Algemeen

Laten we terugkeren naar de bedoeling van de decentralisaties: mensen helpen om richting te geven aan hun leven. Dat is de oproep van Otwin van Dijk, burgemeester van Oude IJsselstreek en voormalig Kamerlid.

Divosa vroeg hem om te reflecteren op de vijf ervaringsverhalen in deze bundel. Welke lessen kunnen we daaruit leren? Een gesprek over vakmanschap, scheve mensbeelden en protocollenterreur. ­ Allereerst deelt hij complimenten uit aan gemeenten. Met enorm veel inspanningen hebben zij de decentralisatie een zachte landing gegeven. Lef, dat is een ander woord dat in …

Laten we terugkeren naar de bedoeling van de decentralisaties: mensen helpen om richting te geven aan hun leven. Dat is de oproep van Otwin van Dijk, burgemeester van Oude IJsselstreek en voormalig Kamerlid. Lees meer »

Kostendelersnorm rem voor dak- en thuisloze jongeren

Bijstandsgerechtigden die hun woning delen, krijgen een lagere uitkering door de “kostendelersnorm”. Hierdoor zijn ze vaak minder geneigd om hun woning te delen, terwijl er een schreeuwend tekort aan woonruimte is. Hoe kunnen we voorkomen dat mensen, vooral jongeren, dak- of thuisloos raken en tegelijk een “stapeling van bijstandsuitkeringen” op één adres vermijden? Over die vraag …

Kostendelersnorm rem voor dak- en thuisloze jongeren Lees meer »

Wanneer gaat die Participatiewet nou eindelijk eens op de schop? ‘Mensen uit de bijstand gaan niet vanzelf aan het werk’

Het is een breed gedeelde wens: iedereen aan het werk. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat mensen aan een baan worden geholpen. Maar de wet werkt niet goed. Dat vinden gemeenten, maar zegt ook het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met verkiezingen en een nieuw kabinet op komst trekken lokale bestuurders aan de bel: verander de …

Wanneer gaat die Participatiewet nou eindelijk eens op de schop? ‘Mensen uit de bijstand gaan niet vanzelf aan het werk’ Lees meer »

Integraal werken in Steenwijkerland

Een onderzoek naar het integraal gaan werken door teams Jeugd, Wmo en Participatie: korter, meer, beter, sneller en minder Marco Algera; Eelke Pruim; Ingrid Pouw-Gortemaker; Sjoerd HagaRechten:  Samenvatting Steenwijkerland heeft zich voorgenomen om haar inwoners met hun hulpvragen meer centraal te stellen. Dit wil zij onder andere bereiken door de teams met als specialisatie Jeugd, Wmo of Participatie …

Integraal werken in Steenwijkerland Lees meer »

Hoge uitstroom sociaal domein: het gaat niet alleen om het salaris

19 november 2020Uitstroom in het sociaal domein is hoog: in vijf jaar tijd vertrekt bijna de helft van de medewerkers. De belangrijkste vertrekredenen zijn een gebrek aan persoonlijke ondersteuning door de direct leidinggevenden, de inhoud en uitdaging van het werk, beperkte ontwikkelmogelijkheden en de verdeling van de werkdruk.  Dat blijkt uit het onderzoek ‘Behoud van …

Hoge uitstroom sociaal domein: het gaat niet alleen om het salaris Lees meer »

Hardheidsclausules wet- en regelgeving sociaal domein

Met welke wetten heeft de professional in het sociaal domein te maken in de dagelijkse praktijk? En wat zijn de mogelijkheden om van sommige wetten af te wijken? Veel wetten in het sociaal domein kennen hardheidsclausules die uitzonderingen, en dus maatwerk, mogelijk maken. 10 november 2020 Door Redactie Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens heeft Stimulansz gevraagd om een overzicht te …

Hardheidsclausules wet- en regelgeving sociaal domein Lees meer »

Oproep Movisie voor blijvende inzet op open en tolerante samenleving

Laat aanslagen geen splijtzwam veroorzaken Artikel 30 oktober 2020 In Frankrijk zijn onlangs vier mensen op een gruwelijke manier om het leven gebracht en recentelijk is ook in Wenen een aanslag gepleegd. Terroristische wandaden gepleegd door individuele daders die claimen de ware islam te vertegenwoordigen. De moorden kunnen niet anders dan onze afschuw wekken. We …

Oproep Movisie voor blijvende inzet op open en tolerante samenleving Lees meer »

Eindelijk: een gezamenlijk gedragen kennis- en onderzoeksagenda Sociaal Werk

Hij komt eraan! Een door vele partijen samen gedragen Kennis-en Onderzoeksagenda Sociaal Werk. In december wordt de agenda aangeboden aan het Ministerie van VWS, maar op 19 november kun je in een Huiskamersessie met projectleider Erna Hooghiemstra en Movisie-expert Mariël van Pelt over de kennisagenda in gesprek gaan tijdens De Agenda van het Sociaal Werk …

Eindelijk: een gezamenlijk gedragen kennis- en onderzoeksagenda Sociaal Werk Lees meer »

Rol gemeenteraad: infographic

Hoe kan de gemeenteraad zo sturen dat goede hulp aan mensen wordt gerealiseerd? Hoe kunnen gemeenten in het sociaal domein intern beter samenwerken, en hun gemeenteraad beter ondersteunen? Die vragen onderzocht ons traject Rol gemeenteraad. Vernieuwen van de manier waarop de gemeenteraad haar rol als kadersteller en controleur invult in het sociaal domein, dat is het …

Rol gemeenteraad: infographic Lees meer »

Scroll naar boven