Ouderverstoting; pas op voor polarisatie

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Volledig contactverlies tussen ouder en kind is één van de meest ernstige vormen van complexe omgangsproblematiek. Zowel nationaal als internationaal zijn er verschillende termen voor. Maar welke term is helpend en welke term veroorzaakt meer polarisatie of stress tussen ex-partners?

Hierover discussieerden de deelnemers van het Platform Scheiding over na de verschijning van het adviesrapport Complexe omgangsproblematiek.

Volledig contactverlies tussen ouder en kind

Een specifiek probleem bij complexe scheiding is complexe omgangsproblematiek. In extreme gevallen leidt dit tot volledig contactverlies tussen ouder en kind. Een flink percentage kinderen ziet na een scheiding één van de ouders niet meer. Contactverlies is vaak zeer belastend voor de kinderen, ouders en hun omgeving. Het leidt tot negatieve korte- en langetermijngevolgen voor ieders levensgeluk en relatieontwikkeling.

Contactbreuk is vaak een pijnlijk eindproduct van complexe scheiding. Deze scheidingen kenmerken zich door aanhoudende ernstige conflicten tussen ouders, waar ook de kinderen veel last van hebben. Soms kiest een kind ervoor om geen contact meer te hebben met een van de ouders. Een noodzakelijke keuze om weg te komen uit deze onoplosbare strijd of een situatie van mishandeling, verwaarlozing of misbruik.

Ouderverstoting

Een veelgebruikte term bij volledig contactverlies is ouderverstoting. Deze term werd ook gebruikt in het adviesrapport Complexe omgangsproblematiek. Er is sprake van ouderverstoting wanneer een kind door druk van de ene ouder, zijn andere ouder niet meer wil zien en het contact verbreekt. Deze vorm wordt gezien als de meest ernstige, specifieke vorm van contactverlies. Andere termen die ook worden gebruikt zijn ouderafwijzing, ouderonthechting of oudervervreemding.

Platform Scheiding

De deelnemers van Platform Scheiding omarmen het actuele adviesrapport. Het is heel positief dat er aandacht en handelingsperspectief geboden wordt voor deze complexe doelgroep. Wel waarschuwen zij om de term ouderverstoting niet te pas en te onpas te gebruiken omdat het averechts werkt in het directe contact met ouders.

Professionals geven aan dat de term ouderverstoting stress oproept en zorgt voor polarisatie. Er zit al een dader-slachtoffer oordeel in.

Zij wisselden de volgende tips en ervaringen met elkaar uit:

  1. Gebruik de term ouderverstoting pas als er echt sprake van is, maar benadruk direct je zorgen over het contactverlies.
  2. Contactverlies is geen ouderverstoting, maar ouderverstoting is wel contactverlies.
  3. Het is prettig als ook professionals uit onderwijs, kinderopvang de term contactverlies gebruiken. Zo spreken we met elkaar dezelfde taal.
  4. Gebruik de term contactverlies waardoor er focus op het kind is en beide ouders worden geactiveerd.
  5. Probeer de gedragspatronen in het gezin bespreekbaar te maken.
  6. Kijk ook naar kwaliteit en kwantiteit. Wat is contact? Dat kan bij een puber ook een berichtje zijn.

https://voordejeugd.nl/projecten/getransformeerd-werken-in-jeugdveld/ouderverstoting-pas-op-voor-polarisatie/

Afbeelding van pasja1000 via Pixabay

Ontdek meer

Sociaal Domein

Integraal samenwerken

Leestijd: 3 min. Integraal samenwerken in het sociaal domein Bij integraal samenwerken in het sociaal domein, staat de mens centraal. De mens in

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?