Integrale zorg voor kind en gezin

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende professionals en organisaties. Soms zijn bij één gezin meer dan 30 professionals betrokken: vanuit een zorginstelling, dicht bij huis, op school, bij de opvang. Wie coördineert al die zorg en ondersteuning? Hoe weet je van elkaar wat je doet?
En hoe sluit je aan bij wat kind en gezin willen en nodig hebben?
Deze reflectietool helpt je om de zorg en het onderwijs voor kinderen in de basisschoolleeftijd met een chronische aandoening zo goed mogelijk te organiseren.
In de tool vind je:
• (film)portretten van gezinnen die vertellen hoe zij de
samenwerking met professionals ervaren en waar zij
behoefte aan hebben;
• inspirerende praktijkvoorbeelden;
• tips om zelf mee aan de slag te gaan;
• een mindmap om samen met het gezin alle zorg en
ondersteuning in beeld te brengen.

Reflectietool:

https://www.integraalwerkenindewijk.nl/sites/integraalwerkenindewijk.nl/files/iww_imce/bestanden/zorg-organiseren-voor-kind-met-chronische-aandoening.pdf

Ontdek meer

Gezondheid

Kindcheck

Leestijd: < 1 min. De kindcheck is onderdeel van stap 1 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarom is de kindcheck verplicht voor

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?