‘Kind met ADHD is gebaat bij versterken omgeving’

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

Om kinderen met ADHD beter te helpen, moet er meer worden ingezet op het versterken van hun omgeving en minder op medicatie. Dat blijkt uit onderzoek waarop Maruschka Sluiter op 4 februari promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Kinderen met ADHD met ongewenst gedrag en slechte schoolprestaties krijgen te snel en te lang medicatie, concludeert Sluiter. Medicatiegebruik heeft op de lange termijn geen voordelige en soms zelfs schadelijke effecten. De promovenda pleit er in haar proefschrift daarom voor om thuis en op school naar oplossingen te zoeken.

Positieve effecten

In haar onderzoek vond Sluiter positieve effecten van het versterken van de directe omgeving van kinderen met ADHD. Zo hadden ouders na een training minder opvoedstress, communiceerden ze beter met hun kinderen en zagen ze bij hun kinderen minder problemen met aandacht en hyperactiviteit.

Een training voor professionals had eveneens positieve resultaten. Zij pasten de aangereikte informatie en gedragsprincipes toe in hun dagelijkse werk en deelden hun inzichten met collega’s.

Betere voorlichting

Naast het versterken van de leefomgeving en het trainen van professionals moet er in de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs betere voorlichting komen over andere vormen van steun dan medicatie, aldus Sluiter.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen 3 februari 2021

Meer informatie

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2021/Kind-met-ADHD-is-gebaat-bij-versterken-omgeving

Afbeelding van Bessi via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?