Net op tijd: niet dakloos

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Paola* is net 18 geworden als ze terugkeert uit Spanje. Daar is ze onder behandeling geweest bij een hulporganisatie voor kinderen met gedragsproblemen. Weer terug in Nederland is het de bedoeling dat het meisje terechtkomt op een plek voor beschermd wonen. Op zo’n plek wonen mensen van 18 jaar of ouder, die extra begeleiding nodig hebben.

In Arnhem is een plek vrij voor Paola. Dat is mooi, want bij beschermd wonen krijgt een bewoner passende ondersteuning. De een heeft meer hulp nodig dan de ander, de ene plek is dus geschikter dan de andere. Fijn dus dat er voor Paola een geschikte plek is, zou je denken. Maar toch blijkt het een lastig verhaal.

Xandra* is een van de hulpverleners van het Spaanse project. Ze helpt Paola, maar loopt vast. Zij ziet dat het meisje in de problemen lijkt te raken. En zelfs dakloos op straat dreigt te komen.

Hoe zit dat? Het huis waar Paola beschermd kan wonen, staat in Arnhem. Maar ze staat ingeschreven in Apeldoorn. Dat blijkt een moeilijk punt voor de twee gemeenten. Zij doen onderling moeilijk over de vergoeding. De ambtenaren blijven naar elkaar wijzen. Xandra belt de Nationale ombudsman, omdat het ernaar uitziet dat Paola het slachtoffer wordt van overheden die regels belangrijker vinden dan het lot van een jonge vrouw.

Onze medewerker Berdien neemt meteen contact op met de gemeenten Arnhem en Apeldoorn. Er is haast bij. Om twee redenen. Paola woont uit nood even bij haar ex-pleegouders, maar ze kan daar niet blijven. Er is ook tijdsdruk. De zaak is extra ingewikkeld, omdat de plek voor beschermd wonen nog maar één dag beschikbaar is. Voor het weekend moeten de gemeenten eruit komen. Er mag niet langer getreuzeld worden om Paola’s toekomst veilig te stellen.

Berdien brengt de gemeenten bij elkaar. De ambtenaren zien tijdens het gesprek ook de ernst van de situatie in en komen in actie. Binnen een dag is alles geregeld. De ene gemeente zal de plek voor beschermd wonen tijdelijk vergoeden. Daarna neemt de andere gemeente de vergoeding over.

Paola en Xandra zijn heel blij. Paola heeft een veilig dak boven haar hoofd. Ze hoeft geen leven tegemoet te gaan zoals de andere tienduizenden daklozen. Wij als Nationale ombudsman zijn ook opgelucht. Wij vinden dat overheidsregels niet zwaarder mogen wegen dan het leven van iemand in de knel. Daarvoor zetten wij ons elke dag in.

*gefingeerde naam

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/columns/2020/net-op-tijd-toch-niet-dakloos

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?