Persoonlijke aandacht maakt het verschil in begeleiding bijstand

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

Persoonlijke aandacht maakt het verschil in begeleiding bijstand

donderdag 18 juni 2020

Voor veel mensen is meedoen niet vanzelfsprekend, zeker als ze langdurig een bijstandsuitkering hebben. Maar wanneer zij intensief persoonlijk begeleid worden, ervaren zij minder praktische belemmeringen, staan ze positiever tegenover participatie, zijn ze beter in staat om de eigen regie te pakken en vol te houden, en ondernemen ze vaker actie om hun doel te behalen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Persoonlijke begeleiding in de bijstand’ dat onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers met medewerking van onder andere Divosa uitvoerde voor het ministerie van SZW.

In het onderzoek staan 3 aanpakken centraal die gericht zijn op persoonlijke begeleiding van mensen die langdurig aangewezen zijn op de bijstand. De gemeenten Leiden, Helmond en Tilburg hebben ieder hun eigen aanpak in pilotvorm getest en mensen op vrijwillige basis intensieve begeleiding gegeven. De professionals hadden daarbij aandacht voor alle leefgebieden; dus niet alleen voor werk en opleiding maar ook (juist) voor de woonsituatie, financiële situatie, relationele situatie, gezondheid en zingeving. Daarmee is hun blik niet alleen gericht op de Participatiewetvoorzieningen maar bijvoorbeeld ook op die uit de Wmo, Wgs of Zvw.

Randvoorwaarden

Individuele aandacht, één contactpersoon en een integrale aanpak gericht op individuele doelen van de deelnemer, leiden tot een groei van (zelf)vertrouwen en ontwikkeling, blijkt uit het onderzoek. Om zo’n integrale aanpak te laten slagen, schetsen de onderzoekers een aantal randvoorwaarden:

  • Investeren in de meest kwetsbare inwoners, in plaats van ze te ‘parkeren’
  • Bestuurlijke samenwerking tussen organisaties in het sociaal domein
  • Inzet van professionals met coachende vaardigheden
  • Investeren in samenwerking en dialoog tussen professionals van verschillende organisaties
  • Methodisch werken met ruimte voor training, intervisie en evaluatie
  • Werken met ‘regelluwte’ en ruimte voor professionals (in plaats van targets)
  • Werken met een behapbare caseload van circa 50

https://www.divosa.nl/nieuws/persoonlijke-aandacht-maakt-het-verschil-begeleiding-bijstand

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?