Pilot Doorbraakhypotheek start met vijf huishoudens

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

De ambitie van Schuldenlab070 is om alle burgers in Den Haag schuldenzorgenvrij te maken. Op deze manier krijgen burgers weer perspectief op de toekomst en zicht op bestaanszekerheid. Het Instituut voor Publieke Waarden en Stichting Society Impact hebben eerder de zogenaamde Doorbraakhypotheek geagendeerd. Samen met deze partijen gaan we optrekken om een pilot op te zetten in de gemeente Den Haag. 

De Doorbraakhypotheek gelooft dat een juiste balans tussen inkomsten en woonlasten van essentieel belang is voor een stabiel bestaan en levensgeluk van Haagse burgers. Het doel van de Doorbraakhypotheek is dan ook om een systeemdoorbraak te ontwikkelen die mensen met een laag of minimum inkomen helpt aan een eigen woonplek. 

Toekomstperspectief en eigen kapitaal

De huidige sociale woningmarkt op zit op slot, de verdeling van urgenties zorgt voor schaarste. De woonlasten in de vrije sector zijn voor deze doelgroep te hoog. Bovendien laten de huidige kaders van de woningmarkt het niet toe dat mensen met een laag of minimum inkomen een hypotheek kunnen krijgen. Daardoor wordt de toegang tot de woningmarkt voor deze doelgroep haast onmogelijk.

De Doorbraakhypotheek beoogt dat burgers met een laag of minimum inkomen eigen kapitaal kunnen opbouwen. Indien het mogelijk is om voor mensen met een laag of minimum inkomen in aanmerking te komen voor koopwoningen, kan mogelijk een gedeelte van het huisvestingsprobleem worden opgelost.

Wat gaan we doen?

Met de pilot helpen we vijf huishoudens met huisvestings-en woonlastenproblematiek aan een woning uit de private markt. Zo onderbouwen we de businesscase om verdere uitrol en opschaling van de pilot met private partijen vorm te geven. Hierdoor wordt een laagdrempelig hypotheekaanbod voor mensen met een laag inkomen mogelijk gemaakt, zodat de doelgroep (zzp’ers, flexwerkers, senioren, bijstandsgerechtigden, mensen in de maatschappelijke opvang) woningen kan kopen. Ook buiten de eigen stadsgrenzen. Deze doelgroep, die normaal al lang in de huursector of maatschappelijke opvang ‘vastzit’, betaalt feitelijk meer dan ze zou doen in de koopsector. Naast het in balans brengen van inkomsten en woonlasten kan de Doorbraakhypotheek bijdragen aan het doorbreken van intergenerationele armoede. Door het eigen kapitaal wordt er vermogen opgebouwd voor latere generaties.

https://www.schuldenlab070.nl/pilot-doorbraakhypotheek-start-met-vijf-huishoudens

Afbeelding van gu151 via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?