Nieuw pleegzorgmodel komt naar Nederland

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Het Mockingbird Family Model komt naar Nederland. Dit relatief nieuwe pleegzorgmodel kan voorzien in de behoefte om pleeggezinnen beter te ondersteunen. Ook draagt het bij aan het realiseren van stabielere pleegzorgplaatsingen.  In het Mockingbird model vormen meerdere pleeggezinnen samen een netwerk dat elkaar ondersteunt. 

TEKST: Kirsten Witke

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en KennisBureau ter Meulen hebben in 2020 verkend of het Amerikaanse pleegzorgmodel ‘Mockingbird Family Model’ waardevol is voor pleegzorg in Nederland. Ook is bekeken wat er nodig is om dit model in Nederland toe te passen, of er voldoende draagvlak is binnen de pleegzorgsector en wat de kosten zijn. De conclusie is positief.

Het Mockingbird Model
Het Amerikaanse Mockingbird Family Model is een pleegzorgmodel waarin pleeggezinnen samen een netwerk vormen. Spil van het netwerk zijn de Hubhome-ouders. Dit is een (voormalig) pleeggezin dat een netwerk vormt met zes tot tien andere pleeggezinnen. Het netwerk ondersteunt elkaar, onderneemt samen leuke activiteiten en organiseert trainingen en themabijeenkomsten. De Hubhome-ouders zijn 24 uur per dag beschikbaar voor ondersteuning aan de pleeggezinnen.

Crisis
Het Hubhome heeft twee extra slaapkamers voor kinderen uit de pleeggezinnen.Wanneer er een crisis ontstaat binnen een pleeggezin, hoeft een pleegkind niet naar een vreemd gezin. In plaats daarvan kan het kind opgevangen worden in het Hubhome. Het pleeggezin kan dan even opladen. Ook de omgang met de biologische familie kan hier plaatsvinden. Pleegkinderen vinden in het Mockingbird-netwerk een gevoel van verbinding. Wanneer ze de pleegzorg verlaten, hebben zij voor altijd een netwerk waar ze op terug kunnen vallen. Ook begeleidt het netwerk hen richting zelfstandigheid.

LANGE BESCHRIJVING
Sterke pleeggezinnen 

Een liefdevol, stabiel gezin is de allerbelangrijkste voorwaarde om gelukkig op te groeien. Pleegouders hebben grote behoefte aan meer ondersteuning. Hieronder valt praktische steun, scholing, contact met andere pleegouders en de mogelijkheid om af en toe even bij te tanken. De afgelopen jaren zocht de pleegzorgsector naar manieren om pleeggezinnen meer ondersteuning te bieden. Het Mockingbird Family model kan de doorslag betekenen in deze zoektocht, vanwege de volgende kenmerken:

Het is een duurzame methode die voorziet in de behoeften van alle gezinsleden. Het model is toepasbaar in de Nederlandse pleegzorg en er is genoeg ruimte om Nederlandse accenten te leggen (zoals bijvoorbeeld de relaties met biologische families). Het model is wetenschappelijk onderbouwd en sluit aan bij bekende knelpunten en behoeften van Nederlandse pleeggezinnen.

Reacties

De eerste reacties binnen de sector zijn ook veelbelovend. Een groot deel van de gemeentelijke jeugdregio’s en pleegzorgorganisaties is enthousiast over het model. In zowel Engeland als Amerika zijn de evaluaties positief. Het model heeft een gunstig effect gehad op het behoud van pleegouders en daarmee ook op de stabiliteit van pleegzorgplaatsingen.

Vervolg

In het eerste kwartaal van 2021 zal er een stichting voor Mockingbird Nederland worden opgericht. Deze wordt geïmplementeerd binnen de sector pleegzorg. Ook worden voorbereidingen getroffen voor het driejarig programma Mockingbird. Dit programma start in het tweede kwartaal van 2021. De ambitie is om in drie jaar enkele tientallen Mockingbird-netwerken te bouwen. Na afronding van het driejarig programma is het doel om nog meer Mockingbirdnetwerken op te bouwen.

Het programma wordt met steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland en het Oranjefonds uitgevoerd. Hier komt in februari 2021 wellicht nog een derde fonds bij. Wil je nu al meer informatie, neem dan contact op.

441X GELEZEN Delen op Linkedin Delen op Twitter 4 februari 2021 0 Like

Afbeelding van Tuna Ölger via Pixabay

Ontdek meer

Innovatie

B-Appy

Leestijd: < 1 min. B-Appy is een app waarmee je inzicht krijgt in je gezondheid. Met je begeleider kun je door B-Appy daar zo

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?