Maak werk van herstel van veiligheid in gezinnen. Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzocht de hulpverlening van lokale netwerken

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.

*1 aan gezinnen*2 waarbij sprake was van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. In deze gezinnen speelden ernstige veiligheidsrisico’s. Het onderzoek laat zien dat de veiligheidsrisico’s vaak uit beeld raakten na overdracht van het gezin door Veilig Thuis aan het lokale netwerk.

Definities 1* en 2*

Om dat te voorkomen is het noodzakelijk dat :

  • gemeenten het voortouw nemen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en het sturen op kwaliteit;
  • hulpverleners een gedeeld beeld hebben van de minimaal vereiste veiligheid binnen een gezin;
  • zij er samen voor zorgen dat de focus op het herstel van veiligheid in de praktijk niet verloren gaat.

Daarom roept Toezicht Sociaal Domein wethouders, beleidsmedewerkers en de lokale netwerkwerkpartners op:

  • om met elkaar het gesprek te voeren over borging van veiligheid in gezinnen;
  • samen de gedeelde visie op veiligheid aan te scherpen en op basis daarvan integraal samen te werken;
  • de gemeente hierbij de regie te laten nemen en te zorgen voor een stevige aansturing en facilitering.

Succesvol samenwerken voor herstel van veiligheid

Mooie praktijkvoorbeelden in enkele onderzochte gemeenten laten zien dat het kan: succesvol samenwerken om de veiligheid in gezinnen te herstellen.
Gebruik de praktijkvoorbeelden zoals bij de thema’s beschreven als inspiratiebron om samen de kwaliteit van hulpverlening te verbeteren. Maak werk van duurzaam herstel van veiligheid in gezinnen. Het moet en het kan!

Toezicht Sociaal Domein zag in verschillende gemeenten dat het aanscherpen van de gezamenlijke visie op veiligheid positief bijdraagt aan de integrale samenwerking, volgens de uitgangspunten van 1Gezin1Plan1Regisseur. De integrale samenwerking draagt weer positief bij aan het duurzaam herstellen van de veiligheid in gezinnen. Daarbij is het noodzakelijk dat alle betrokken organisaties de gedeelde visie op veiligheid vertalen in meer specifieke samenwerkingsafspraken met eigen concrete werkinstructies.

Andere factoren die bijdragen aan succesvol samenwerken zijn het optimaal faciliteren door de gemeente van de samenwerking tussen de onderzoeker van Veilig Thuis en de professional van het wijkteam. Er voor zorgen dat zij samen het eerste contact met een gezin leggen en zicht houden op de veiligheid in het gezin. Het helpt ook als:

  • betrokken professionals en het gezin een helder beeld hebben van de taken en bevoegdheden van regisseurs;
  • professionals informatie makkelijker kunnen delen met het gezin en betrokken instellingen;
  • professionals gezamenlijk op zowel casus- als op netwerkniveau evalueren, reflecteren en verbeteren. Op lokaal netwerkniveau betreft dit zowel het eigen functioneren als ook de samenwerking met elkaar om effectiever hulp te bieden aan een gezin.

Wethouders en het lokale netwerk aan zet

Het is nu aan wethouders, beleidsambtenaren en het lokale netwerk om een stap te zetten in het borgen van de veiligheid in gezinnen. TSD verzoekt u om de kwaliteit van de hulp in uw eigen lokale netwerk te onderzoeken met behulp van het kwaliteitskader dat in samenwerking met het veld, het Programma Geweld Hoort Nergens Thuis en TSD tot stand is gekomen. Met behulp van de bijbehorende zelfscan kunt u vervolgens verbeteringen aanbrengen in uw lokale netwerk.

Kwaliteitskader en zelfscan

In het kwaliteitskader ‘Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten’ staan de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vorm te geven. Het programma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ ondersteunt gemeenten hierbij met behulp van een zelfscan en een ondersteuningsprogramma. De zelfscan is een praktisch hulpmiddel om duidelijk zicht te krijgen op de verbeterpunten in het lokale netwerk.

Thema’s, goede voorbeelden en verbetermogelijkheden

De bevindingen uit het TSD-onderzoek zijn beschreven in de volgende thema’s:

Ieder thema bevat goede voorbeelden en verbetermogelijkheden ter inspiratie voor het verbeteren van het eigen lokale netwerk. Bij het thema veiligheid komt de vorming van een gedeelde visie op veiligheid aan de orde.

https://www.toezichtsociaaldomein.nl/onderzoeken-en-instrumenten/lokale-netwerk-na-veilig-thuis

Afbeelding van Free-Photos via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?