Podcast ‘nu niet zwanger’ Vera Doorten en Gea Knoops

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

“Kinderwens bespreekbaar maken bij kwetsbare doelgroep”

We praten met Vera en Gea, beiden intensief betrokken bij het landelijke project “Nu niet zwanger”. Vera als landelijke kwartiermaker en Gea als inhoudelijk coördinator in Drenthe.

Dit project is ontstaan, omdat een cliënt voor de tweede keer onbedoeld zwanger raakte en zich afvroeg waarom er vanuit de hulpverlening geen (preventieve) hulp werd geboden.

In het project “Nu niet zwanger” gaan hulpverleners met burgers met complexe problematiek in gesprek over hun kinderwens. Hen bewust te laten worden van welke keuze zij maken.  Wat wil de cliënt nu echt zelf? En hoe kunnen wij helpen? Onderwerpen als seksualiteit en anticonceptie worden besproken. En naast het bespreken van de kinderwens wordt ook gekeken naar hun financiële draagkracht, woon- en verblijfplaats, verzekeringen etc.

Voorheen werd er wel naar een kinderwens gevraagd, maar geen vervolgstappen gezet. Door dit project vragen hulpverleners door. Heb je geen kinderwens? Hoe ga je jezelf dan beschermen? Vaak hebben deze mensen, door alle problemen, geen ruimte in hun hoofd om daar bewust bij stil te staan. ”Daarom is het goed dat de hulpverlening die verantwoordelijkheid pakt, zegt Gea”.

Gea leidt aandachtsfunctionarissen/zorgprofessionals op die voor dit onderwerp ambassadeur zijn binnen hun organisatie. Tijdens intervisie wordt casuïstiek besproken, maar ook zeker successen gedeeld. Want daarvan wil je altijd meer.

Heeft een cliënt interesse in anticonceptie? Dan kan de aandachtsfunctionaris terecht bij de inhoudelijk coördinator. Hij of zij neemt dan bijvoorbeeld contact op met de apotheek of huisarts. Andersom kan ook. Soms heeft de huisarts meer inzage in het leven van cliënt en kan hem of haar doorverwijzen naar de inhoudelijk coördinator. Als zorgprofessional heb je een belangrijke rol. Aan de ene kant maak je deze kwestie bespreekbaar en laat je de regie over aan de cliënt. Wat wil hij of zij? Maar aan de andere kant kan het ook een ethisch dilemma zijn. Wat zijn jouw normen en waarden? Wat is jouw overtuiging? En hoe ga je daarmee om in deze kwestie? Belangrijk om open te staan voor de ideeën van cliënt. Dit wordt tijdens de intervisie en scholing besproken.

Wat is het doel? “Dat mannen en vrouwen met de nodige problematiek regie pakken op hun kinderwens. En dat wij als hulpverleners hen begeleiden en voorlichten. Daar gaan we voor.”

Ben jij een zorgprofessional? Dan is deze podcast echt interessant voor jou. Vera en Gea geven duidelijke uitleg en tips over hoe je binnen jouw organisatie met dit onderwerp kunt omgaan. Aanrader: luister de podcast!

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?