Leernetwerk gemeenten zet in op participatie mensen met licht verstandelijke beperking. Inschrijven kan tot 15 maart

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Hoe versterk je de participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking in politiek en beleid? Om die vraag te beantwoorden, zijn Movisie en Zorgbelang Inclusief een leernetwerk voor gemeenten gestart. Geïnteresseerde gemeenten kunnen zich tot 15 maart voor dit netwerk aanmelden.

Steeds meer gemeenten en organisaties zetten zich ervoor in dat personen met een licht verstandelijke beperking (LVB) actief kunnen meedoen aan politiek en beleid. Begrijpelijk, want zo kan deze groep meer invloed uitoefenen op belangrijke zaken in het dagelijks leven en op de ondersteuning die zij ontvangen. Cijfers leren dat er nog een wereld te winnen is. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) schat dat ruim 6.5% van de Nederlandse bevolking – zo’n 1,1 miljoen mensen – een verstandelijke beperking heeft. Meedoen in de samenleving is voor deze groep mensen allesbehalve vanzelfsprekend.  De urgentie om maatregelen te nemen blijkt ook uit een rapport van het College van de rechten van de mens. Hieruit blijkt dat Nederland nog onvoldoende beantwoordt aan de verplichtingen in het VN-verdrag handicap.

Feiten en cijfers over mensen met LVB

Uit onderzoek door het SCP blijkt dat mensen met een LVB minder zelfredzaam zijn, over minder hulpbronnen als veerkracht, werk en inkomen beschikken. 

  • Zo ervaart meer dan 90% van de mensen met een verstandelijke beperking problemen op functioneel, administratief of sociaal gebied, tegenover 50% van de mensen zonder beperking.
  • Ongeveer 80% heeft moeite met administratieve handelingen als formulieren invullen en financiën afhandelen. Bij mensen zonder verstandelijke beperking is dat 25%. 
  • 80% van de mensen met een verstandelijke beperking heeft problemen met persoonlijke verzorging en huishoudelijke activiteiten. Bij mensen zonder beperking geldt dat voor 40%.
  • Tot slot ervaart 35% van de mensen met een verstandelijke beperking problemen op sociaal vlak, zoals moeite hebben met contacten onderhouden of zelfstandig vrijetijdsactiviteiten ondernemen, tegenover minder dan 10% van mensen zonder deze beperking.

Zie ook het rapport Maatwerk in meedoen van het SCP. 

Stappen zetten

Hoe breng je hier verandering in? En welke ervaring hebben gemeenten hiermee opgedaan en wat kunnen andere gemeenten hiervan leren? Dat zijn de centrale vragen van een leer-netwerk dat Movisie en Zorgbelang Inclusief opzetten, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Inmiddels hebben zich al meerdere gemeenten aangemeld, maar er zijn nog plekken vrij. Gemeenten die al inzicht en ervaring hebben opgedaan met het versterken van de participatie van mensen met LVB zijn welkom, maar ook gemeenten die daar nog geen stappen in hebben gezet eveneens.

Het leernetwerk komt in drie (online) bijeenkomsten samen, twee voor de zomer, een erna. Inzet is dat gemeenten meedraaien in het leernetwerk na afloop meer kennis, handvatten en inspiratie hebben om aan de slag te gaan met politieke en beleidsparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking. In de tussentijd kunnen de gemeenten de opgedane inzichten al in hun lokale praktijk brengen.

Publicatie

De inzichten uit het leernetwerk worden verwerkt in een publicatie, die voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 uitkomt. Movisie en Zorgbelang Inclusief zullen ook concrete handreikingen opstellen voor andere gemeenten die de participatie van mensen met LVB willen versterken. Artikel Aankondiging 17 februari 2021

Deelnemen?

Ben jij als gemeente geïnteresseerd in dit onderwerp en wil je je bij het leernetwerk aansluiten? Meld je dan voor 15 maart per e-mail aan bij Shahrzad Nourozi, s.nourozi@movisie.nl. Ook voor meer informatie kun je bij Shahrzad terecht. Geïnteresseerd, maar lukt het niet om je voor 15 maart op te geven? Neem dan ook contact op met Shahrzad Nourozi.

https://www.movisie.nl/artikel/leernetwerk-gemeenten-zet-participatie-mensen-licht-verstandelijke-beperking

Ontdek meer

Boekentip

De avonden

Leestijd: < 1 min. ‘Een schitterende collage van scherpe waarnemingen, grappige innerlijke monoloog en haarzuivere dialoog. Het beneemt de lezer de adem, tot de

Lees verder »
Moeders van Hoogeveen
Jeugd

Moeders van Hoogeveen

Leestijd: < 1 min. Actieprogramma: Kansrijke start – mooie voorbeelden uit Gemeente Hoogeveen Eind april mochten Mandy en Summer het project Moeders van Hoogeveen

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?