Proef met netwerkgidsen geeft naasten meer vertrouwen in de zorg

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Uit de eindmeting van de pilot Netwerkgids blijkt dat naasten van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek baat hebben bij ondersteuning door een gespecialiseerde cliëntondersteuner.

MEE NL, ’s Heeren Loo en Ieder(in) voerden van 1 juni 2019 tot maart 2021 het eerste deel van de pilot “Netwerkgids” uit. In deze pilot ondersteunen gespecialiseerde cliëntondersteuners (netwerkgidsen) naasten in hun zoektocht naar passende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Deze pilot is onderdeel van het programma Volwaardig Leven van het ministerie van VWS. Inmiddels is de pilot verlengd tot eind 2022.

Een onderdeel van de pilot is het monitoren van de resultaten. Met een nulmeting en een eenmeting zijn eerder al tussentijdse resultaten bepaald. Inmiddels heeft onderzoeksbureau Partoer ook de eindmeting afgerond. Zij hebben hiervoor onder andere naasten geïnterviewd over hun ervaringen met de netwerkgids

Positieve ervaring naasten

Op de open vraag hoe de naasten de pilotperiode hebben ervaren, zegt een groot deel van de naasten de pilotperiode als positief te hebben ervaren. Tevens vindt een fors deel van de naasten dat niet alles meer op hun schouders rust, maar dat ze iemand naast zich hebben die ook hen ondersteunt. Naasten zijn emotioneel stabieler geworden en hebben meer rust gekregen door de inzet van de netwerkgids. Enkele naasten hebben de inzet minder positief ervaren omdat er in deze gevallen nog geen resultaten geboekt zijn of omdat er weinig
interactie is geweest.

Ook geldt voor tenminste driekwart van de naasten dat de netwerkgids hen veel werk uit handen heeft genomen. Even zoveel naasten geven aan het gevoel te hebben er niet meer alleen voor te staan en hier steun uit te putten. Twee derde van de naasten denken dat zij zonder de inzet van de netwerkgidsen niet op het punt hadden gestaan waar zij nu staan mét behulp van de netwerkgidsen.

Verbetering contact naasten & zorgaanbieders

In het contact met zorgaanbieders vinden de naasten dat zij met meer respect behandeld worden: naasten worden erkend en gezien. Los van de inzet van de netwerkgids vindt meer dan twee derde van de naasten dat er onvoldoende locaties zijn met de juiste zorg voor hun familielid.

Opbrengsten bij cliënt

Waar er eerder geen of te weinig tijd was voor maatwerk is die tijd er nu wel of is die tijd toegenomen. Ook heeft de zorgverlener in driekwart van de gevallen nu meer inzicht in de problematiek van de cliënt. Naasten zien ook dat het beter gaat met cliënten en dat zij beter in hun vel zitten.

Stijging vertrouwen in de zorg

Bij de start van de pilot gaven de naasten hun vertrouwen in de zorg gemiddeld een 4,9. Aan het einde van de pilot is het vertrouwen van naasten in de zorg gestegen naar een 6,9. Daarmee is het vertrouwen in de zorg fors toegenomen, wat onder andere bijdraagt aan betere communicatie tussen naasten en zorgverleners.

Belangrijkste toevoeging aan het leven van de cliënt

Naasten hebben aangegeven wat de belangrijkste toevoeging van de pilot aan het leven van de cliënt is. Daaruit blijkt dat voor de helft van de cliënten geldt dat zij inmiddels op één of meer wachtlijsten voor passende zorg staan. Tevens is er voor een derde van de cliënten inmiddels een passende woonplek gevonden. Voor een kwart geldt ook dat cliënten de juiste begeleiding krijgen en een vijfde van de cliënten krijgt daarbij nu ook de juiste therapie of behandeling.

Download hier het rapport van de eindmeting pilot Netwerkgids.

https://www.mee.nl/nieuws/proef-met-netwerkgidsen-geeft-naasten-meer-vertrouwen-in-de-zorg

Afbeelding van abid ali via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?