Onderwijs in Nederland nog niet toegankelijk voor iedereen

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Wat betekent het recht op onderwijs voor mensen met een beperking? Als toezichthouder op het VN-verdrag handicap ontvangt het College voor de Rechten van de Mens hier veel vragen over. Daarom heeft het College onderzoek gedaan en een advies geschreven voor de overheid. Met het advies, dat vandaag naar buiten wordt gebracht, maakt het College duidelijk dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om te werken aan een inclusief onderwijssysteem. Op 10 november zal collegelid Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen, namens het College, het advies aan minister Slob van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aanbieden.

Het recht op onderwijs

Sinds 2016 geldt in Nederland het VN-verdrag handicap. Het College houdt in Nederland toezicht op de uitvoering van dit verdrag. Volgens het verdrag hebben mensen met een beperking het recht om net als ieder ander mee te kunnen doen in de samenleving. Onderwijs en meedoen aan samenleving hebben vaak met elkaar te maken. Inclusief onderwijs betekent dat mensen met en zonder een beperking zoveel als mogelijk samen onderwijs moeten kunnen volgen. Niet uitgaan van belemmeringen, maar van talenten en kansen.

Het onderzoek

In het VN-verdrag handicap gaat het onder andere over het recht op onderwijs voor mensen met een beperking. Andere verdragen en de Grondwet gaan ook over het recht op onderwijs. Het College heeft goed gekeken welke verschillen er zijn. Ook heeft het College gekeken wat die verschillen betekenen voor het zoeken naar oplossingen. Het College heeft daarnaast veel gesprekken gevoerd met ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties, rijksambtenaren, onderwijsorganisaties en wetenschappers en experts.

Het advies

Naast de centrale overheid zijn verschillende partijen betrokken bij het uitvoeren van het recht op onderwijs, zoals gemeenten en onderwijsinstellingen. De overheid moet kijken wat nodig is om ervoor te zorgen dat iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien. Daarom adviseert het College de overheid onder meer om een overkoepelend beleidskader te maken. Hierin moet een visie en een stappenplan staan om te zorgen voor het recht op onderwijs voor mensen met een beperking. Het is belangrijk dat mensen met een beperking en hun organisaties betrokken zijn bij het maken hiervan.

Praktische handvatten

Naast het advies heeft het College een aantal handvatten ontwikkeld voor instanties die betrokken zijn bij het onderwijs. Met het aanbieden van deze handvatten hoopt het College de toegang tot waardig en inclusief onderwijs voor iedereen te verbeteren. Een voorbeeld van een handvat is het toegankelijk maken van gebouwen en lesmateriaal. Denk aan luisterboeken, braille of het gebruik van een computer. Een ander voorbeeld is het verbeteren van de integratie tussen regulier en speciaal onderwijs en het samenwerken met de zorg, de Pabo en ervaringsdeskundigen.

Bekijk het Advies over Het recht op onderwijs in het VN-verdrag handicap

https://www.sociaalweb.nl/nieuws/onderwijs-in-nederland-nog-niet-toegankelijk-voor-iedereen

Afbeelding van Daniela Dimitrova via Pixabay

Ontdek meer

sam
Sociaal domein

sam,

Leestijd: < 1 min. hallo, wij zijn sam, SAM verbindt als beroepsvereniging uitvoerders in het publieke sociaal domein: het juiste doen voor de bestaanszekerheid en het welzijn

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?