Re-integratie van ex-gedetineerden onderzocht

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Bij het teruggeleiden van gedetineerden naar de maatschappij blijkt het nogal eens zoeken naar de juiste manieren. Daarbij werken verschillende organisaties vaak vanuit een eigen cultuur en werkwijze, wat de benodigde samenwerking belemmert. Toch zijn er de afgelopen jaren in diverse projecten in het land veranderingen in gang gezet. Daarmee konden ex-gedetineerden worden geholpen met hun re-integratie terwijl ze voorheen vaak tussen wal en schip dreigden te vallen. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het WODC is uitgevoerd door onderzoeksbureau EMMA.

Na hun gevangenisstraf vallen gedetineerden nogal eens terug in hun oude, criminele patroon. Dat is een hardnekkig probleem. Sinds enkele jaren worden er in het land onder de vlag van het programma Koers en Kansen projecten uitgevoerd om een extra inspanning te leveren bij het teruggeleiden van gedetineerden naar de maatschappij en om daarmee recidive terug te dringen. In dit onderzoek zijn tien van die projecten nader onderzocht.

Van plan…

De tien onderzochte projecten streven alle naar vermindering van recidive door de ex-gedetineerde te helpen bij het op orde krijgen of houden van vijf basisvoorwaarden: werk/inkomen, huisvesting, financiën/schulden, zorg en identiteitspapieren. De onderzoekers concluderen dat het doel van de projecten vooral gericht is op het behoud van de basisvoorwaarden, en secundair, als dat niet lukt of kan, op het herstel of het bewerkstelligen daarvan.

De tien projecten lijken alle te kunnen bijdragen aan recidivevermindering onder ex-gedeti­neerden. De projecten sluiten, in meer of mindere mate, aan bij wat bekend is over werkzame elementen. Zoals de behandeling van verslaving of psychiatrische problematiek, of het inzetten van het eigen netwerk om iemand stabiel te houden. In de manier waarop die werkzame elementen worden toegepast, zit echter wel vernieuwing. Zo wordt de doelgroep van een project zo specifiek mogelijk bepaald. Ook worden de interventies voor die doelgroep vroegtijdig ingezet; al tijdens detentie of zelfs daarvoor.

… naar uitvoering

Het is voor de projecten zoeken geweest naar de juiste werkvorm, maar uiteindelijk hebben ze wel stappen voorwaarts kunnen zetten. Dat gebeurt op uiteenlopende manieren: van zorgverlening voor mensen met ernstige problematiek tot aan het eenvoudigweg verstrekken van een hulpmiddel, waarmee de cliënt zelf in staat is zijn leven op de rit te houden.

https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/06/15/re-integratie-van-ex-gedetineerden-onderzocht

Afbeelding van Sammy-Williams via Pixabay

Ontdek meer

Websites Jeugd

Jeugdzorg werkt!

Leestijd: < 1 min. FCB is het arbeidsmarktfonds van de branches jeugdzorg, kinderopvang en sociaal werk. Elke branche heeft een platform met vertegenwoordigers van

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?