Algemeen

Hoge uitstroom sociaal domein: het gaat niet alleen om het salaris

Leestijd: 2 min. 19 november 2020Uitstroom in het sociaal domein is hoog: in vijf jaar tijd vertrekt bijna de helft van de medewerkers. De belangrijkste vertrekredenen zijn een gebrek aan persoonlijke ondersteuning door de direct leidinggevenden, de inhoud en uitdaging van het werk, beperkte ontwikkelmogelijkheden en de verdeling van de werkdruk.  Dat blijkt uit het onderzoek ‘Behoud van […]

Hoge uitstroom sociaal domein: het gaat niet alleen om het salaris Meer lezen »

Hardheidsclausules wet- en regelgeving sociaal domein

Leestijd: < 1 min. Met welke wetten heeft de professional in het sociaal domein te maken in de dagelijkse praktijk? En wat zijn de mogelijkheden om van sommige wetten af te wijken? Veel wetten in het sociaal domein kennen hardheidsclausules die uitzonderingen, en dus maatwerk, mogelijk maken. 10 november 2020 Door Redactie Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens heeft Stimulansz gevraagd om een overzicht te

Hardheidsclausules wet- en regelgeving sociaal domein Meer lezen »

Oproep Movisie voor blijvende inzet op open en tolerante samenleving

Leestijd: < 1 min. Laat aanslagen geen splijtzwam veroorzaken Artikel 30 oktober 2020 In Frankrijk zijn onlangs vier mensen op een gruwelijke manier om het leven gebracht en recentelijk is ook in Wenen een aanslag gepleegd. Terroristische wandaden gepleegd door individuele daders die claimen de ware islam te vertegenwoordigen. De moorden kunnen niet anders dan onze afschuw wekken. We

Oproep Movisie voor blijvende inzet op open en tolerante samenleving Meer lezen »

Eindelijk: een gezamenlijk gedragen kennis- en onderzoeksagenda Sociaal Werk

Leestijd: 5 min. Hij komt eraan! Een door vele partijen samen gedragen Kennis-en Onderzoeksagenda Sociaal Werk. In december wordt de agenda aangeboden aan het Ministerie van VWS, maar op 19 november kun je in een Huiskamersessie met projectleider Erna Hooghiemstra en Movisie-expert Mariël van Pelt over de kennisagenda in gesprek gaan tijdens De Agenda van het Sociaal Werk

Eindelijk: een gezamenlijk gedragen kennis- en onderzoeksagenda Sociaal Werk Meer lezen »

Rol gemeenteraad: infographic

Leestijd: < 1 min. Hoe kan de gemeenteraad zo sturen dat goede hulp aan mensen wordt gerealiseerd? Hoe kunnen gemeenten in het sociaal domein intern beter samenwerken, en hun gemeenteraad beter ondersteunen? Die vragen onderzocht ons traject Rol gemeenteraad. Vernieuwen van de manier waarop de gemeenteraad haar rol als kadersteller en controleur invult in het sociaal domein, dat is het

Rol gemeenteraad: infographic Meer lezen »

Utrecht voert pilot uit met 30 dak- en thuisloze jongeren

Leestijd: < 1 min. Maatwerk bieden met verlengde jeugdhulp Utrecht Stad Sinds negen maanden voert de gemeente een pilot uit om een doorbraak te creëren in de situatie van een kleine groep jongeren zonder vaste verblijfplaats. De oplossing voor hun situatie blijkt vaak te liggen in het toepassen van individueel maatwerk. De gemeente onderzoekt welke van die individuele oplossingen

Utrecht voert pilot uit met 30 dak- en thuisloze jongeren Meer lezen »

Belangrijke aanbevelingen Toekomst Gericht werken 16-27 jarigen

Leestijd: 2 min. Toekomstgericht werken vergt andere begeleiding www.16-27.nl 28-01-2020 Werk & inkomen Wonen Zorg Gemeenten en professionals zoeken bij het begeleiden van kwetsbare jongeren soms naar snelle oplossingen, maar dat werkt niet. Ten eerste is er meer nodig dan het maken van een (instrumenteel) goed plan. De randvoorwaarden moeten goed geregeld zijn zodat professionals passende en doorlopende ondersteuning kunnen

Belangrijke aanbevelingen Toekomst Gericht werken 16-27 jarigen Meer lezen »