IPH – positieve gezondheid

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Ken je het principe positieve gezondheid al? En wist je dat dit ook goed is toe te passen op de werkvloer?

HOE POSITIEVE GEZONDHEID PAST BINNEN DE WERKOMGEVING

De aandacht voor Positieve Gezondheid op de werkvloer groeit. Begrijpelijk.
Het concept kan immers de vitaliteit van werknemers doen toenemen en hun duurzame inzetbaarheid vergroten. Maar wat betekent het voor de gesprekken die je bijvoorbeeld met werknemers voert? En waar moet je rekening mee houden als je het gedachtegoed wilt implementeren? Daarover gaat deze notitie. Tal van professionals wisselden daarvoor hun ideeën uit aan de Koplopertafel Positieve Gezondheid en Werk.

Wat is de kern van het gedachtegoed?

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf: op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid vindt zijn uitwerking in 6 dimensies

(zie afbeelding 1). De brede benadering helpt mensen omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Figuur 1. Het spinnenwebmodel Positieve Gezondheid

page1image4182417344

Wat kan het concept Positieve Gezondheid bijdragen op de werkvloer?

  • Het helpt kijken naar de kwaliteiten en sterke kanten van medewerkers. Dat draagt bij aan hun werkplezier en duurzame inzetbaarheid.
  • Het voorkomt dat gesprekken met medewerkers voornamelijk gaan over wat beter moet en de doelen die gehaald moeten worden. Door het gesprek anders in te steken, wordt het potentieel van mensen voor de organisatie zichtbaar en ontstaat er een gelijkwaardig gesprek.
  • Het laat medewerkers ervaren dat hun werkgever oog heeft voor hun gezondheid.Het helpt medewerkers om te floreren. Als medewerkers niet goed in hun vel zitten, kan dat hunprestaties en functioneren in de weg staan.

Hoe werkt dat dan? Werken met Positieve Gezondheid bestaat uit de volgende 3 stappen:

‘Zingeving is de sterkste gezond makende kracht. Werk dat als zinvol beleefd wordt, zorgt voor voldoening en bevordert daarmee de gezondheid.’ Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed Positieve Gezondheid.

Stap 1 Zelfbewustzijn prikkelen door het spinnenweb in te vullen. Nodig de werknemer uit om de vragenlijst van de Mijn Positieve Gezondheid-tool in te vullen. Voel je je bijvoorbeeld tevreden, gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om de dagelijkse dingen te doen? Beleef je nog plezier aan wat je doet?

Stap 2 Het ‘andere gesprek’ voeren. Aan de hand van de uitkomsten voer je ‘het andere gesprek’. Wat is voor jou als medewerker echt belangrijk? Wat zou je willen veranderen? Waar word je blij van?

Stap 3 Coachen op handelingsperspectieven. Samen bedenk je wie of wat kan helpen om de situatie te veranderen of een wens te realiseren.

Meer informatie over positieve gezondheid? www.mijnpositievegezondheid.nl en https://iph.nl/wp-content/uploads/2019/09/def-iph-pg-en-werk-handreiking-3.pdf

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?