Nieuw kabinet: stel een minister voor cliëntondersteuning aan!

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Politieke partijen lopen zich warm voor verkiezingen van de Tweede Kamer in maart van dit jaar. Die verkiezingen maken een hoop los: alle standpunten, wensenlijstjes en lobby-punten worden door bedrijven en (branche)organisaties via alle mogelijke kanalen verspreid, in de hoop dat deze worden overgenomen door het nieuwe kabinet. Daar doen wij ook aan mee.

Domeinoverstijgende cliëntondersteuning

Eén van onze belangrijkste speerpunten is de invoering van domeinoverstijgende cliëntondersteuning. In de praktijk van MEE zien we namelijk dagelijks het grote belang van ontschotting, het belang om te denken vanuit de cliënt en daarmee een domeinoverstijgend aanbod te kunnen doen. Pilots over persoonsvolgende zorg en projecten voor gespecialiseerde cliëntondersteuning tonen ook aan dat dit werkt.

We staan niet alleen

We pleiten al veel langer voor de invoering van domeinoverstijgende cliëntondersteuning. Gelukkig staan we hierin niet alleen: ook het SCP en de Nationale Ombudsman pleiten voor de inzet van levensbrede cliëntondersteuning. En – hoera- het Ministerie van VWS ziet het belang nu ook in! In hun visiedocument, “Zorg voor de Toekomst”, noemen ze domeinoverstijgende samenwerking noodzakelijk.

Prominente plek

Ik las het visiestuk dan ook met veel belangstelling en enthousiasme. Naast het inzetten op domeinoverstijgend samenwerking en preventie (cliëntondersteuning is preventie!) heeft het ministerie forse ambities voor het verbeteren van de toegang van cliëntondersteuning en de ontwikkeling van gespecialiseerde cliëntondersteuning. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Het vraagt echter ook duidelijke keuzes en een prominente plek van cliëntondersteuning in de plannen van een nieuw kabinet.

De sleutelrol van cliëntondersteuning

Juist cliëntondersteuners kijken levensbreed naar wat er nodig is om kwetsbare mensen naar eigen vermogen te laten meedoen. Daarmee heeft de cliëntondersteuner een sleutelrol bij de broodnodige ontschotting van ons stelsel.

Versnippering van verantwoordelijkheid

Op dit moment is de verantwoordelijkheid voor cliëntondersteuning belegd bij verschillende directies van VWS. De verschillende wetten (WLZ en WMO), doelgroepen (ouderen, GGZ, en andere doelgroepen) en specifieke onderwerpen (zoals preventie) zijn nu belegd bij de twee ministers én de staatssecretaris van het ministerie van VWS. Daarmee zijn er maar liefst 3 bewindslieden verantwoordelijk voor cliëntondersteuning! Een prominente plek voor cliëntondersteuning binnen het ministerie wordt hiermee wel erg lastig.

Breng cliëntondersteuning onder bij één minister

Om domeinoverstijgende cliëntondersteuning (en domeinoverstijgende samenwerking) echt te laten werken moet de verantwoordelijkheid daarom worden belegd bij één minister. Een minister die gecommitteerd is aan een duidelijk doel en die verantwoordelijk is voor een goede borging van domeinoverstijgende cliëntondersteuning, als belangrijk onderdeel van de ontschotting in ons systeem.

Zodat het niet uitmaakt in welke doelgroep iemand zit (als oudere, als- dak en thuisloze of als licht verstandelijk beperkte jongere of juist als gezin met een autistische dochter) of welke vraag iemand heeft: iedereen heeft recht op ondersteuning die domeinoverstijgend kan kijken en werken.

Daarom roep ik het nieuwe kabinet op: stel een minister van cliëntondersteuning aan!

Yvon van Houdt,
directeur MEE NL

https://www.mee.nl/nieuws/nieuw-kabinet-stel-een-minister-voor-cli%C3%ABntondersteuning-aan

Foto door Andrea Piacquadio via Pexels

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?