Kijktip voor professionals in het sociaal domein: Netflix serie MAID

Kennissessies

Een ideale tijd om een goede serie te kijken nietwaar? Recentelijk keek ik de netflix serie MAID. Een serie waarin een jonge moeder centraal staat. In deze serie zien we de zoektocht van een jonge moeder om bestaanszekerheid voor haar en haar kind te realiseren. Gevangen in een systeem waarin huiselijk geweld en generationeel trauma een rol speelt. De serie geeft ons een inkijkje in de gedachten van de hoofdrol speler maar ook in de complexiteit van loyaliteit. Uit deze serie haalde ik meerdere lessen:

  • Het is zo goed geregeld dat regels en voorzieningen elkaar soms tegenwerken in de hulpverlening van kwetsbare gezinnen.
  • Hulpverlening is vaak gericht op de mondige burger. Degene die zich makkelijk kan uiten. Wat als iemand geen antwoord kan geven op de vragen? Dit kan onrust, paniek en angst creëren bij de burger.
  • De hulpvraag van slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling past vaak niet in een ‘hokje’ binnen het hulpaanbod. Concretiseer als professional wat de echte vraag is.
  • Waar komt gedrag vandaag? Vraag altijd naar familie- en gezinspatronen. In de serie MAID is hulpverlening niet op de hoogte van de zorgen die er zijn rondom de ouder, van de moeder. Het gezinssysteem blijft hierin een rol spelen in de keuzes en afhankelijkheid. Loyaliteit gaat ver.
  • Om tot verandering te komen moet de basis in orde zijn. Denk aan: onderdak, financiële middelen, voeding en onafhankelijkheid. In de tijd waarin we leven, behoort internet en een smartphone ook tot de basis.
  • Ontwikkelen kan pas als de basis op orde is!

De serie kijken? https://lnkd.in/e_b8sQuP
Welke lessen heb jij de uit de serie gehaald?

Summer koster – 26 november 2021

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

artikelen SDO
Summer Koster

Participatie van jongeren bij beleid

Kinderrechtenorganisaties deden recent weer opnieuw de oproep aan gemeenteraden om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit signaal is de afgelopen jaren vaker

Read More »