt. Nieuwsgierig zijn en de dialoog aangaan is van belang. Hiermee investeer je in een samenwerkingsrelatie en heb je meer begrip voor elkaars werk, standpunten en gedachtengang. Door open en nieuwsgierig te zijn, voorkom je dat je gaat invullen voor de ander. In het sociaal domein, horen we binnen de ketensamenwerking van professionals ook wij-zij geluiden, ja maar..die organisatie… hoor jij het ook? Probeer de tijd te nemen, om even het contact te leggen en verbindingen te realiseren.

3. Gebruik je professioneel statuut of de beroepscode

Binnen het sociaal domein hebben we bijna dezelfde beroepscode/ professioneel statuut. Er zit niet veel verschil in. Leg die er eens naast en ga aan de hand van het statuut in gesprek. Welke nieuwe inzichten doe je dan op?

4. Wees je bewust van de gezamenlijke intenties

Als professional binnen het sociaal domein wil je allemaal dat het goed gaat met de cliënt of inwoner, je hebt alleen een andere overtuiging. Wees je hier bewust van.

5. Stel je in de samenwerking lerend op “ ik ben oké – jij bent oké”

Leren van elkaars expertise vergroot je eigen vaardigheden en draagt zorgt ervoor dat je de inwoner sneller kunt helpen.

6. Wees je bewust van invloed. Waar mag ik iets van te vinden?

Veroordeel je collega niet, maar ga het gesprek aan over wat je graag anders zou willen zien. Bespreek welke wens tot verandering in samenwerking je hebt en kijk hoe je daar samen oplossingen voor kunt vinden.

7. Ga in gesprek over eventuele misstanden en verschil in visie

Contact maakt het makkelijker om sneller afspraken te maken, sneller hulp in te zetten en van elkaar te leren.

8. Organiseer ontmoetingen

Zorg ervoor dat je elkaar af en toe treft. Als het door de organisatie niet gefaciliteerd wordt, kun je dit zelf als onderdeel van je werkzaamheden organiseren? De inwoner heeft er baat bij dat jij een goede afstemming en samenwerking in de keten hebt.

9. Beraad

Organiseer bij complexe vraagstukken een moreel beraad. Als je complexe casuïstiek hebt is het zeer interessant om de belangen en inzichten van iedereen naast elkaar te leggen. Investeer in een beraad, waarbij je dit kunt realiseren. Gezamenlijk ga je vanuit verschillende disciplines en mogelijkheden het gesprek aan en kom je (zeer waarschijnlijk) tot een gezamenlijk besluit. Dit is niet bij elke casus mogelijk, maar als er complexe vraagstukken zijn, is het van groot belang van elkaar te leren en bewust te zijn van de ethische aspecten van je werkzaamheden.

10. Samen mens zijn

Accepteer dat we leren, leren van elkaar en zoekend zijn in de juiste afstemming en verbinding. Ga samen leren….

Ontdek meer

Sociaal Domein

Effectieve professional

Leestijd: 3 min. Er wordt van jou als professional in het sociaal domein veel gevraagd. Effectief werken is daardoor steeds belangrijker. Steven Covey

Lees verder »
Inspiratie

Sociaal werk..werkt!

Leestijd: 2 min. maandag 10 juni 2020 de online inspiratie sessie van Participe. Wil je enkele highlights van het inspiratie dialoog teruglezen, we

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?