Kompas in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

Voor jou als jeugdprofessional is het belangrijk om te weten wie je (extern) opdrachtgever is als je in een lokaal team werkt. Je moet weten van wie je instructies krijgt, aan wie je verantwoording moet afleggen en hoe ver die verantwoording gaat. Hierover maak je duidelijke afspraken met je werkgever en/of de organisatie waar je gedetacheerd bent of waaraan je diensten verleent in opdracht van je werkgever. Ook leg je aan je cliënt uit hoe de situatie in elkaar steekt. De afspraken moeten overeenkomen met je beroepscode en de wet. Zo is bijvoorbeeld in paragraaf 6a van de Regeling Jeugdwet vastgelegd welke informatie naar de gemeente mag in het kader van facturatie. Ook moet helder zijn waar het dossier van een cliënt wordt bijgehouden en hoe gewaarborgd is dat jij je aan je geheimhoudingsplicht kunt houden. Vraag daarom aan je werkgever hoe zaken zijn geregeld. Jij bent tuchtrechtelijk aan te spreken als het gaat om het waarborgen van de vertrouwelijkheid tegenover je cliënt. Zie: professionaliseringjeugdhulp.nl het kompas.

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/pdf-overig/PJJ-1815-Kompas-def.pdf

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?