Uncategorized

Onderzoek Ongewensten en gemeentegrenzen. Het is een wrang effect van de decentralisatie van de zorg: kwetsbare burgers worden aan de gemeentegrenzen geweigerd omdat ze dure zorg nodig hebben.

‘Wij zijn geen Swiebertjes’ Het is een wrang effect van de decentralisatie van de zorg: kwetsbare burgers worden aan de gemeentegrenzen geweigerd omdat ze dure zorg nodig hebben. Er is een groep ‘ongewensten’ ontstaan die elke gemeente liever ziet vertrekken. Binckhorstlaan 119-1 in Den Haag is geen prettige plek om te wonen. Het is een kantoorkolos …

Onderzoek Ongewensten en gemeentegrenzen. Het is een wrang effect van de decentralisatie van de zorg: kwetsbare burgers worden aan de gemeentegrenzen geweigerd omdat ze dure zorg nodig hebben. Lees verder »

Hoogleraar sociale zekerheid en participatie aan de Universiteit Utrecht Cok Vrooman maakt de balans op na bijna een jaar pandemie. Pandemie verscherpt tegenstellingen tussen klassen, niet tussen jong en oud.

Hoogleraar sociale zekerheid en participatie aan de Universiteit Utrecht Cok Vrooman maakt de balans op na bijna een jaar pandemie. Zijn conclusie: de coronaperiode raakt ouderen en jongeren verschillend, maar brengt geen scheidslijn naar leeftijd tot stand. Wel dreigt ze de klassentegenstellingen te vergroten. Door Cok Vrooman16 december 2020 Mensen vanaf 60 jaar liepen dit jaar …

Hoogleraar sociale zekerheid en participatie aan de Universiteit Utrecht Cok Vrooman maakt de balans op na bijna een jaar pandemie. Pandemie verscherpt tegenstellingen tussen klassen, niet tussen jong en oud. Lees verder »

Integraal werken in Steenwijkerland

Een onderzoek naar het integraal gaan werken door teams Jeugd, Wmo en Participatie: korter, meer, beter, sneller en minder Marco Algera; Eelke Pruim; Ingrid Pouw-Gortemaker; Sjoerd HagaRechten:  Samenvatting Steenwijkerland heeft zich voorgenomen om haar inwoners met hun hulpvragen meer centraal te stellen. Dit wil zij onder andere bereiken door de teams met als specialisatie Jeugd, Wmo of Participatie …

Integraal werken in Steenwijkerland Lees verder »

Hoge uitstroom sociaal domein: het gaat niet alleen om het salaris

19 november 2020Uitstroom in het sociaal domein is hoog: in vijf jaar tijd vertrekt bijna de helft van de medewerkers. De belangrijkste vertrekredenen zijn een gebrek aan persoonlijke ondersteuning door de direct leidinggevenden, de inhoud en uitdaging van het werk, beperkte ontwikkelmogelijkheden en de verdeling van de werkdruk.  Dat blijkt uit het onderzoek ‘Behoud van …

Hoge uitstroom sociaal domein: het gaat niet alleen om het salaris Lees verder »

Hardheidsclausules wet- en regelgeving sociaal domein

Met welke wetten heeft de professional in het sociaal domein te maken in de dagelijkse praktijk? En wat zijn de mogelijkheden om van sommige wetten af te wijken? Veel wetten in het sociaal domein kennen hardheidsclausules die uitzonderingen, en dus maatwerk, mogelijk maken. 10 november 2020 Door Redactie Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens heeft Stimulansz gevraagd om een overzicht te …

Hardheidsclausules wet- en regelgeving sociaal domein Lees verder »

Grote zorgen om ‘Veilig Thuis’-gezinnen: na melding nog vaak onveilig

Bij ruim 50 procent van de gezinnen waarvan bij Veilig Thuis melding is gemaakt van kindermishandeling of partnergeweld, was de thuissituatie na anderhalf jaar nog allesbehalve veilig. Dat blijkt uit meerjarig onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Binnenlandredactie 12-11-20, 07:00 Laatste update: 17:13 Daar maak ik mij grote zorgen om. Want we weten ook steeds beter welke schade dat …

Grote zorgen om ‘Veilig Thuis’-gezinnen: na melding nog vaak onveilig Lees verder »

Oproep Movisie voor blijvende inzet op open en tolerante samenleving

Laat aanslagen geen splijtzwam veroorzaken Artikel 30 oktober 2020 In Frankrijk zijn onlangs vier mensen op een gruwelijke manier om het leven gebracht en recentelijk is ook in Wenen een aanslag gepleegd. Terroristische wandaden gepleegd door individuele daders die claimen de ware islam te vertegenwoordigen. De moorden kunnen niet anders dan onze afschuw wekken. We …

Oproep Movisie voor blijvende inzet op open en tolerante samenleving Lees verder »

Eindelijk: een gezamenlijk gedragen kennis- en onderzoeksagenda Sociaal Werk

Hij komt eraan! Een door vele partijen samen gedragen Kennis-en Onderzoeksagenda Sociaal Werk. In december wordt de agenda aangeboden aan het Ministerie van VWS, maar op 19 november kun je in een Huiskamersessie met projectleider Erna Hooghiemstra en Movisie-expert Mariël van Pelt over de kennisagenda in gesprek gaan tijdens De Agenda van het Sociaal Werk …

Eindelijk: een gezamenlijk gedragen kennis- en onderzoeksagenda Sociaal Werk Lees verder »