Participatie en beweging stimuleren met Samen in Beweging

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

De Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle van Hogeschool Viaa werkt in het meerjarig project Samen in Beweging samen met de GGD IJsselland, GGD Noord Oost Gelderland en Academische Werkplaats AGORA. Samen met zes gemeenten is de Werkplaats binnen dit project bezig een integrale aanpak te ontwikkelen om inwoners te stimuleren om mee te doen en in beweging te komen. Door de coronamaatregelen kunnen er weinig (beweeg)activiteiten plaatsvinden. Maar met betrekking tot integrale samenwerking, door onder andere het opzetten van Welzijn op Recept, worden in de gemeenten wel veel stappen gezet.

Zo vindt er vanuit de Werkplaats Sociaal Domein en AGORA een evaluatie- en effectonderzoek plaats. We bewegen daarin mee met de huidige omstandigheden die ervoor zorgen dat vooraf opgestelde plannen niet (helemaal) kunnen uitgevoerd zoals bedacht. Er vinden lokale en bovenregionale leerbijeenkomsten plaats en binnenkort starten de onderzoekers van de WSD met het interviewen van verschillende professionals en beleidsmedewerkers. We hopen in de nabije toekomst ook de inwoners weer meer te kunnen betrekken. 

In december 2020 verscheen een nieuwsbrief van het project Samen in Beweging. Tevens publiceerde de WSD in december een rapport over de eerste fase van dit project naar de behoefte van inwoners, professionals en beleidsmedewerkers van verschillende domeinen rondom integraal samenwerken rondom o.a. participatie, beweging en Positieve Gezondheid. De resultaten lieten opvallend veel overeenkomsten zien tussen de gemeenten rondom dit vraagstuk. Deze (en meer) overstijgende resultaten staan beschreven in een rapportage en bieden inzichten en handvatten voor gemeenten en professionals die met dit vraagstuk bezig zijn. Download het rapport

Een papieren versie is op te vragen via onderzoek@viaa.nl. Op korte termijn verschijnt naar aanleiding van dit rapport een factsheet. Wil je op de hoogte gehouden worden van dit project, of heb je vragen? Kan je mailen naar de projectleider Onderzoek, Monica Stouten-Hanekamp via m.stouten@viaa.nl. Datum 04 februari 2021

https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/nieuws/participatie-en-beweging-stimuleren-met-samen-beweging

Afbeelding van Keith Johnston via Pixabay

Ontdek meer

Jeugd

Het recht op klagen

Leestijd: 2 min. Een pleidooi voor een lerende organisatie waarin het recht om te klagen onderdeel is van het ontwikkelproces. Veel professionals hebben

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?