REGEERAKKOORD 2021-2025 Schuldenaanpak krijgt vast en zeker een plek in het regeerakkoord

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

De schuldhulp krijgt volop aandacht van alle partijen; het regent verbeteringsvoorstellen, over de kleinste details. Daar gaat zeker iets van in het regeerakkoord komen.

Kansrijk zijn de plannen voor versnelling van de toegang en de halvering van de saneringsperiode (van drie naar anderhalf jaar). Veel voorstellen zijn er ook om schulden te voorkomen, maar die gaan alle kanten op. Dan is het moeilijk voorspellen welke het gaan halen. Voldoende steun lijkt er voor een maximum aan de incassokosten en aan de boetes voor te laat betalen. Als PvdA en GroenLinks gaan meeregeren dan is er kans op een verlaging van de rente op kredieten en een verbod op het doorverkopen van schulden.

Dit staat in het regeerakkoord 2021-2025Wat komt er in het aanstaande regeerakkoord? Om dat in kaart te brengen maken we de volgende inschatting. De VVD wordt de grootste partij en heeft met CDA, D66 en ChristenUnie vier jaar goed samengewerkt, ze halen samen weer een meerderheid (77-88 zetels). Om soepel te kunnen regeren, is ook een meerderheid in de Eerste Kamer gewenst en daarvoor komen PvdA en GroenLinks in beeld.Alle andere partijen vallen om uiteenlopende redenen af. PVV en FvD omdat ze worden uitgesloten door onder andere de VVD, de SP vanwege de inhoudelijke en culturele kloof met de VVD.Daarmee hebben we zes partijen die in een of andere combinatie de coalitie gaan vormen. Waar zijn deze partijen het over eens? We keken naar de thema’s: overheid, markt en burger; werk; wijken en welzijn; ‘schulden en armoede’; ‘discriminatie en racisme’. Komende dagen publiceren we hier broksgewijs de bevindingen.

Bezorgdheid is er over de armoede

Bezorgdheid is er over de armoede. Vandaar de steun van alle partijen voor een hoger minimum(jeugd)loon, een hogere AOW en, uitgezonderd de VVD, voor een hogere bijstand. Brede steun is er ook voor meer begeleiding van werklozen naar werk dan wel een basisbaan, en de aanpak van onderbetaald flexwerk. Het CDA wil zich vastleggen op een halvering in vier jaar van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit (nu één op negen). Het zou stoer wezen als de coalitiepartijen dat overnemen als doel voor hun regeerperiode.

Dakloosheid wordt gezien als schandvlek

De groeiende dakloosheid wordt gezien als een schandvlek, behalve door de VVD; althans die wijdt er geen woord aan. De voorstellen voor hulp zijn: tijdelijke, maar liever nog permanente woningen. Dat gaat zeker het coalitieakkoord halen, maar het zal moeilijk zijn om te realiseren.

De voorstellen ter voorkoming van dakloosheid zijn minder kansrijk: huisvestingsplicht voor gemeenten, afschaffen van de kostendelersnorm in de bijstand en de vier weken wachttijd voor jongeren in de bijstand. Allemaal uit de koker van ChristenUnie, en alleen als PvdA en GroenLinks meedoen, is er een kleine kans dat ze regeringsbeleid worden.

RESUMEREND: WAAR ZIJN DE GROTE PARTIJEN HET OVER EENS?

(JvdM) De volledige analyse van de verkiezingsprogramma’s verschijnt in het komende Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

https://socialevraagstukken.nl/rubrieken/regeerakkoord-2021-2025/schuldenaanpak-krijgt-vast-en-zeker-een-plek-in-het-regeerakkoord/

Afbeelding van NickyPe via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?