Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek helpt professionals bij inwoners in de knel

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Elke gemeente heeft ze, mensen die volledig klem zitten tussen de regels van verschillende instanties en in een neerwaartse spiraal terecht komen. Als gemeente kun je dit soms niet alleen oplossen. Ook lokale of regionale escalatie is niet altijd genoeg, zo blijkt in de praktijk. Daarom stelt het Rijk, na een geslaagde proefperiode, het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek (LMM) open voor alle gemeenten en landelijke uitvoerders. Dit loket helpt zo volledig vastgelopen multiprobleemsituaties weer vlot te trekken.

Het Maatwerkloket biedt gemeentelijke maatwerkprofessionals één aanspreekpunt bij het Rijk voor vastgelopen multiprobleemsituaties. Zodra redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de situatie lokaal en regionaal op te lossen, maar dit niet is geslaagd, kunnen gemeenten een beroep doen op het Maatwerkloket. Achter het loket bundelen zich vijf ministeries en diverse uitvoeringsorganisaties van het Rijk. Het Maatwerkloket helpt met concrete maatregelen en instrumenten, zoals het Maatwerkregister, het Landelijk Escalatie Team en de overbruggingsprocedure.

Maatwerkregister voor professionals 

Rijk, gemeenten en uitvoeringsorganisaties werken aan een landelijk Maatwerkregister. Hier kunnen professionals van verschillende organisaties, nog voordat ze bij het Maatwerkloket hoeven aan te kloppen, elkaar onderling sneller vinden om cases voor te leggen en op te lossen. Gemeenten kunnen worden opgenomen in het register door een maatwerkfunctionaris aan te stellen met voldoende mandaat vanuit het bestuur en de contactgegevens (centraal mailadres en telefoonnummer) te publiceren.

Wanneer na overleg tussen de betrokken organisaties blijkt dat er geen oplossing kan worden gevonden, kan de casus worden ingediend bij het Maatwerkloket. Via het loket kunnen vervolgens instrumenten als het Landelijk Escalatie Team of de overbruggingsprocedure worden ingezet wanneer dat nodig is.

Landelijke Escalatie Team

Is de inzet van het Maatwerkloket alleen niet meer voldoende, kan het loket opschalen naar het Landelijk Escalatie Team (LET). Het LET brengt de bij de betreffende situatie betrokken bestuurders bij elkaar. Onder begeleiding van een onafhankelijk voorzitter wordt dan alsnog naar een oplossing gezocht. Het LET vormt daarnaast een platform om te leren van knelpunten die zich in dit soort ingewikkelde situaties – over de verschillende domeinen heen – voordoen.

Overbruggingsprocedure 

Soms is iedereen het eens over welke zorgvoorziening nodig is, maar is onduidelijk vanuit welke wet- en regelgeving dat bekostigd moet worden. Terwijl de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor discussiëren over de financiering, kan het gebeuren dat de noodzakelijke ondersteuning en zorg niet wordt geboden. Zeker bij urgente problematiek kan dat ervoor zorgen dat de situatie erger wordt. Dat willen we voorkomen. Om te zorgen dat de hulp toch snel geboden kan worden, komt er – begin 2021 – een overbruggingsprocedure. In eerste instantie als proef bij een beperkt aantal gemeenten.

Gemeenten kunnen een beroep doen op de overbruggingsprocedure als redelijkerwijs alles is gedaan op lokaal en regionaal niveau om tot een oplossing te komen. Slaagt dit niet, kan de lokale maatwerkfunctionaris de casus indienen bij het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek. Deze besluit op zo kort mogelijke termijn of de overbruggingsprocedure in gang wordt gezet. Wanneer het wettelijk kader onvoldoende duidelijkheid biedt, kan worden besloten tot voorfinanciering. Tegelijk wordt de casus geagendeerd in het Landelijk Escalatie Team, waar achteraf wordt bepaald welke partij verantwoordelijk is voor de zorg. De verantwoordelijke partij betaalt het voorgefinancierde deel vervolgens terug.

Meer informatie 

Het Landelijk Maatwerkloket, Maatwerkregister, Landelijk Escalatie Team en de overbruggingsprocedure komen voort uit het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens, een initiatief van de ministeries van BZK, JenV, OCW, SZW en VWS in samenwerking met diverse uitvoeringsorganisaties, o.a. Belastingdienst, CAK, CJIB, DUO, UWV en IND. Nieuwsbericht | 17-01-2021 | 15:59

>Bron en lees meer: maatwerkmultiprobleemhuishoudens.nl

https://www.programmasociaaldomein.nl/actueel/nieuws/2021/01/17/pmm

Afbeelding van Kees Koertshuis via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?